79.6 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים ב 2018/19

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, מספר מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות 21.8 אלף היה זהה לזה שבתחילת העשור 2009/10 על אף שבמהלך שנים אלו נוספה אוניברסיטת אריאל, בשנת 19/2018 חלה ירידה קלה של %2.0 במספר מקבלי תואר ראשון לעומת השנה הקודמת. 2.51

24.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
79.6 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים ב 2018/19

 

בשנת תשע"ט (2018/19) 79.6 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מהם 39.9 אלף מהאוניברסיטאות, 28.9 אלף מהמכללות האקדמיות ו-10.9 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך).

בהשוואה לתשע"ח מספרם של מקבלי תואר ראשון הן באוניברסיטאות הן במכללות האקדמיות לחינוך נמצא במגמת ירידה (4.0% ו-4.4%, בהתאמה), לעומת עלייה של 5.5% במכללות האקדמיות.

בשנת תשע"ט חלה לראשונה ירידה במספר מקבלי תואר שני מהמכללות האקדמיות (4.7%), לעומת עלייה מתונה במספר מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות (1.9%) ועלייה ניכרת במכללות האקדמיות לחינוך (14.8%).

חלקם היחסי של מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות (מתוך כלל מקבלי תואר שני) ירד מ-80.5% בשנת תש"ע ל-60.6% בשנת תשע"ט.

4.0 אלף ממקבלי תואר שני סיימו במסלול המחקרי באוניברסיטאות, כשליש מכלל מקבלי תואר שני באוניברסיטאות וכ-15% מכלל מקבלי תואר שני.

החרדים הם 4.7% מכלל מקבלי התארים.

הסיכוי של ישראלים לקבל תואר ראשון עמד על 41.1% (נתוני 2017), גבוה מממוצע ה-OECD אשר עמד על 36.2%.

הסיכוי של נשים ב-2019 (50.7%) לקבל תואר ראשון גבוה באופן משמעותי (פי 1.6) מזה של גברים (31.8%). יתר על כן הפער לטובת הנשים קיים מזה שנים וכבר ב-2010 היה (43.0% לנשים לעומת 31.0% לגברים).

הסיכוי של נשים יוצאות אתיופיה לקבל תואר ראשון (32.4%) היה פי 2.8 מזה של גברים יוצאי אתיופיה (11.5%). הסיכוי של נשים ערביות (31.1%) היה פי 2.5 מזה של גברים ערבים (12.3%).

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים