תלמידי חיפה מובילים באחוז הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת

על-פי נתוני מערכת החינוך הארצית שפרסם משרד החינוך, לחיפה יש בהחלט סיבות להתגאות, נמשכת מגמת העלייה באחוז הזכאים לתעודת בגרות 83.2% מתלמידי העיר זכאים לתעודת בגרות מלאה

16.07.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תלמידי חיפה מובילים באחוז הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת

שיא באחוז הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמה מוגברת 24.5% מהלומדים הם בעלי תעודת בגרות ברמה של 5 יח"ל 

כ-55% מתלמידי העיר זכאים לבגרות באנגלית ברמה מוגברת של 5 יח"ל – פער של יותר מ-17% לעומת הממוצע הארצי משרד החינוך פרסם אמש (14.07.19) את תמונת המצב הלימודית והערכית של תלמידי התיכון ברחבי הארץ.

מטרתה של "התמונה החינוכית", כפי שציין משרד החינוך, היא לשקף את העשייה החינוכית ולהביאה בשקיפות לציבור הישראלי.

התמונה החינוכית מתארת את בתי הספר בעיר בתום שנת הלימודים תשע"ח, תוך בדיקת מגוון רחב של תחומים ובהם: מידת המעורבות החברתית של התלמידים, מעורבות באירועי אלימות, אחוז הנושרים ואחוז ההתמדה בלימודים, פיתוח וקידום מקצועי של מורים, שיעור הזכאים לתעודת בגרות, שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת, טוהר בחינות, וזכאות לבגרות ברמת 4 ו- 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית.

הנתונים בתמונה החינוכית של העיר חיפה, מעידים, כי למעלה ממחצית מהמורים בבתי הספר (50.32%) הינם בעלי תואר שני ומעלה. 

בבחינת ההישגים הלימודיים עולה, כי חיפה ממוקמת מעל לממוצע הארצי: 83.2% מהלומדים בעיר זכאים לתעודת בגרות - עליה של 0.6% ביחס לשנה הקודמת (82.6%), ו- 13.3% יותר מהממוצע הארצי (69.9%). נתוני הזכאות לבגרות משקפים עליה מתמדת בשנים האחרונות. (כולל החינוך המיוחד: 78.3% בחיפה. 69.9% בארץ)

עליה משמעותית נמדדה בזכאות התלמידים החיפאיים לתעודת בגרות מצטיינת.  16.1% מהלומדים בחיפה זכאים לתעודת בגרות מצטיינת - עליה של 5.6% ביחס לשנה הקודמת (10.5%). עוד ניתן ללמוד מהנתונים, כי אחוז המצטיינים בחיפה הינו כפול מאחוז המצטיינים בארץ (8.2% בארץ). (כולל החינוך המיוחד: 14.9% בחיפה. 8.2% בארץ).

נתונים מרשימים ניתן למצוא גם בזכאות לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד - הן בהשוואה לנתונים הארציים והן בהשוואה לשנה הקודמת. 54.9% מהלומדים בחיפה הינם בעלי תעודת בגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד, לעומת 37.7% בלבד בארץ. נתוני הזכאות לבגרות באנגלית 5 יח"ל מצביעים על מגמה קבועה של עליה מידי שנה, כך שבארבע השנים האחרונות עלה אחוז הזכאות לבגרות באנגלית 5 יח"ל ב- 8.2%. (כולל החינוך המיוחד: 51% בחיפה. 37.7% בארץ)

 עליה בולטת נוספת נרשמה בקרב התלמידים הלומדים 5 יח"ל במתמטיקה בחיפה. 24.5% מהלומדים הם בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד במתמטיקה - 9% מעל לממוצע הארצי (15.5%). (כולל החינוך המיוחד: 22.8%  בחיפה. 15.5% בארץ).

מגמת העלייה בנתוני הבגרות הינה תוצאה של פעילות ענפה ורחבה המתקיימת לאורך השנה ליצירת פלטפורמות שונות, חברתיות וטכנולוגיות, המאפשרות לתלמידים לצמוח, להמציא, לחשוב באופן עצמאי וביקורתי, וליזום - במעגל האישי, הקהילתי, הארצי והבינלאומי.

כך למשל, פועלים באגף להעצמה חינוכית וביחידה לפיתוח המצויינות  לייזום  פרוייקטים שונים במערכת החינוך העירונית, באמצעות גיוס שותפויות ובשילוב גופי האקדמיה והמחקר המובילים בחיפה, בהם "הטכניון" ו"אוניברסיטת חיפה", וכן גורמים מובילים בתעשייה המקומית והארצית.

תוצר נוסף של פעילות זו ניתן לראות במספר ההולך וגדל של תלמידים, הלומדים במגמות החינוך הטכנולוגי, אשר עומד השנה על למעלה מ- 45% מתלמידי העיר.

 

זכאות לבגרות מצטיינת

זכאות לבגרות

אנגלית 5 יח"ל

מתמטיקה 5 יח"ל

ארצי

8.2

69.9

37.7

15.5

חיפה

16.1

83.2

54.9

24.5

ירושלים

7.9

52.4

34.2

12

תל אביב יפו

6.6

78.2

57.9

20.7

ראשון לציון

9.8

86.4

52.2

23.1

 

תגובות

מומלצים