97 מרחבי למידה חדשים ב84 מוסדות חינוך

תנופת הבנייה של משרד החינוך במחוז חיפה, 97 מרחבי למידה חדשים ב84 מוסדות חינוך, בתקציב כולל של 8 מילון שקלים, עד 2021 תושלם הקמה של מרחבי למידה בכלל הרשויות במחוז.

10.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
97 מרחבי למידה חדשים ב84 מוסדות חינוך

 

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב: "מרחבי הלמידה החדשניים הם חלק מתהליך רחב שמקדם המשרד, להתאמת הלמידה לדמות הלומד העתידי. חקרנו מה נעשה בעולם, וגיבשנו מודלים ליצירת סביבת למידה פתוחה, דינמית ומותאמת פדגוגיה מודרנית.  מרחבי הלמידה החדשים שוברים מוסכמות בנות עשרות שנים. הם מעוצבים לפי עקרונות אדריכליים חדישים, מצוידים במערכות ישיבה דינמיות, בכיתות שקופות, בעיצוב רב גוני – והם מעודדים חשיבה יצירתית, גמישה ויזמית".

מנהל המחוז, ד"ר סער הראל: "משרד החינוך אישר בימים האחרונים תקצוב לבניית עוד 97 מרחבי למידה חדשניים במחוז חיפה, בתקציב כולל בסך 8 מילון שקלים, ועד 2021 תושלם הקמתם של מרחבי למידה. התקצוב נעשה במסגרת קול הקורא לרשויות המקומיות שזכה להיענות מרשימה - 1,571 בקשות בכלל הארץ, מ-191 מתוכם  20 רשויות במחוז חיפה. הבקשות נבחנו, בין השאר, לאורם של כללי התקצוב הדיפרנציאלי ועדיפות ניתנה לרשויות במדרג סוציואקונומי נמוך וממדי טיפוח גבוהים. מרחבי הלמידה החדשניים הם חלק מתהליך רחב, להתאמת הלמידה לדמות הלומד העתידי. מרחבי הלמידה החדשים מצוידים במערכות ישיבה דינמיות, בכיתות שקופות, ובעיצוב רב גוני - שובר מוסכמות".

לאחר עיבוד וניתוח הבקשות, רובן ככולן כללו יצירתיות אדריכלית מעוררת השראה, המשרד פועל בימים אלו לעדכון הרשויות שהבקשות שלהן אושרו. שנה הקודמת תוקצבו 94 מרחבי למידה חדשניים, והמשרד ממשיך ומיישם את תכנית החומש, בקצב של 600 מרחבים בשנה.

התכנית הלאומית ל"מרחבי M21" נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחבי הלמידה השונים בתוך מבנה בית-הספר, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים.

"מרחבי M21" יתוכננו כמרחבים דינאמיים במרקם בית-הספר, בתוך המבנה, כ"כיתה" הוליסטית ללא גבולות פיזיים מוכתבים או היררכיה מסורתית, על בסיס תפישה פדגוגית חדשנית, וילוו בפיתוח מקצועי התומך תהליכי הוראה בסביבה מתקדמת. המרחבים ייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים, ויביאו לידי ביטוי חשיבה פדגוגית פורצת דרך בממדים: ארגון זמן, ארגון סביבה, ארגון תכנים, ארגון לומדים ומגוון דרכי הוראה.

 

תגובות

מומלצים