רבע מההורים מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה

רמת מבחני הבגרות במתמטיקה עולה ותלמידים מסתייעים בשיעורי עזר, הורים בישראל מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה וגם במקצועות אחרים ומשקיעים בין 500 ל1000 ₪ מדי חודש בשיעורים פרטיים.

21.05.2017 מאת: פורטל הכרמל
רבע מההורים מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה

במסגרת הבגרות במתמטיקה ערך אתר  GOOLהמציע שעורים מוקלטים לקראת הבגרות מחקר הבודק את ההוצאה על שעורים פרטיים ועמדת הציבור כלפי מתמטיקה.

מהמחקר של gool, שנערך בקרב מדגם מייצג של 400 הורים, באמצעות מכון המחקר "סמית", עולה שרבע מההורים בישראל מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה ו10% מההורים ממנים שעורים פרטיים במקצועות אחרים ולא במתמטיקה. סהכ 35% מההורים לתלמידים בישראל מממנים שעורים  פרטיים.
 
עוד עולה מהבדיקה של gool ש 65% מההורים לתלמידים שכרגע לא רוכשים שעורים פרטיים מציינים שלדעתם יצטרכו שעורים פרטיים. מתוכם 13% בהכרח חושבים שיצטרכו לממן שעורים פרטיים במתמטיקה ו50% מהם יצטרכו לממן שעורים פרטיים לאו דווקא במתמטיקה אך גם לא בטוח שלא. סהכ כשליש מהורי ישראל, 34% מההורים לילדים בגילאי 6-18, ציינו שמממנים כיום או שיצטרכו לממן בעתיד שיעורים פרטיים במתמטיקה ו43%  ציינו שמממנים כיום או שיצטרכו לממן בעתיד שיעורים פרטיים במקצועות אחרים.

כרבע מהורי ישראל, 24% מההורים, ציינו שלא מממנים כיום ולא יצטרכו לממן בעתיד שיעורים פרטיים במתמטיקה או במקצועות אחרים.
 
עוד עולה מהמחקר של gool שהורים אקדמאיים מממנים או יאלצו לממן שעורים במתמטיקה ,פחות מהורים בעלי השכלה תיכונית, 33% לעומת 38%. בתחומים אחרים המגמה הפוכה שכן בעוד 45% מההורים האקדמאיים ציינו שיממנו שעורים פרטיים בתחומים שאינם במתמטיקה, 40% מההורים שאינם בעלי השכלה אקדמית ציינו שמממנים או יאלצו לממן שעורים פרטיים בתחומים שאינם מתמטיקה.
 
בנוסף מעניין לראות ש41% מבעלי ההכנסה מתחת לממוצע וגם מבעלי ההכנסה מעל הממוצע ציינו שיאלצו למממן שעורים פרטיים שלא במתמטיקה בעוד ש37% מההורים בעלי ההכנסה הגבוהה ציינו שמממנים או יאלצו למממן שעורים פרטיים במתמטיקה לעומת 30% מההורים עם הכנסה מתחת לממוצע. עוד עולה מהמחקר שככל שההורה מבוגר יותר כך קיים סיכוי סביר יותר שיממן שעורים במתמטיקה.

כ13% מההורים עד גיל 35 ציינו שמממנים או יצטרכו בעתיד לממן שעורים במתמטיקה, כ37% מההורים בין גילאי 36-44 ציינו כך ו43% מההורים בגילאי 45 ומעלה ציינו כך.

מעניין לראות אגב שבכל מקצוע אחר שלא במתמטיקה המגמה הפוכה וככל שההורה מבוגר יותר כך הסיכוי שיאלץ לממן או שמממן בפועל שעוריפ פרטיים, נמוך יותר: 55% מההורים עד גיל 35, 45% מההורים בגילאי 36-44 ו30% מההורים בגילאי 45 ומעלה – ציינו שמממנים או יצטרכו לממן שעורים פרטיים במקצועות מעבר למתמטיקה
 
כמה כסף משקיעים?

מתוך סך ההורים שציינו שילדיהם נעזרים או יעזרו בשעורים פרטיים – 76%: 51% מהם (ההורים שילדיהם נעזרים או יעזרו בשעורים) משקיעים או ישקיעו עד 500 ₪ בחודש. 41% מכלל ההורים שמממנים או יממנו שעורים פרטיים ישקיעו סכום זה במתמטיקה.

36% מכלל ההורים שמשקיעים או ישקיעו כסף בשעורים פרטיים ישקיעו בין 501 ל1000 ₪ מדי חודש. 39% מהם ישקיעו סכום זה רק במתמטיקה.
 
 13% מסך ההורים שישקיעו או משקיעים כיום בשעורים פרטיים ישקיעו מעל 1000 ₪ בחודש. 20% מהם ישיקיעו או משקיעים סכום זה בשעורים פרטיים במתמטיקה

עוד עולה שככל שההורה מבוגר יותר כך הוא ישקיע סכום גבוהה יותר בשעורים פרטיים. כ14% מההורים מעל גיל 45 ישקיעו מעל 1000 ₪ בחודש לעומת 11% מההורים עד גיל 35 ש59% מהם ישקיעו רק עד 500 ₪ בחודש על שעורים פרטיים לעומת הורים בגילאי 45 ומעלה שרק 40% מהם הצהירו שישקיעו עד 500 ₪ בחודש. בנוסף עולה שרק 51% מההורים האקדמאיים ישקיעו עד 500 ₪ בחודש בשעורים פרטיים לעומת 62% מבעלי ההשכלה התיכונית ומטה , כמו כן בקרב ההורים בעלי השכלה תיכונית ומטה רק 4% ישקיעו מעל 1000 שח בחודש בשעורים פרטיים לעומת הורים אקדמאיים שם כ13% משקיעים או ישקיעו סכום זה
 
עוד עולה מהמחקר של gool שבקרב ההורים המרוויחים מעל הממוצע חצי מהם ישקיעו עד 500 ₪ בחודש בשעורים פרטיים, בקרב ההורים המרוויחים באופן ממוצע כ43% ישקיעו סכום זה ובקרב המרוויחים מתחת לממוצע כ58% מהם ישקיעו או משקיעים סכום זה.
 
כמה שונאים את התחום?

53% מההורים במדגם ציינו שמתמטיקה הוא מקצוע חשוב ואהוב, 43% שהוא מקצוע חשוב אך שנוא ו – 4% שהוא מקצוע לא חשוב. . בתוך כך עולה ש51% מהאקדמאיים חושבים שמתמטיקה זה מקצוע חשוב ואהוב לעומת 60% מההורים בעלי ההשכלה התיכונית ומטה. לעומת זאת, 45% מהאקדמאיים חושבים שמתמטיקה זה מקצוע חשוב אך שנוא. 3% מהאקדמאיים חושבים שמתמטיקה כלל לא חשוב. עוד עולה מהסקר שככל שאתה יותר עשיר כך אתה יותר שונא את מקצוע המתמטיקה. 42% ממי שמרוויח מתחת לממוצע שונא את המתמטיקה, לעומת 44% מההורים שמרוויחים באופן ממוצע . 48% מההורים שמרוויחים מעל הממוצע שונאים את תחום המתמטיקה
 
חילוניים לעומת דתיים

רק רבע מההורים הדתיים רוכשים או יאלצו לרכוש שעורים פרטיים במתמטיקה זאת לעומת 39% מההורים המסורתיים ו36% מההורים החילוניים. כך עולה מהסקר של אתר gool, האתר הגדול בישראל המציע הכנה לבגרות ולמבחנים אקדמאיים באמצעות שעורים מוקלטים. שכשנשאלו ההורים אודות הצורך בשעורים פרטיים שלאו דווקא בתחום המתמטיקה, 43% מההורים הדתיים ציינו שיממנו או מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה ו44% מההורים החילוניים, אם כן, הפערים מצטמצמים. בנוסף, 37% מההורים המסורתיים מממנים או יממנו שעורים פרטיים בתחומים שאינם מתמטיקה
 
בנוסף עולה שיותר דתיים לעומת חילוניים ישקיעו כ500 ₪ בחודש בשעורים פרטיים. 61% מההורים הדתיים ישקיעו עד 500 ₪ בחודש בשעורים פרטיים, 51% מהמסורתיים ישקיעו סכום זה ו45% מהחילוניים. מצד שני עולה שבקטגוריות ההשקעה הגבוהות יותר ככל שההורה דתי יותר כך נוכחותו בקטגוריות אלו נמוכה יותר רק 28% מהדתיים ישקיעו בין 501 ל1000 שח בחודש על שעורים פרטיים ורק 11% מהדתיים ישקיעו מעל 1000 שח בשעורים פרטיים לעומת 13% מההורים החילוניים.  עוד עולה שחצי מהציבור הדתי חושב שמתמטיקה זה מקצוע חשוב וגם מקצוע אהוב. 45% מהציבור הדתי חושב שמתמטיקה זה מקצוע חשוב, אך שנוא. 5% חושבים שהוא כלל לא חשוב.37% מההורים המסורתיים שונאים מתמטיקה.
 
חלוקה לפי אזורים

37% מתושבי ב"ש והדרום מממנים או יאלצו למממן שעורים פרטיים במתמטיקה.
מעניין לראות שלמעשה קרב הורי הדרום קיימים כמעט הכי הרבה הורים שמממנים שעורים פרטיים במתמטיקה, ישר לאחר הורי השרון שם 42% מההורים מממנים שעורים פרטיים במתמטיקה. במקום השלישי תושבי הצפון עם 34% ותושבי תל אביב עם 30% . במקום האחרון הורי ירושלים עם 28% מהם שמשלמים או ישלמו בעתיד עבור שעורים פרטיים.
 
עוד מעניין לראות שכשנשאלו תושבי הדרום האם הם מממנים שעורים פרטיים או יממנו בעתיד בתחומים שאינם מתמטיקה בבאר שבע והדרום יש הכי פחות הורים שמממנים או יאלצו למממן בעתיד שעורים פרטיים בתחומים שאינם מתמטיקה עם 38%. זאת לעומת תושבי תל אביב והמרכז שם קיימים הכי הרבה הורים שמממנים שעורים פרטיים בתחומים שאינם מתמטיקה עם 48%
 
עוד עולה מהסקר של gool שבבאר שבע והדרום כמעט הכי הרבה שנאה למתמטיקה - 45% מההורים תושבי באר שבע והדרום שונאים מתמטיקה, נתון זה ממקם את תושבי הדרום במקום השני במסגרת בדיקה זו שנערכה לצד הבגרות הארצית במתמטיקה כאשר לפניהם נמצאים הירושלמים במקום הראשון עם השנאה למתמטיקה שם 48% ציינו כך, זאת במסגרת מדגם מייצג בקרב הורי ישראל. במקום השלישי כאמור תושבי השרון עם 44% ואחריהם נמצאים תושבי חיפה עם 43%. בת"א הכי פחות אנשים ששונאים את המתמטיקה עם 41%.

נתון מעניין נוסף הוא שבקרב הורי הדרום הכי פחות הורים שישקיעו עד 500 שח בחודש בשעורים פרטיים. נתון זה ממקם כאמור את הורי הדרום האחרונים בקטגורית ההורים שמשקיעים עד 500 שח בחודש בשעורים פרטיים כאשר הראשונים בטבלה הם הורי השרון והצפון. לעומת זאת 39% מהורי הדרום ישקיעו בין 500 ל1000 שח בחודש נתון ממקם אותם – ראשונים בטבלה בקרב ההורים שממשקיעים או מוכנים להשקיע סכום זה, יחד עם תושבי הצפון. לשם השוואה רק 28% מהירושלמים מוכנים להשקיע סכום זה
 
לדברי יוחאי טוויג המנהל הפדגוגי של gool רמת מבחני הבגרות במתמטיקה עולה בשנים האחרונות ולפיכך יותר ויותר תלמידים נאלצים להסתייע בגורמים מבחוץ. לצד מגמה זו עובר העולם הליך של דיגיטיזציה במגוון תחומים כמו גם בחינוך ולכן יותר ויותר תלמידים מסתייעים בשעורי וידאו מוקלטים.

תגובות

מומלצים