סוף לשביתה ב-11 מכללות ציבוריות

הממונה על השכר, ות"ת וועד ראשי המכללות הציבוריות הגיעו להבנות עם הסגל האקדמי הזוטר במכללות, הסתיימה שביתת המורים מן החוץ ב–11 מכללות ציבוריות, וכ-3,000 חברי סגל ישובו לעבודה סדירה החל מהיום.

13.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
סוף לשביתה ב-11 מכללות ציבוריות

 

לאחר משא ומתן מאומץ, ועד ראשי המכללות הציבוריות ואיגוד סגל ההוראה במכללות הציבוריות סיכמו על מתווה עקרונות להסכם קיבוצי לסגל עמית, מורים מן החוץ והסגל הזוטר במכללות הציבוריות. המתווה אושר על ידי נציגי הות"ת והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. 

במסגרת מתווה העקרונות הושגו ההסכמות הבאות: 
1.    עיגון מעמד סגל עמית במכללות האקדמיות המתוקצבות ע"י ות"ת, לרבות הרחבה משמעותית של האוכלוסייה שתיחשב לזכאית למעבר למסלול זה. 
2.    העלאת שווי שעת תרגול ומעבדה למתרגלים ולמדריכים במעבדות בעשרות אחוזים.
3.    הרחבת וביסוס תנאי הביטחון התעסוקתי, לרבות חוזים דו שנתיים לחברי סגל עמית ותיקים, נתינת הודעה מוקדמת לגבי המשך העסקה והגדרת מנגנון פיצוי בגין ביטול קורס.
4.    הרחבת הזכויות הסוציאליות, לרבות הגדלת ההפרשות לפנסיה וכן זכאות לקרן השתלמות לחברי סגל עמית.
5.    הקצאת קרן להשתלמויות מקצועיות ופיתוח אקדמי של חברי הסגל העמית.

הממונה על השכר, קובי בר-נתן: "בשעה טובה הגיעו הצדדים להבנות שיביאו להפסקת השביתה ולחזרתם של עשרות אלפי סטודנטים ללימודים סדירים. הסכם זה מהווה בשורה לחברי הסגל האקדמי במכללות הציבוריות, שבתקופה קשה זו של חוסר ודאות תעסוקתית יזכו לשיפור מעמדם ולחיזוק הביטחון התעסוקתי שלהם, זאת לצד הסדרת חריגות השכר לכאורה שהונהגו במכללות. אני מודה ליו"ר ור"מ, פרופ' שמעון גפשטיין, יו"ר פורום המנכ"לים של ור"מ, מר בני אלון, וכמובן לפרופ' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת, על השקעתם הרבה בהגעה להסכמות. מערכת ההשכלה הגבוהה היא קטר הצמיחה של המשק, וישנה חשיבות רבה להמשך הפעלתה הסדירה במיוחד בזמן משבר הקורונה".

פרופ׳ יפה זילברשץ, יו״ר ות״ת:  ״מברכת את הצדדים על הגעתם להסכמות על מתווה העקרונות לסיום השביתה ושמחה על חזרתם של עשרות אלפי סטודנטים וכן אלפי חברי סגל ללימודים מלאים, תוך מאמץ לצמצום הפערים הלימודיים וסיוע לסטודנטים במטרה להביא לסיום מוצלח של הסמסטר הנוכחי. ההסכם יעגן את מעמד הסגל העמית ויבטיח רציפות אקדמית במכללות הציבוריות. אני מודה לפרופ' שמעון גפשטיין, יו"ר ור"מ, מר בני אלון, יור פורום המנכ"לים של ור"מ, למר קובי בר-נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וכן לצוותיהם על התמדתם ונחישותם הרבה להביא להסכמות בין הצדדים״.

 

תגובות

מומלצים