עדיין אין תקציב של סייעת שניה בגנים בעוספיה

למה התקציב הייעודי של 5000 ₪ לשנה לכל גן עם סייעת שנייה עדיין לא הגיע לגנים הזכאים בעוספיה?, על משרד החינוך ומשרד הפנים ומבקר המדינה לבדוק מה נעשה עם הכסף שיועד לתכנית הגנים.

14.01.2019 מאת: פורטל הכרמל
עדיין אין תקציב של סייעת שניה בגנים בעוספיה

הגנים בעוספיה עם סייעת שניה עדיין לא מוכנים לבצע את תוכנית השר בנט במלואה שיצאה לדרך בחודש ספטמבר 2015. המועצה קיבלה את הכסף אך הכסף עדיין  לא הועבר לגנים המיועדים, זו השנה הרביעית ברציפות.
איך רוצים ליישם את התוכנית בלי הכנת הגנים למשימה המיועדת ובלי העברת התקציב ?

עוספיה עם אשכול 4 לכן משרד החינוך מעביר 80% מהתקציב וזה 4000 ₪ לכל גן עם סייעת שניה והשאר 1000 ₪ מתקציב המועצה .

על הגזברות להעביר את הכסף המיועד לגנים באופן מידי ליעדו, על מנת להשלים את ביצוע התוכנית לגילאים 3-4 בעוספיה.

על משרד החינוך ומשרד הפנים ומבקר המדינה לבדוק מה נעשה עם הכסף הזה מתחילת התוכנית ועד היום ולאן הועבר, כי זה כסף ייעודי שאסור להשתמש בו לדברים אחרים

להלן תמצית התוכנית : הגדלת התקציב לכל גני הילדים בגילאי 3-4 תעניק חינוך איכותי יותר ויחס חם ואישי יותר לכל ילדי הגן. התכנית  כוללת הגדלה של התקציב בגנים בסך כ- 400 מיליון שקלים, דבר שיאפשר חינוך איכותי יותר ואישי יותר לילדי הגן.

התקציב יינתן באופן דיפרנציאלי וזאת במטרה לצמצם פערים חברתיים. הגדלת התקציב תאפשר העסקתה של סייעת שנייה בגני הילדים בהם לומדים 30 ילדים ומעלה.

הדבר נועד בעיקר להגביר את הזמינות של הצוות לילדים ולהעניק יחס חם ואישי לכל ילד וילד בגן. תגבור הצוות החינוכי בגן יאפשר מתן ביטוי הולם יותר לשונות בין הילדים ומענה לצרכים פיזיים ורגשיים בזמן אמת.

הגדלת התקציב תבוא לידי ביטוי גם בהעמקה של תכניות לימוד בתחומי השפה, חשיבה חשבונית, מוסיקה ואומנות, ערכים סביבתיים ועוד. הלמידה תדגיש היבטים של פיתוח הסקרנות, היצירתיות ותהליכי חשיבה, כל זאת בהתאמה לגיל הילדים ולמיומנויות המאה ה- 21.

בנוסף, בכל אשכול גנים תמונה "גננת מובילה" שתלווה את הצוותים החינוכיים בגן ותייעץ להם מבחינה אישית ומקצועית. "הגננת המובילה" תסייע לצוותים החינוכיים גם בחיזוק הקשר עם ההורים והקהילה.

התכנית מדגישה גם את חשיבות העשרת הסביבה החינוכית בגן והתאמתה למשחק, פעילות ומנוחה בעת הצורך. הסביבה החינוכית תכלול בין היתר, משחקי הרכבה והעשרה, פינה מוטורית, וכן גם פינה רכה למנוחה (מזרונים ומושבים רכים). לצורך כך, יוקצה תקציב ייעודי בסך של עד 5000 שקלים לכל גן (בהתאם לאשכולות למ"ס). 

 התקציב יינתן באופן דיפרנציאלי ובשיתוף הרשויות המקומיות (בהתאם לדירוג אשכולות למ"ס). 
•    רשויות באשכולות למ"ס 1-3: המדינה תתקצב 90% מעלות התכנית.
•    רשויות באשכול למ"ס 4: המדינה תתקצב 80% מעלות התכנית.

ביקשנו את תגובת מועצת עוספיה, כשתגיע תפורסם במלואה.

 

תגובות

מומלצים