פתיחת שנת הלימודים בין עיקר לטפל

מה גישתה של שרת החינוך לדבר ייעוד ומהות קיום המערכת החינוכית האם באה להכשיר את התלמידים לשלב הבא של החיים שלהם או שמא באה לשים את התלמידים במשמורת בזמן שהות ההורים בעבודה. האם ידוע לשרת החינוך  שישנם יותר משלושים אלף מורים שטרם התחסנו ומהי מתכוונת לעשות עם נתון זה?.

24.08.2021 מאת: דוקטור רדואן מנצור
פתיחת שנת הלימודים בין עיקר לטפל

 

 

הראשון בספטמבר במרחק ימים או שעות מאתנו, יום חגיגי בו אנו מקבלים את שנת הלימודים בברכה, יום בו אנו מאחלים שנת לימודים טובה ומוצלחת ושולחים ברכת שנה טובה ומוצלחת לתלמידים, לסגלי ההוראה ולהורים, יום חג של ממש! אולם נשאלת השאלה כיצד אנו פותחים את שנת הלימודים השנה ומהי הבשורה הנלוות לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית.

 

לרבות הבשורות שמביאה עמה שרת החינוך, מה יש באמתחתה, איזה בשורות חדשות ישנן במדינות שרת החינוך, אילו פרדיגמות חדשות מביאה עמה והאם חל שינוי כלשהו בשיטות ובסגנון הלימודים בהתאמה לאתגרי התקופה, האם הרחיבה את שורות סגלי ההוראה, האם הכינה אותם והכשירה אותם לימים הקשים בהם התלמידים שרויים כיום ועתידים לשהות בהם?

 

האם צמצמה את מספר התלמידים בכיתת הלימוד? האם דאגה שכל המורים שעוסקים בהוראה מוכשרים לעסוק במקצוע הלימוד בו הם מועסקים? האם הביאה עמה את ההפנמה להטמעת הכשרות ללמודים עצמאיים, לחשיבה יוצרת, לחשיבה ביקורתית וללמודים בקבוצות קטנות המעודדים סיעור מוחות, חשיבה קבוצתית ולהישגים קבוצתיים?  האם הביאה עמה תובנות חדשות לפיתוח למידה ולנטירת שאינה מוכתבת מראש ממגדל השן, האם באה עם בשורה לבניית רשתות התקשרות אישית בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורים, האם באה עם מדיניות לשיתוף ההורים כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך וכחלק מהצלחת התלמידים הנמנים על שורותיה?

 

האם באה עם תוכנית להפיכת הפירמידה ההיררכיונית של מערכת החינוך המאופיינת בביזור סמכויות ובהאצלת סמכות לעמילים בשטח במערכת החינוך במקום לרכז אותה בידי משרד החינוך? האם דאגה להכשרת המורים והכינה תוכניות לימוד המתאימות לתרחישים האפשריים ולאתגרי הקורונה  על המוטציות שלה, איך לעבוד בצל הקורונה? מהי מדיניות שרת החינוך לגבי פיתוח שיטות לימוד , לשיפור מעמד המורה ומחיתו ומהי עמדתה לדבר הפיכת מקצוע ההוראה לנשי שאינו משקף את המבנה החברתי והמשפחתי כהווייתו לרוב.

 

ומה גישתה לדבר ייעוד ומהות קיום המערכת החינוכית האם באה להכשיר את התלמידים לשלב הבא של החיים שלהם או שמא באה לשים את התלמידים במשמורת בזמן שהות ההורים בעבודה.. ועוד שאלות רבות ומגוונות.

 

אולם, מה שמשתקף מפועלה של שרת החינוך וממה ששמה עליו את יהבה כפי היא מצגה ונלחמת עליו, הוא ביצוע חיסוני התלמידים בתוך כותלי בית הספר או מחוצה להם. מלחמתה זו מסתמנת כמלחמה עיקשת תוך קיבעון מחשבתי תבניתי, כאשר מותירה מאחוריה את הנושאים המהותיים של מערכת החינוך ויוצאת מנקודת הנחה כביכול שמערכת החינוך הישראלית הגיעה אל המנוחה ואל הנחלה וצמצמה את הפיגור הניכר אחר האתגרים העכשוויים, בנתה את שיטת הלימוד ההולמות את המאה ה- 21 והשלימה את הפרדיגמות וסגנונות הלמידה המותאמות לכל פלחי התלמידים, באי מערכת החינוך וכביכול יכולה להתחרות עם מיטב מערכות החינוך בעולם.

 

מדוע  שרת החינוך תקועה במיקום עריכת החיסונים לתלמידים ושמה את כל יהבה עליו, כאשר בפועל נושא זה שולי לחלוטין ואף אבד עליו הכלח הרי שבכל שנות קיום מדינת ישראל נערכו חיסונים בבתי הספר. האם אין בקיבעון זה בריחה מהמציאות המרה בה משרד החינוך שרוי בכבדותו ובהיעדר יכולתו לבצע שינוים ותזוזות ובחוסר אפשרות לגמישות ולתמרון.

 

האם נעלם מעיני השרה שהחיסונים התבצעו בבתי הספר בכוונה תחילה מתוך אחריות מובהקת לבריאות התלמידים ולבריאות הקהילה האם אין בביצוע החיסונים בכותלי בתי הספר מסר ושליחות לאומית לשותפות במאמץ הלאומי לשליטה ולמיגור מגיפות. האם אין בעריכת החיסונית בבתי הספר אין הטמעה של ערכים חברתיים כמו שימור קדושת החיים, אחריות אישית ואחריות קולקטיבית, תחושת השייכות, כיבוד נוהג והחלטות ממונים, הנחלת אהבה וחיים בהרמוניה ועוד

 

האם ידוע לשרת החינוך  שישנם יותר משלושים אלף מורים שטרם התחסנו ומהי מתכוונת לעשות עם נתון זה לקראת פתיחת שנת הלימודים? והאם ידוע לה שישנם תשעים אלף תלמידים הנמצאים בבידוד לקראת פתיחת שנת הלימוד ואשר מתוכם 36% חולי קורונה הסובלים מתסמיניה. האם נתונים אלה זוכים להתייחסות ולתשומת לב שרת החינוך?

 

ומה בדבר פתיחת שנת הלימודים בראשון בספטמבר, חודש החגים הבאים עלינו לטובה, חודש לימודים מקוטע וחסר אפקטיביות לימודית. בפועל בחודש זה ישנם 6 ימי "לימודים" בין חג למשנהו והכיצד אפשר להכניס את מערכת הלמודים לרמת ריכוז המאפשרת למידה של ממש לנוכח מצב זה?! האם אין מהתבונה לדחות את שנת הלימודים השנה ומידי שנה לאחרי החגים או לפחות לאחרי שמחה תורה, לפצות את המורים על כך ולמקד את החופשה בחודשים אוגוסט וספטמבר האם נושאים אלה  נמצאים על סדר יומה של שרת החינוך?

 

האם ישנה חשיבה מחוץ לקופסה במשרד החינוך ובקרב העומדת בראשו, כיצד לקיים שגרת לימודים בצל הקורונה? למידה בפרדיגמה שונה המשלבת בו זמנית, לימדה מרחוק בזום ולמידה בכיתות בבית הספר, פרדיגמה זו מצריכה פיתוח מיומנויות קריאה, כתיבה, לימודי מתמטיקה ואימון גופני ועוד.. ואם כן האם נערכים לפתוח המיומנויות הנדרשות?

 

האם גברתי שרת החינוך לא מן הראוי יותר שתיקחי בחשבון ושתשקיעי את האנרגיות החיוביות שבך בלב ובעיקר מדיניות הלימודים והמשתמע ממנה משיטת ופרדיגמות המותאמות לעידן העכשווי ולאתגריו ולדחוף את המערכת החינוכית והפועלים בה אל נחלות ופסגות אחרות המבטיחות עתידה טוב יותר, במקום להתמקד במיקום ביצוע החיסונים לתלמידים.

 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים