הולכת החשמל עד שנת 2022

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ אישר את תוכנית הפיתוח של רשת הולכת החשמל עד שנת 2022, בהסכמת שר האוצר

27.02.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "הגדלת ההשקעות בפיתוח רשת הולכת החשמל היא אחת המטרות העיקריות של הרפורמה במשק החשמל, והינה קריטית בהפיכת משק החשמל בישראל ליעיל יותר.

תוכנית זו תאפשר למקד את פעילות חברת החשמל בהולכת החשמל במקום בייצור החשמל שנפתח בזכות הרפורמה לתחרות".

זו הפעם הראשונה שתוכנית פיתוח לרשת ההולכה מאושרת לאחר שימוע ציבורי נרחב, ונכללים בה מנגנוני בקרה תמריצים ועדכון שיבטיחו את עמידת חברת החשמל בתוכנית וכן ביצוע בקרה אפקטיבית לשם עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בה. 

תוכנית הפיתוח של רשת ההולכה כוללת הגדלה משמעותית של ההשקעות ברשת ההולכה והתקציב שיעמוד לרשות פיתוח הרשת יוכפל ביחס לשנים הקודמות.

היקף ההשקעות השנתי הממוצע לתוכנית עומד על קרוב ל- 1.4 מיליארד ש"ח לשנה וכולל פיתוח ועיבוי של 5 אשכולות ברשת ה- 400 ק"ו ופרויקטים מערכתיים רבים ברשת ה-61 ק"ו. ההגדלה המשמעותית בהשקעות ברשת ההולכה תספק מענה לחיבור של אנרגיות מתחדשות לרשת וכן חיבור של אנרגיה קונבנציונלית, בהתאם לצרכי המשק בעשור הקרוב.

המימון להשקעות בתוכנית הפיתוח יוכר על ידי רשות החשמל במסגרת בסיס התעריף החדש לרשת, שאושר על ידיה בינואר 2018. תעריף הרשת החדש יספק לחברה תמריצים משמעותיים להשקעה שכן החברה מתוגמלת על ההשקעות רק כאשר הקווים וההשנאה מחוברים בפועל לרשת החשמל. בנוסף, מתכוונת רשות החשמל לבחון וליישם מנגנון של סנקציות כספיות עבור השקעות שלא בוצעו בהתאם לתוכנית הפיתוח. 

במסגרת תוכנית הפיתוח, תידרש חברת החשמל לחשמל כ- 215 ק"מ קו מתח על (400 ק"ו) וכ- 275 ק"מ קו מתח עליון (161 ק"ו).

יש לציין, כי בין השנים 2013 -2017 חשמלה החברה פחות מ- 30 ק"מ קו מתח על ו-210 ק"מ קו מתח עליון.

התוכנית כוללת, בין היתר, קידום וחשמול של פרויקט אשכול נגב, המהווה פוטנציאל קליטה נרחב לאנרגיות מתחדשות בדרום הארץ וכן את פרויקט אשכול צפון, המהווה חיזוק משמעותי לרשת החשמל בצפון הארץ ופוטנציאל לחיבור אתרי ייצור חדשים באזור.

מצורפים קישורים להחלטה ולחומרים הנלווים בנושא חובת היוועצות בנושא עדכון תוכנית פיתוח למערכת המסירה לשנים 2018-2022:

  1. ההחלטה המלאה.
  2. אישור שר האנרגיה לתוכנית הפיתוח.
  3. אישור שר האוצר לתוכנית הפיתוח
  4. מסמך הנחות היסוד. 
  5. תוכנית הפיתוח לפרסום.

תגובות

מומלצים