אושרה להפקדה תכנית אל רנדה 356-0637397

בדיון שהתקיים בועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה, אושרה להפקדה תכנית מספר 0637397-356 אל רנדה בדלית אל כרמל, עם אישור התכנית ניתן להתחיל להתחבר לתשתיות מים חשמל טל ועוד, התכנית בנויה על איחוד וחלוקה, כרגע נפתח למשוב התנגדויות.

21.05.2020 מאת: חסין חלבי
אושרה להפקדה תכנית אל רנדה 356-0637397התוכנית שהופקדה אתמול כוללת 2418 יחידות דיור ; לכ8000 נפשות בשכונת אל רנדה , כולל 8 כיתות - מעון יום
11 כיתות גני ילדים
24 כיתות בי"ס יסודי
36 כיתות בי"ס על יסודי.
שטחים פתוחים ומערך כבישים ברוחב של בין 10.5 מטר ועד 17 מטר .
שטחים פתוחים ושצ"פים.

התוכנית הופקדה לאחר דיון במליאה , לאחר אישור ההפקדה לבתי המגורים בתוכנית תינתן האפשרות להתחבר למערכת החשמל.

מטרות:
תכנון שכונת מגורים בדלית אל-כרמל. הסדרת הבנייה הקיימת בתחום התכנית והרחבת הבנייה לכדי שכונת מגורים הכוללת כ-2,500 יחידות דיור, תכנון מערך דרכים שכונתי המתחבר למערך העירוני, תכנון מערך ציבורי הכולל הקצאת שטחים פתוחים ומוסדות ציבור לרווחת התושבים ושטחי מסחר ושירותים.

עיקרי ההוראות:

א. שינויי ייעוד השטח מחקלאי לשטח למגורים, מגורים משולב בתיירות כפרית, שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור.
ב. קביעת מגרשים להקמת שכונת מגורים בהיקף של כ- 2,500 יח"ד, וכן שטחים למוסדות ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ומתקנים הנדסיים.
ג. הסדרת בנייה קיימת והקלות בקווי בניין למבנים קיימים.
ד. תוספת יחידות דיור.
ה. קביעת תכליות והוראות בנייה בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני ציבור והדרכים (כולל תשתיות ושירותים).
ז. התווית מערכת דרכים.
ח. איחוד וחלוקה.

 

קישור לתוכנית 

 

תגובות

2. אזרח מודאג לפני 5 חודשים
רוצים פיתוח אבל באיזה מחיר?
1. תושב רנדה לפני 5 חודשים
יש הסכמה ؟

מומלצים