עכשיו תואר ראשון באונ' חיפה ללא מבחן פסיכומטרי

לאור משבר הקורונה, אוניברסיטת חיפה הולכת לקראת המועמדים ומשנה את תנאי הקבלה לתואר הראשון, מועמדים בעלי בגרות שלא הספיקו לעשות את מבחן הפסיכומטרי או שציון הפסיכומטרי אינו אפשר להם להתקבל לחוג שרצו יוכלו להרשם למסלול קדם לימודים.

11.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עכשיו תואר ראשון באונ' חיפה ללא מבחן פסיכומטרי

 

מתווה חדש לקבלה לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה לאור ביטול המבחן הפסיכומטרי.

בנוסף לתנאי הקבלה הרגילים למי שיש כבר ציון בגרות ופסיכומטרי יוכלו מועמדים להתקבל למסלול קדם אקדמי וידרשו ללמוד בין 2-4 קורסים במהלך הקיץ או בסמסטר א' הקרוב, כשמעבר בציון שנדרש על ידי החוג בקורסים אלה יהפוך אותם לסטודנטים מן המניין.

בנוסף, בחלק מהחוגים אפשר יהיה לעבור מבחן קבלה חוגי. "ברור לנו שאנחנו במצב חדש ולא פשוט שמחייב אותנו ללכת לקראת המועמדים. הפתרון שמצאנו מאפשר לנו לא לפגוע במועמדים מבלי לפגוע באיכות הסטודנטים, מכיוון שכדי להמשיך כסטודנט מן המניין על הסטודנטים על תנאי להשקיע ולהראות יכולות גבוהות בלימודים האקדמיים", אמר רקטור האוניברסיטה, פרופ' גוסטבו מש.

הבעיה המרכזית מבחינת ההרשמה לאוניברסיטאות לקראת שנת הלימודים הבאה (שאמורה להתחיל באוקטובר 2020) היא אי וודאות לגבי קיום של מבחני הפסיכומטרי, שמהווה רכיב מרכזי בקבלה ללימודי התואר הראשון בחלק גדול מהחוגים. המבחן הפסיכומטרי מהווה מנבא להצלחה בלימודים, אולם באוניברסיטת חיפה מסבירים כי ישנם מנבאים נוספים, כמו למשל הצלחה במספר קורסים או מעבר של מבחן קבלה ייעודי לחוגים מסויימים.

על פי המתווה החדש, העדיפות הראשונה לקבלה היא של מועמדים בעלי בגרות שעשו מבחן פסיכומטרי. מועמדים אלה יעמדו בפני תנאי הקבלה הרגילים ובמידה והם עומדים בהם, יהפכו כרגיל לסטודנטים מהמניין.

מועמדים בעלי בגרות שלא הספיקו לעשות את מבחן הפסיכומטרי או שציון הפסיכומטרי אינו אפשר להם להתקבל לחוג שרצו יוכלו להרשם למסלול קדם לימודים. במקרה כזה, הם יהיו חייבים להירשם לשלושה קורסים במידה והם לומדים במסלול חד חוגי או ארבעה קורסים במידה והם במסלול דו חודי ולעמוד בציון המינימאלי שנקבע על ידי החוג כתנאי לקבלה. רק במידה והם יעמדו בציון זה הם יוכלו להמשיך ללימודים בסמסטר הבא, והפעם – כסטודנטים מהן המניין. באוניברסיטה הוסיפו כי כדי לצמצם עוד יותר את הפגיעה במועמדים במסלול זה, הם יוכלו להירשם למספר גדול יותר של קורסים בסמסטר א' ולא רק לקורסי החובה – אולם זהו שיקול שיצטרך לקחת כל אחד ולדעת שאם הוא לא יעמוד בציונים שנקבעו בקורסי החובה, הקורסים הנוספים לא ייחשבו כמובן כלימודים אקדמיים.

בנוסף, חלק מהחוגים יוכלו להחליט על מבחן קבלה חוגי שייבחן יכולות ספציפיות הנדרשות להצלחה בתואר.

"המשבר הנוכחי מחייב אותנו לחשוב על 'אמיתות' רבות גם באקדמיה. כמו שעברנו להוראה מקוונת – וגילינו את היתרונות והחסרונות שבה – כך עלינו לחשוב מחדש על הקבלה לתואר הראשון כשהמטרה היא להנגיש עד כמה שניתן את התואר האקדמי לכמה שיותר אוכלוסיות מבלי לפגוע ברמה האקדמית, שהיא בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל", אמר נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ' רון רובין.

 

תגובות

מומלצים