שיעור המסיימים לימודי תואר ראשון במכללות לחינוך

בדומה לאוניברסיטאות, כשלושה רבעים מאלו שלמדו לתואר ראשון במכללות האקדמיות לחינוך דיווחו שהם שבעי רצון במידה רבה עד רבה מאוד מהתואר הראשון בכלל (76.7%) ומרמת ההוראה (74.7%) ומסביבת הלימוד (73.3%) בפרט.

19.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שיעור המסיימים לימודי תואר ראשון במכללות לחינוך

 

לימודים ותעסוקה של בוגרי תואר ראשון במכללות האקדמיות לחינוך: נתונים מסקר השכלה גבוהה 2018

שיעור המסיימים את לימודי התואר הראשון במכללות לחינוך היה גבוה ביותר בקרב חילונים (99.0%), לעומת 73.4% בקרב חרדים ו-89.5% בקרב דתיים.

בשלוש מכללות אקדמיות לחינוך, יותר מ-90% מבוגרי המוסד היו ממליצים (במידה רבה או במידה רבה מאוד) על לימודים במוסד, ואילו בארבע מכללות אקדמיות לחינוך אחרות רק כ-50%.

תעסוקה

90.6% מבוגרי מכללות האקדמיות לחינוך היו מועסקים בעת ביצוע הסקר. שיעור זה אינו שונה באופן מובהק משיעור התעסוקה בקרב בוגרים שלמדו באוניברסיטאות (89.0%) או במכללות האקדמיות (91.8%).

גברים בוגרי המכללות האקדמיות לחינוך עבדו במשך השבוע 4.5 שעות פחות מבוגרי האוניברסיטאות ו-6 שעות פחות מבוגרי המכללות האקדמיות.

כשני שלישים (66.8%) מבוגרי המכללות האקדמיות לחינוך היו מועסקים בהוראה, לעומת 5.2% בקרב אלו שלמדו באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות.

כשלושה רבעים (72.2%) מהנשים שלמדו במכללות האקדמיות לחינוך היו מועסקות לאחר מכן בהוראה, לעומת כמחצית (47.8%) מהגברים.

אחוז קטן (2.8%) מבוגרי המכללות האקדמיות לחינוך הרוויחו משכורת חודשית (נטו) בינונית עד גבוהה (10,000 ש"ח ויותר) לעומת כשליש מאלו שלמדו באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות.

אחוז המשתכרים משכורת (נטו) של 10,000 ש"ח ויותר בקרב בוגרי המכללות האקדמיות לחינוך שלא עסקו בהוראה לאחר לימודיהם היה נמוך (6.3%). בקרב אלו שעסקו בהוראה האחוז היה נמוך אף יותר (פחות מ-1%).

לא נמצא הבדל מובהק באחוז המרוצים (במידה רבה או במידה רבה מאוד) מעבודתם בקרב אלו שעסקו בהוראה (87.8%) לבין אלו שלא עסקו בהוראה (87.7%), ללא קשר למוסד הלימודים או למקצוע הלימודים.

 

להודעה המלאה

לנספח מתודולוגיית הסקר

 

תגובות

מומלצים