צמצום שיעורי פשיעה ועבריינות בקרב ילדים בקבוצות סיכון

אילו שיטות התערבות יש לטיפול בילדים בסיכון בישראל? מה הקשר בין ילדות בסיכון להשתייכות לחברה עבריינית בבגרות? מה אפשר לעשות על מנת לנתק את הקשר בין השניים? מחקר של עו"ד אביר כץ נותן מענה לשאלות אלו.

28.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
צמצום שיעורי פשיעה ועבריינות בקרב ילדים בקבוצות סיכון

 

מחקרו של עו"ד אביר כץ עורך מיפוי של אופן הטיפול הכולל בילדים בסיכון בישראל, וסוקר את שיטות ההתערבות הקיימות נכון לאוגוסט 2015, תוך הצבעה על קשר בין ילדות בסיכון להשתייכות לחברה עבריינית בבגרות. לבסוף, מציע המחקר שתי תכניות התערבות לשם ניתוק הקשר האמור לעיל. 

בין שיטות ההתערבות השונות מפרט המחקר אודות התכנית הלאומית לנוער ולילדים בסיכון, תכנית שהושקה בעקבות דו"ח ועדת שמיד.

כמו כן מפרט המחקר אודות סוגי המסגרות החוץ ביתיות במקרה של הוצאת ילדים ממשפחתם הביולוגית, בהן, משפחות אמנה, פנימיות ומעונות משפחתיים, ואופן ההשמה והעבודה במסגרות אלו עם ילדים ונוער בסיכון. עוד סוקר המחקר את הקמתו של מאגר תכניות באתר משרד הרווחה, שהוקם במסגרת התכנית הלאומית לנוער ולילדים בסיכון, אשר מאפשר לרשות מקומית לבחור מבין מגוון דרכי התערבות את התכנית המתאימה לצרכי האוכלוסייה בתחומה. 

לאור הקשר המוצע בין ילדות בסיכון להשתייכות לחברה עבריינית בבגרות מוצע במחקר לערוך התערבות וטיפול בילדים בגיל מוקדם כמה שיותר.

עם זאת, מציג המחקר כי מתוך חיפוש במאגר האמור עולה כי אף לא אחת מן התכניות לגיל הרך מתאימה למטרה של ירידת אחוז הילדים שמפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות שאינן נורמטיביות, וכי נמצאו 5 תכניות שכאלו בלבד לאוכלוסיית הילדים בגיל ביה"ס היסודי.

לעומת זאת, נמצאו 79 תכניות שכאלו לנערים בוגרים, מגילאי תיכון ומעלה. לעניין זה, ולאור הקשר המוצג לעיל והטענה לפיה בגיל צעיר קל יותר להביא לשינוי התנהגות, מציע המחקר כי היחס של התכניות היה נדרש להיות הפוך.

בהמשך, מבקש המחקר להציע שתי תכניות להתערבות על מנת לנתק קשר זה, וכך להביא לצמצום מימדי העבריינות.

התכנית הראשונה המוצעת הינה תכנית "ביקורי בית של אחיות" במסגרתה מוצע כי אחיות יערכו ביקורי בית דו-שבועיים קבועים אצל נשים צעירות בסיכון המצויות בשלבי הריון מוקדמים.

מטרתה של תכנית זו להתמודד עם הממצאים לפיהם נערות בסיכון שנכנסות להריון בגיל צעיר יולדות בממוצע מספר רב יותר של ילדים, ומעבירות את גורמי הסיכון הלאה לילדיהן.

התכנית השנייה המוצעת הינה תכנית "הדר"ך", במסגרתה מוצע כי תועבר תכנית לימודים מקיפה לקידום יכולות רגשיות וחברתיות לילדים בגילאי גן ויסודי, באופן שיסייע בצמצום בעיות התנהגות ותוקפנות.

מטרתה של תכנית זו להתמודד עם הממצאים לפיהם יש קשר רב בין הילדות המוקדמת, וההתפתחות המשמעותית שילדים עוברים בגיל זה, לבין עבריינות בגילאים מאוחרים יותר.

 

תגובות

מומלצים