מעל ל85% נוכחות בבחינת המיצב

משרד החינוך מודיע, כי רוב מכריע של התלמידים בכיתות ה' ו- ח' נבחן היום במבחני המיצ"ב בשפה אנגלית, מעל לכ- 85% נוכחות. המיצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות הלימודית של בית הספר, ועל כן הוא ימשיך להתקיים כסדרו גם בתאריך ה- 21.5.2019, במקצוע מתמטיקה.

16.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
מעל ל85% נוכחות בבחינת המיצב

 

כך קבע גם בית הדין לעבודה בפסק הדין.

לצד זה, בוחן המשרד מודלים חלופיים להערכה של  בתי הספר,  ובתוך כך הוא יצא לדרך עם עבודת הצוות המקצועי בו יושבים מומחים לחינוך ונציגי מנהלי בתי ספר.

במקביל, מקיים המשרד בימים אלה הליך היוועצות ציבורי, לקבלת תובנות בהיקף רחב, בין היתר, באמצעות אתר התייעצות אינטרנטי,  קבוצות דיון בהשתתפות הורים, תלמידים וצוותי חינוך והתייעצות עם מומחים.

מערכת החינוך בהיותה מערכת ציבורית עתירת תקציבים, תמשיך ותנוהל בהתאם לכלי מדידה ומחקר מדעיים, בשקיפות, ביעילות, ובסטנדרטים של המאה ה-21.

 

תגובות

מומלצים