אושרה ארכה לקבלת החזר מס רכישה בעת רכישת קרקע לבנייה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את בקשת שר האוצר ישראל כץ להאריך את התקופה הניתנת לרוכשים להשיג היתר בנייה בעת רכישת קרקע לבנייה למגורים, לצורך קבלת החזר מס רכישה בגובה 1%, וזאת בשל הקושי בעמידה בתקופה הקבועה בתקנות, בימים אלו של הקורונה.

24.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אושרה ארכה לקבלת החזר מס רכישה בעת רכישת קרקע לבנייה

 

בתקנות מיסוי מקרקעין נקבע כי מי שרכש מקרקעין חייב בתשלום מס רכישה בשיעור 6% משווי הרכישה. עוד נקבע כי מי שרכש מקרקעין אשר במועד הרכישה היתה קיימת לגביה תוכנית בנין עיר (תב"ע) לבנייה למגורים, יקבל בחזרה אחוז מששת האחוזים ששילם, אם בתוך 24 חודשים מהרכישה התקבל היתר בניה לבניית דירת מגורים אחת לפחות על המקרקעין. 

מאחר שבשל הקורונה היה קושי לכנס ועדות מקומיות לתכנון ולבניה להנפיק היתרי בניה. הוחלט כי התקופה מ-22.3.20 ועד 2.5.20, לא תבוא במניין התקופה של 24 החודשים, בכפוף לכך שהמועד לסיום תקופת 24 החודשים חלה מ-22.3.20 עד 2.7.20.

 

תגובות

מומלצים