מספרם של עובדי ההוראה במערכת החינוך

סקירה כוללת על אוכלוסיית עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי ובבתי ספר, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות. מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-175 אלף.בחינוך הערבי כ-41 אלף גידול של 2.5%

05.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
מספרם של עובדי ההוראה במערכת החינוך

תמונה להמחשה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת 

•    בשנת הלימודים תשע"ח, מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-175 אלף, לעומת כ-170 אלף בשנת הלימודים תשע"ז (גידול של (3.0%.
•    מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.2 מיליון שעות לעומת כ-5.1 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 2.2%).
•    במהלך השנים תשע"א-תשע"ח, חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-36,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.6 מיליון שעות עבודה שבועיות.
•    קצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים למערכת החינוך נמצא במגמת עלייה, מכ-7,500 בממוצע בשנים 2010-2008 לכ- 11,700 בממוצע בשנים 2018-2017.
•    מספרם של עובדי הוראה שעזבו את מערכת החינוך בשנת 2015 עמד על 6,471 לעומת 5,059 בשנת 2008 (גידול של כ-28%).
•    היקף ההוראה לפי מקצוע הוראה: 
o    בחינוך היסודי חל גידול משמעותי במהלך העשור האחרון בהיקף ההוראה באזרחות, תנ"ך, עברית, היסטוריה, גאוגרפיה ומדעים, לעומת ירידה במקצועות ערבית והוראה כוללת. 
o    בחטיבות הביניים חל גידול משמעותי בהיקף ההוראה בחינוך מיוחד, פיזיקה אזרחות ומדעי המדינה ואומנות.
o    בחטיבות העליונות חל גידול משמעותי באזרחות, ביולוגיה ומתמטיקה.

היקף ההוראה
עובדי הוראה
בשנת הלימודים תשע"ח מספרם של עובדי הוראה בכלל המערכת היה כ-175 אלף לעומת כ-170 אלף בשנת הלימודים תשע"ז (גידול של 3%). בחינוך העברי מספר עובדי ההוראה היה כ-134 אלף לעומת כ-130 אלף בשנה הקודמת (גידול של 3.1%). בחינוך הערבי מספר עובדי ההוראה היה כ-41 אלף לעומת כ-40 אלף בשנה הקודמת (גידול של 2.5%). בשנים תשע"א-תשע"ח, התווספו למערכת כ-36,000 עובדי הוראה. קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה, היה 3.3% בממוצע לשנה, בחינוך העברי - 3.3% בממוצע לשנה ובחינוך הערבי - 3.5% בממוצע לשנה. 

 עובדי הוראה לפי שלב חינוך, מגזר ופיקוח

תשנ"א (1990/91)

תשס"א (2000/01)

תשע"א (2010/11)

תשע"ז (2016/17)

תשע"ח (2017/18)

שינוי שנתי תשע"א (2010/11)-תשע"ח (2017/18)

שינוי שנתי תשע"ז (2016/17)-תשע"ח (2017/18)

סך הכל

79,897

112,157

139,285

170,238

175,305

3.3

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 חינוך עברי

67,305

91,068

106,663

129,854

133,905

3.3

3.1

קדם-יסודי

7,418

9,200

10,387

14,196

14,946

5.3

5.3

 יסודי

33,782

43,426

52,420

62,439

63,671

2.8

2.0

חטיבת ביניים

9,931

17,385

23,487

27,811

29,178

3.1

4.9

חטיבה עליונה

22,124

31,293

34,360

39,793

41,166

2.6

3.5

פיקוח

 

 

 

 

 

 

 

  ממלכתי

48,665

61,587

65,132

79,514

81,769

3.3

2.8

  ממלכתי דתי

15,140

20,307

25,205

30,807

31,793

3.4

3.2

  חרדי

3,500

9,174

16,326

19,533

20,343

3.2

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך ערבי

10,438

18,834

32,622

40,384

41,400

3.5

2.5

קדם-יסודי

506

1,150

2,479

3,050

3,023

2.9

-0.9

יסודי

6,190

11,001

18,542

20,606

20,881

1.7

1.3

חטיבת ביניים

1,892

3,732

6,564

8,461

8,796

4.3

4.0

חטיבה עליונה

2,270

4,095

7,048

10,150

10,571

6.0

4.1

 

שעות עבודה שבועיות
מספר שעות העבודה השבועיות הגיע בשנת הלימודים תשע"ח לכ-5.20 מיליון שעות לעומת כ-5.10 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 2.2%). בחינוך העברי סך שעות העבודה בתשע"ח עמד על כ-3.9 מיליון שעות לעומת כ-3.8 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 1.9%). בחינוך הערבי סך שעות העבודה בתשע"ח עמד על 1.31 מיליון שעות לעומת 1.27 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 3%). בשנים תשע"א-תשע"ח, התווספו למערכת יותר מ-1.6 מיליון שעות עבודה. בשנים אלו קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת, היה 5.6% בממוצע לשנה, בחינוך העברי - 5.7% בממוצע לשנה ובחינוך הערבי - 5.3% בממוצע לשנה.

 

שעות עבודה שבועיות לפי שלב חינוך, מגזר ופיקוח

תשנ"א (1990/91)

תשס"א (2000/01)

תשע"א (2010/11)

תשע"ז (2016/17)

תשע"ח (2017/18)

 שינוי שנתי תשע"א (2010/11)-תשע"ח (2017/18)

 שינוי שנתי תשע"ז (2016/17)-תשע"ח (2017/18)

סך הכל

1,761.6

2,614.8

3,552.4

5,094.8

5,205.2

5.6

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך עברי

1,451.9

2,077.7

2,640.2

3,823.9

3,896.4

5.7

1.9

קדם-יסודי

188.4

232.3

210.1

316.3

337.3

7.0

6.6

יסודי

704.2

929.7

1,320.2

1,655.7

1,687.3

3.6

1.9

חטיבת ביניים

178.4

337.5

395.7

641.1

653.1

7.4

1.9

חטיבה עליונה

418.7

545.6

579.7

1,043.1

1,046.7

8.8

0.3

פיקוח

 

 

 

 

 

 

 

ממלכתי

1,058.5

1,426.1

1,680.6

2,473.7

2,510.5

5.9

1.5

ממלכתי דתי

323.8

462.8

613.5

912.1

927.9

6.1

1.7

חרדי

69.5

188.7

346.1

438.1

458.0

4.1

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך ערבי

257.5

478.2

912.2

1,271.0

1,308.8

5.3

3.0

קדם-יסודי

13.8

32.8

55.2

74.6

74.4

4.4

-0.2

יסודי

154.2

265.4

526.3

608.3

616.3

2.3

1.3

חטיבת ביניים

36.6

74.4

152.2

251.2

261.4

8.0

4.1

חטיבה עליונה

50.7

90.2

154.3

310.3

330.4

11.5

6.5

 

עובדי הוראה חדשים
במהלך השנים 2018-2008 קצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים למערכת החינוך נמצא במגמת עלייה, מכ-7,500 בממוצע בשנים 2010-2008, לכ-10,000 בממוצע בשנים 2015-2011 וכ-11,700 בממוצע בשנים 2018-2017. שיעורם היחסי מכלל עובדי ההוראה, עלה במקביל מכ-5.8% בממוצע בשנים 2010-2008 לכ-6.8% בממוצע בשנים 2018-2017. 

עובדי הוראה חדשים לפי מגזר ושלב חינוך

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

שינוי שנתי ממוצע 2018-2008

 

סך הכל

7,485

7,585

7,472

9,995

10,566

10,215

9,991

10,350

9,701

11,634

11,768

5.8

 

                         

 

חינוך עברי

5,582

5,885

5,625

7,662

8,136

8,044

8,222

8,219

7,669

9,191

9,577

6.9

 

קדם-יסודי

609

753

536

668

837

1,185

1,232

1,187

1,037

1,132

1,223

10.9

 

יסודי

3,047

3,134

2,997

4,253

4,339

4,170

3,865

4,170

3,627

4,589

4,784

6.0

 

חטיבת ביניים

780

715

824

1,506

1,334

1,171

1,587

1,477

1,481

1,718

1,945

11.3

 

חטיבה עליונה

1,522

1,698

1,670

1,819

2,168

1,791

1,985

1,842

1,963

2,370

2,194

3.5

 

                         

 

חינוך ערבי

1,903

1,700

1,747

2,333

2,430

2,171

1,769

2,131

2,032

2,443

2,191

2.9

 

קדם-יסודי

98

84

52

59

62

138

83

111

79

108

69

3.6

 

יסודי

1,246

1,063

999

1,320

1,427

1,134

901

1,023

991

1,285

1,102

1.2

 

חטיבת ביניים

258

207

286

502

341

311

223

347

353

369

377

3.5

 

חטיבה עליונה

403

422

497

554

710

697

665

728

714

833

742

5.1

 

 

עובדי הוראה חדשים מבין כלל עובדי ההוראה במערכת (אחוזים)

 

סך הכל

5.8

5.8

5.6

7.2

7.3

6.8

6.4

6.4

5.9

6.8

6.7

 

 

                         

 

חינוך עברי

5.6

5.8

5.5

7.2

7.3

7.0

6.9

6.7

6.1

7.1

7.2

 

 

קדם-יסודי

6.4

7.7

5.4

6.5

7.9

10.2

9.9

9.0

7.6

8.0

8.3

 

 

יסודי

6.4

6.4

6.0

8.0

7.9

7.3

6.6

6.9

5.9

7.3

7.5

 

 

חטיבת ביניים

3.5

3.3

3.6

6.4

5.5

4.8

6.4

5.7

5.5

6.1

6.6

 

 

חטיבה עליונה

4.4

4.8

4.9

5.3

6.1

5.0

5.4

4.9

5.2

6.0

5.3

 

 

                         

 

חינוך ערבי

6.6

5.7

5.8

7.2

7.0

6.1

4.9

5.6

5.2

6.0

5.3

 

 

קדם-יסודי

4.3

3.4

2.2

2.4

2.5

4.9

2.8

3.7

2.6

3.6

2.3

 

 

יסודי

7.2

6.1

5.7

7.1

7.3

5.7

4.6

5.1

4.9

6.2

5.2

 

 

חטיבת ביניים

4.8

3.8

4.8

7.6

5.0

4.4

3.1

4.5

4.3

4.3

4.3

 

 

חטיבה עליונה

6.6

6.5

7.5

7.9

9.3

8.5

7.8

8.1

7.6

8.2

7.0

 

 

 

חטיבות הביניים
מקצועות ההוראה השכיחים ביותר בחטיבות הביניים, הם: מתמטיקה, עברית ולשון, חינוך מיוחד, יהדות ותנ"ך ואנגלית. במהלך העשור האחרון, חל גידול משמעותי בהיקף ההוראה בחינוך מיוחד, אזרחות ואומנות, לעומת עליה מתונה במקצועות גאוגרפיה וערבית.

 

תחומי הוראה

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

שינוי שנתי ממוצע 2018-2010

אומנות

1,010

1,063

1,060

1,205

1,138

1,364

1,430

1,483

1,630

6.2

אזרחות

766

923

982

1,026

1,021

1,102

1,206

1,251

1,282

6.6

אנגלית

3,335

3,491

3,568

3,652

3,744

3,956

4,078

4,285

4,515

3.9

גאוגרפיה

1,147

1,069

1,169

1,229

1,272

1,311

1,208

1,217

1,225

0.8

היסטוריה

2,429

2,659

3,010

3,239

3,158

3,365

3,470

3,484

3,592

5.0

חינוך גופני

1,847

1,902

1,931

1,963

1,984

2,109

2,205

2,246

2,345

3.0

חינוך מיוחד

3,071

3,488

3,706

4,103

4,190

4,617

4,639

5,128

5,476

7.5

יהדות ותנ"ך

3,953

4,236

4,693

4,981

4,638

4,937

5,070

5,341

5,452

4.1

מדעי הטבע

2,207

2,433

2,574

2,903

2,956

2,946

3,105

3,180

3,348

5.3

מתמטיקה

4,031

4,503

4,603

4,720

4,783

5,092

5,363

5,542

5,841

4.7

עברית ולשון

4,632

4,830

5,077

5,749

5,654

5,314

5,419

5,487

5,816

2.9

ערבית

1,784

1,924

1,932

2,006

2,047

2,073

2,098

2,068

2,136

2.3

 

 

חטיבות עליונות
מקצועות ההוראה השכיחים ביותר בחטיבות העליונות, הם: יהדות ותנ"ך, מתמטיקה, עברית ולשון, ואנגלית. במהלך העשור האחרון, חל גידול משמעותי בהיקף ההוראה באזרחות, ביולוגיה ומתמטיקה לעומת ירידה במדעי החברה/כלכלה.

 

תחומי הוראה

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

שינוי שנתי ממוצע 2018-2010

אומנות

2,191

2,179

2,499

2,602

2,547

2,618

2,607

2,680

2,776

3.0

אזרחות

2,044

2,180

2,452

2,546

2,685

2,780

2,867

2,986

3,111

5.4

אנגלית

4,234

4,377

4,544

4,685

4,887

4,986

5,108

5,360

5,681

3.7

ביולוגיה

1,292

1,358

1,506

1,535

1,600

1,723

1,823

1,868

1,955

5.3

גאוגרפיה

778

823

833

898

855

858

868

888

879

1.5

היסטוריה

3,792

3,924

4,145

4,403

4,396

4,408

4,550

4,733

4,783

2.9

חינוך גופני

2,087

2,169

2,215

2,306

2,371

2,406

2,454

2,599

2,642

3.0

יהדות ותנ"ך

6,212

6,501

7,555

7,776

7,353

7,387

7,457

7,808

7,957

3.1

כימיה

672

698

704

718

728

778

817

848

858

3.1

מדעי החברה/כלכלה

2,685

2,702

2,090

2,185

2,115

2,191

2,268

2,395

2,543

-0.7

מדעי המחשב

1,326

1,318

1,466

1,561

1,388

1,409

1,380

1,487

1,542

1.9

מקצועות טכנולוגיים

867

871

930

873

946

1,060

1,048

1,141

1,146

3.5

מתמטיקה

4,972

5,239

5,615

5,815

6,005

6,198

6,382

6,817

7,159

4.7

עברית ולשון

5,996

5,866

6,274

7,062

6,873

6,378

6,414

6,543

6,778

1.5

ערבית

1,372

1,443

1,555

1,683

1,630

1,628

1,649

1,719

1,816

3.6

פיזיקה

908

950

1,024

1,078

1,051

1,121

1,103

1,166

1,177

3.3

 


אוכלוסייה: עובדי הוראה בחינוך הקדם-יסודי ובבתי ספר בחינוך היסודי, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות.

עובדי הוראה: הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב-שנתי של עובדי הוראה, שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על-סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים של משרד החינוך וקבצים שנתיים בחינוך המוכר שאינו רשמי  , לשנים 2018-1991.
הגדרות והסברים
עובדי הוראה חדשים: הוגדרו על פי מופע ראשון של תעודת זהות בשנה נתונה בקובץ הרב-שנתי של כוחות הוראה. 
עזיבת המערכת: מוגדרת על סמך אי-הופעה בקבצים למשך 3 שנים ויותר ברציפות.
יחידות ספירה: עובדי הוראה המלמדים ביותר משלב חינוך אחד, נספרו בכל אחד משלבי החינוך בנפרד ואילו בסך הכל נספרו פעם אחת בלבד. עובדי הוראה המלמדים יותר ממקצוע אחד, נספרו בכל מקצוע.  
שנים: השנים הלועזיות המוצגות בהודעה מתייחסות לשנות הלימוד של מערכת החינוך, להלן: 1991=תשנ"א... 2001=תשס"א...2008=תשס"ח...2011=תשע"א...2015=תשע"ה...2017=תשע"ז...2018=תשע"ח.

תגובות

מומלצים