אחסון בנמל חיפה העלול לגרום לאסון כמו בביירות

הפורום הישראלי לשמירה על החופים הגיש בקשת ערר כנגד אישור תכנית האחסון הלוגיסטי בנמלי חיפה מס- 304-0311852 מתחם בשטח כ- 1,400 דונם, כגודל בתי הזיקוק, התכנית אושרה ללא סקרי סיכונים וללא תסקיר השפעה על הסביבה ובלי לפרט את סוגי החומרים.

15.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אחסון בנמל חיפה העלול לגרום לאסון כמו בביירות

 

אישור תכנית חדשה לאחסון חומרים מסוכנים "מתחם לוגיסטי" נמלי חיפה. הגדלת אחסון החומרים המסוכנים בכמות בלתי מוגבלת וללא סקרי סיכונים מחדל העלול לגרום לאסון כמו בביירות

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד יותם שלמה מהקליניקה לרגולציה סביבתית באונ' בר אילן בשם הפורום הישראלי לשמירה על החופים

התכנית אושרה ללא סקרי סיכונים וללא תסקיר השפעה על הסביבה בלי לפרט את סוגי החומרים ואת הסיכון הצפוי מהם למיליון תושבי האזור – בניגוד להתרעות חוזרות ונשנות של מבקר המדינה

ציטוט סעיף 8 במסמך הבקשה לערר: "היעדר מסמך סביבתי חמור במיוחד לנוכח העדר סקר מרחקי הפרדה וסקר סיכונים לבחינת אפקט דומינו (אירוע "שרשרת כפי שקרה בביירות ח.ק.)

נימוק הועדה שלא נדרש סקר מרחקי הפרדה שכן לא ידועים החומרים הספציפיים--- לא סביר."

ציטוט סעיפים 10- 11:

"יצוין כי בעוד חוזר המנכ"ל  בענין מרחקי הפרדה לא עוסק במרחקי הפרדה בין שני מקורות סיכון, מדיניות האיחוד האירופאי עליה הוא מבוסס קובעת באופן מפורש כי יש לבחון את אפקט הדומינו – קרי, השפעה מצטברת של תקלה במקור סיכון אחד על מקורות סיכון אחרים....

בחינת אפקט דומינו חשובה לנוכח העובדה שצנרת הגז לא כפופה למדיניות מרחקי הפרדה. הגברת סיכון לצנרת משמע הגברת סיכון לאוכלוסיה שלא נבחן.

חנה קופרמן, הפורום הישראלי לשמירה על החופים: "ועדה מחוזית חיפה מנסה להצדיק את אי המסוכנות לכאורה של המתחם יחסית לבז"ן-  בשני נימוקים עיקריים א. בכך שלא יהיה אחסון של "צובר נוזלי" וגז- כמו גפ"ם  וסולר המופקים מקונדנסט תעשיית יצוא פטרוכימית אדירה אלא רק לצרכים תפעוליים לכאורה".

ו-ב. שיאוחסן רק "צובר יבש" –חומ"ס במצב צבירה מוצק.

"נזכיר כי הטרגדיה שקרתה בלבנון לפני ימים אחדים, נבעה מאפקט דומינו שבו מעורב "צובר מוצק"

ובכל מה שקשור לטענה שהתכנית לא "מסוכנת" לכאורה כי לא יהיה בה אחסון של "צובר נוזלי"-

ראה בסעיף-- 12--  צנרת הגז (הכוללת בתוך שטח התכנית גם אישור להזרמת קונדנסט, סולר גפ"ם והקמת תשתיות  לפי תמא 37- 2  ותמא 37/א/2/ 4)--  לא כפופה למדיניות מרחקי הפרדה ולכן—ניתן להזרים לאזור כמות בלתי מוגבלת של חומ"ס ללא ידיעת איש.

בנוסף- תכנית מתאר ארצית- גוברת על החלטה של ועדה מחוזית- דבר הפותח פתח למתקני אחסון וחלוקה לפי דרישת רשות הגז!

לסיכום:  פיתוח נמלי חיפה נעשה בחלקים, חלקים, בשיטת הסלמי כדי שלא ניתן יהיה לבחון את הסיכונים המצרפיים של תכניות הענק על האוכלוסיה. הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, דוח מרחקי הפרדה, סקרי סיכונים ובחינת תרחישי דומינו- בשלב הזה של התקדמות "התכנית הגדולה"  תחייב לפרט באילו חומרים וכמויות מדובר- דבר העלול לחשוף את גודל הסיכונים – מיידע שיש בכוחו לעצור את מימוש תשתיות הענק שכבר נבנו – ובכלל זה הנמל הסיני- תשתיות שהוקמו בלי לבחון את סיכון חיי אדם והסביבה.

מימוש מתווה הגז והנפט- בכל מחיר של פגיעה בתושבים- התנהלות המיועדת להגן על בעלי האינטרסים הכלכליים והפוליטיים- בדיוק כפי שקרה בלבנון.

כרגע עדיין ניתן לעצור הוספת עוד חומרים מסוכנים לאזור שכבר היום רווי בחומרים דליקים ונפיצים בכמויות עתק.  דחיית הבקשה לערר והמשך המדיניות של אי בחינת הסיכונים המצרפיים- כמוה כהכרזת מלחמה על התושבים."

נכון להיום, שישי 14.08.20 טרם התקבלה תשובה לבקשה

מצ"ב פרוטוקול ההחלטה של הועדה המחוזית מיום 20.08.20 (תגובה להתנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים- עמ 16-17).

מצ"ב פרק "חומרים מסוכנים"- מתוך המדריך לתכנון סביבתי- עמ 22-27 – המחייב מיפוי של מקורות הסיכון כולל צנרות גז (ראה סעיף 19 בבקשה)

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים