דוח מבקר המדינה מיגון ומקלוט בכפרים

צה"ל בתגובה, פיקוד העורף רואה חשיבות גדולה במוכנות ומיגון כלל הישובים לשעת חירום, ביישובים אשר נבנו ללא תכניות מתאר מסודרות לא נאכפה עליהם חובת בניית מקלטים ציבוריים, יוסף שפירא "השלטון המקומי מופקד על שגרת חיי היום".

09.07.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
דוח מבקר המדינה מיגון ומקלוט בכפרים

הנתונים אשר מוצגים בדו"ח מוכרים לפיקוד העורף ולמשרד הביטחון במלואם ואלו מברכים על דו"ח הביקורת. פיקוד העורף רואה חשיבות גדולה במוכנות ומיגון כלל הישובים לשעת חירום, יהודיים ושאינם יהודיים, ועוסק בו באופן אינטנסיבי, כחלק ממימוש תפקידו.

פערי מיגון מצויים בכלל היישובים הוותיקים שנבנו לפני שנות ה80' במדינת ישראל, יהודיים ושאינם יהודיים. בנוסף לוותיקות היישובים, מתאפיין המגזר שאינו יהודה בחלקו הגדול ביישובים אשר נבנו ללא תכניות מתאר מסודרות ולכן לא נאכפה עליהם חובת בניית מקלטים ציבוריים שהחלה עוד בשנות ה50'. צירוף שתי סיבות אלו יישובים ותיקים ובניה ללא תכנית מתאר הובילו לפערי מיגון של 50-70% בגזר שאיננו יהודי.

באשר לטענה שחלק מן הרשויות לא הכירו את נתוני המיגון שבמרחבן, עמדת פיקוד העורף היא שחובתה של הרשות המקומית לשלוט בנתוני אוכלוסייתה ותשתיותיה, ועל כן להכיר את נתוני המיגון שבמרחבן. עם זאת, פיקוד העורף מקיים תהליכי מיפוי ובקרה על בסיס קבוע ללא קשר למחויבות הרשות.

לפי כחודשיים, אושר תקציב בן 150 מיליון ₪ לשיפור המיגון עד לטווח 20 ק"מ בצפון הארץ הכולל תוספת מרחבים מוגנים למוסדות רווחה, בריאות וחינוך, כאשר אחוזים ניכרים ממנו מופנים באופן ייעודי למגזר הלא יהודי. 

פיקוד העורף מציין כי החל לממש את הסמכות שהוקנתה לו בחוק התגוננות אזרחית לפני תשעה חודשים, במסגרתו הוקם מנגנון שתפקידו לאכוף את אחריות הרשות המקומית בתחזוקת המקלטים הציבוריים.

בניגוד לנאמר בדו"ח, הנחיית פיקוד הערוף לרשות המקומית לקיים תהליכי בקרה על תקינותם של המקלטים הציבוריים ברורה ונהירה לכל הרשויות. כתנאי לקבלת תקציב ממשרד הפנים, נחתם מידי שנה תקציב ההתגוננות האזרחית מהווה הצהרה של הרשות על ההכרה באחריותה לתחזוקת המקלטים הציבוריים בנוסף להקצאת תקציב ייעודי למטרה זו.

באשר לנתוני הבקרה ברשויות המצוינות בדו"ח הרי שפיקוד הערוף מקיים מודל ביקורת בו אחת לשלוש שנים מבוקרים כלל 12,500 המקלטים במדינת ישראל והמצוין בדו"ח תומך נתונים אלו.

עוד נוסיף, כי בכלל התוכניות אשר הוצגו בפני משרדי הממשלה, כולל תכנית "מגן הצפון" העוסקת בשיפור המיגון לטווח 45 ק"מ מגבול הצפון, קיים מרכיב של סיוע ממשלתי לבניית מיגון דירתי לכלל היישובים המאוימים בצפון ובכללם יישובי המגזר שאיננו יהודי.

דו"ח מבקר המדינה על מוכנות לרעידת אדמה

דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי, הוגש ליו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ע"י מבקר המדינה השופט יוסף שפירא.

יו"ר הכנסת הדגיש את חשיבות הדו"ח, ובעיקר את נושא המיגון לעורף, כולל במגזר הלא-יהודי. "לא מדובר רק באיכות-חיים, אלא ממש בחיים עצמם". אדלשטיין שיבח את פעילותה של מנהלת הוועדה חנה פריידין, המסיימת בימים אלו 36 שנות עבודה בכנסת, מתוכם 14 כמנהלת הוועדה.

לדברי מבקר המדינה יוסף שפירא, "השלטון המקומי מופקד על שגרת חיי היום-יום של כל אזרחי ישראל, בשגרה ובחירום, אך ל-46% מאזרחי המגזר הלא-יהודי בדרום ובצפון, אין מספיק מקלטים או מיגון.

ברשויות אחרות אין די שמירה על חובת המכרזים וטוהר פעולות הרכש, התגלו ניגוד עניינים והתקשרויות עם מקורבים לנבחרי ציבור או עובדי הרשות המקומית".

המבקר ציין במיוחד את פעילותה בעניין של המועצה המקומית עילבון, וציין כי בקרוב יפרסם דו"ח על מוכנות לרעידת אדמה בעיקר של בתי ספר, בתי חולים ובתי מגורים באזורים המועדים.

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) הבטיחה כי הוועדה תדון בהקדם בממצאי הדו"ח "המראה שוב את חשיבות הביקורת בזמן אמת. הטיפול ברשויות המקומיות מלווה אותנו כל העת, ובעיקר החובה להבטיח את עצמאותם של מבקרי-הפנים, ובכך לשמר את יכולתם לפקח על פעילות הרשות המקומית".

 

תגובות

מומלצים