עליה בזכאות ובאיכות הבגרות בארצי

התמונה החינוכית תשע"ז (2017) חטיבה עליונה, שמפרסם משרד החינוך, עליה בזכאות ובאיכות הבגרות, לצד ירידה בנשירה, יותר תלמידים ב- 5 יחידות אנגלית ומתמטיקה, השר בנט: "ישראל צועדת בכיוון הנכון"

11.07.2018 מאת: פורטל הכרמל
עליה בזכאות ובאיכות הבגרות בארצי

דובר משרד החינוך כמאל עטילה, מוסר כי חלה עליה של 2% בשיעור הזכאות לבגרות מבין הלומדים ב- יב': מ: 66.2% ל: 68.2%, עליה של 0.4% בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת (תשע"ו: 8,305 ->תשעז: 8,758, צמיחה של 5.4%).

שיפור באיכות תעודת הבגרות:

עליה של קרוב ל- 3% בשיעור התעודות עם 5 יחידות מתמטיקה מ: 11.4% ל: 14.3% (תשע"ו: 12,680 תלמידים -> תשע"ז: 15,933 תלמידים צמיחה של 25%)

עליה של כ- 2.5% בשיעור התעודות עם 5 יחידות אנגלית מ: 33.1% ל: 35.7% (תשע"ו: 36,727 תלמידים -> תשע"ז: 39,748 תלמידים צמיחה של 8.2%)

עליה קלה בשיעור המחברות הפסולות - מ: 0.8% ל: 1%
יציבות בעידוד למעורבות חברתית ואזרחית - 56%
ירידה חיובית בנשירה - מ: 1.3% ל: 1.2% (תשע"ו: 8,029 תלמידים -> תשע"ז: 7,267 תלמידים ירידה של 9.5%)
יציבות במסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה - מ- 51% ל- 50%

שר החינוך, נפתלי בנט: "התמונה החינוכית לשנת תשע"ז מבטאת אמירה ברורה: ישראל צועדת בכיוון הנכון. יותר תלמידים ב-5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, גם בפריפריה, לצד עלייה כוללת בזכאות לבגרות - זו בשורה חברתית וחינוכית שאין כדוגמתה. אנחנו בונים את התשתית לשילוב תלמידי בישראל באקדמיה, בתעסוקה, בתפקידים משמעותיים בצה"ל ובמגזר הציבורי והפרטי. המסקנה שלי ברורה: בעבודה קשה ובאמונה מתמדת בתלמידים ובמורים שלנו - גם השמיים הם לא הגבול.

התמונה החינוכית משקפת עשייה רחבה ומאמץ משותף של מנהלים, מורים ותלמידים, ונותנת ביטוי למרכיבים לימודיים וחברתיים כאחד. זה מבטא בצורה הטובה ביותר את התפישה שלנו היום - מצוינות לצד ערכים. נמשיך לבחון את עשיית מערכת החינוך באמצעות תמונה רחבה וכוללת ולהציג אותה באופן שקוף ומלא לציבור הישראלי".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "מערכת החינוך מתקדמת ועולה. אחוז הזכאות לבגרות הגיע ל- 68.2%, ומשקף תוספת של עוד כ-2,500 תלמידים שיוכלו להשתלב בהשכלה הגבוהה. מערכת החינוך מקדמת שורה של תכניות לאומיות - תכניות חינוך לערכים, להישגים ולמצוינות – ואנו רואים שלא רק תמונת הזכאות השתפרה, אלא שתעודת הבגרות נעשית יותר ויותר איכותית, עם עליה באחוזי הבוגרים שניגשים ל-5 יחידות - הן במתמטיקה והן באנגלית.  אני רוצה לברך את המנהלים ואת המורים שעבדו ללא לאות כדי להבטיח את הצלחת הבוגרים".

שר החינוך, נפתלי בנט ומנכ"ל המשרד, שמואל אבואב, הציגו היום (ד') את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ז (2017) של מערכת החינוך. בשנה זו למדו בכיתות י'- יב' 383,712 תלמידים, מתוכם 111,274 תלמידי יב הלומדים במוסדות המגישים לבגרות.

התמונה לשנה זו כוללת 22 מדדים המציגים את ההישגים של החטיבה העליונה בארבעה אשכולות:

למידה והישגים
ערכים ואקלים חינוכי
התמדה ונשירה
הצוות החינוכי

בתוך האשכולות הקיימים, שולבו שלושה מדדים חדשים: שותפות הורים, תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר (אשכול ערכים ואקלים חינוכי)  וכן קליטה וליווי של עובדי הוראה ובעלי תפקידים (אשכול הצוות החינוכי). מגוון המדדים נועד לתת מבט רחב על מערכת החינוך, ולשקף את העשייה החינוכית המאומצת, הרבה והמגוונת של בתי הספר.

ניתוח 22 המדדים של תשע"ז מצביע על עליה בהישגים הלימודיים, בהם: בשיעור הזכאות לבגרות מבין תלמידי יב' הלומדים במוסדות המגישים לבגרות, בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת וכן בתעודת הבגרות אשר כוללות 5 יחידות לימוד במתמטיקה ו- 5 יחידות לימוד באנגלית. ירידה חיובית נרשמה גם בנשירה. לעומת זאת, במרבית המדדים של הערכים והאקלים הבית ספרי נרשמה יציבות.

למידה והישגים:

עליה של 2% בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י"ב (תשע"ו: 66.2% ובתשע"ז: 68.2%). עליה של קרוב לחצי אחוז נרשמה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מבין הלומדים בכיתה י"ב (תשע"ו: 7.5%, תשע"ז: 7.9%). כמו כן, נרשמה עליה של כ- 3% בשיעור תעודות הבגרות הכוללות 5 יחידות לימוד במתמטיקה (תשע"ו: 11.4% תשע"ז: 14.3%), ועליה של כ- 2.5% בשיעור תעודות הבגרות הכוללות 5 יחידות לימוד באנגלית (תשע"ו: 33.1% תשע"ז: 35.7%).  בהתייחס לעליות אלו, מציינים במשרד כי הטמעת התכניות הלאומיות לקידום המתמטיקה והאנגלית הצליחו למשוך את מערכת החינוך למעלה, והדבר ניכר בעליה המתמדת בזכאות לבגרות וגם באיכות התעודות הכוללות יותר 5 מתמטיקה ויותר 5 אנגלית לאורך שלוש השנים האחרונות.

יציבות נרשמה בהישגים של מדדי תעודת בגרות הכוללת 4 יחידות לימוד מתמטיקה (תשע"ו: 17.5%, תשע"ז: 17%) ובאנגלית (תשע"ו: 22.7%, תשע"ז: 22.7%).

במדד המחברות הפסולות נרשמה עליה של 0.2% (תשע"ו: 0.8% תשע"ז: 1%). בעניין זה מבהירים במשרד, כי טוהר הבחינות מהווה ערך עליון שאין בכוונת המשרד להתפשר בעניינו, והוא ימשיך להפעיל מגוון של פעולות כדי להבטיח את טוהר הציונים.

ערכים ואקלים חינוכי:

יציבות נרשמה במדד ההתמדה (תשע"ו: 80.5% ובתשע"ז: 80%) ובעידוד למעורבות חברתית ואזרחית (תשע"ו: 56%, תשע"ז: 56%). בקידום סובלנות כלפי האחר והשונה נותר המדד בעינו (תשע"ו: 73%, תשע"ז: 73%), במעורבות באירועי אלימות (תשע"ו: 8%, תשע"ז: 8%) וכך בתחושה כללית חיובית כלפי בית הספר (תשע"ו: 68%, תשע"ז: 68%). במדד של שותפות הורים (תשע"ו: 74%, תשע"ז: 76%) חלה עליה קלה של 2%.

התמדה ונשירה:

לא חל שינוי של ממש גם בדיווחי התלמידים במסוגלות, בסקרנות ובעניין בלמידה (תשע"ו: 51%, תשע"ז: 50%). על אף היציבות הכללית, ניתוח ההיגדים של מדד זה מעלה כי כמחצית מהתלמידים מדווחים שהדברים שמלמדים בבית הספר פחות מסייעים להם מחוץ לשעות הלימודים ופחות מקנים להם ידע חשוב. לאורך שלוש השנים האחרונות נרשמה ירידה של 4% במדד זה. במשרד מציינים כי לנוכח הירידה בסקרנות הוחלט במשרד לגוון את שיטות הערכה של המבחנים ולעבור לבחינות עם חומר פתוח. בתוך כך, המשרד יחל עם היסטוריה ובימים אלה הוא בוחן בחינות עם ספר פתוח במקצועות נוספים.

הצוות החינוכי:

במדד שביעות הרצון של המורים מבית הספר נרשמה יציבות (תשע"ו: 70% תשע"ז: 70%) וגם בניהול פיתוח הצוות החינוכי בבית הספר (תשע"ו: 38%, תשע"ז: 38%). באירועי שק"ד גם לא חל שינוי והמדד נותר ללא שינוי מהותי (תשע"ו: 1.2%, תשע"ז: 1.3%) ובפרקטיקות איכותיות ללמידה, הוראה והערכה (תשע"ו: 53%, תשע"ז: 53%).  בקרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים (תשע"ו: 42%, תשע"ז: 43%).

עליה נרשמה גם בעבודה שיתופית של מורים בבית הספר (תשע"ו: 71% תשע"ז: 74%), בסך הכל עליה של 3%.

לצד "התמונה החינוכית" של החטיבה העליונה מציג המשרד השנה גם את "התמונה החינוכית" של היסודי וחטיבות הביניים. ליסודי נקבעו 13  מדדים ולחטיבות הביניים 15 מדדים, אשר פותחו על ידי ראמ"ה ונלקחו מהמיצ"ב. אלה מופיעים לצד החטיבה העליונה במערכת השקיפות של המשרד.

תגובות

מומלצים