הממשלה אישרה את ההמלצות לפתרון מצוקות הדיור והמקרקעין בכפרים הדרוזים

פורטל הכרמל והצפון שראיין בסבב רחב את כל ראשי הרשויות הדרוזיות בנושא הסדרת המקרקעין, שרוב ראשי הרשויות לא היו בקיאים בחומר וחלקם לא העביר התייחסות, עכשיו שהממשלה מאשרת את המתווה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לא ידענו, משמעות ההחלטה שהבניה לא תתנהל איך שהתנהלה עד היום.

23.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הממשלה אישרה את ההמלצות לפתרון מצוקות הדיור והמקרקעין בכפרים הדרוזים

 

הממשלה אישרה החלטה שהגיש שר המשפטים, המאמצת את המלצות הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים בדיור ובמקרקעין ביישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, מדובר בקידום תכנון מפורט ותכניות איחוד וחלוקה, הפרשות קרקע לצרכי ציבור וקידום מימוש בנייה בקרקע פרטית ועוד.

המלצות הצוות הבין-משרדי בראשות ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) מטרתן לפתור חסמים תכנוניים וקנייניים, לקדם שוק נדל"ן משוכלל ביישובי החברה הלא-יהודית, ולהציע סל פתרונות על-מנת לקדם את תחום הדיור ביישובים אלו, ובכלל זה- פתרונות לעניין קידום תכנון מפורט ביישובי החברה הלא יהודית, קידום תכניות איחוד וחלוקה, שכלול המנגנונים לעניין הפרשות קרקע לצרכי ציבור, קידום מימוש בנייה בקרקע פרטית באמצעים שונים, סיוע בקידום רישום הנכסים בפנקסי המקרקעין, תגבור השדרה המקצועית בוועדות המקומיות, קידום הסברה ושיתוף ציבור, שילוב ככל הניתן של נציגים מקצועיים מהחברה הלא יהודית בצוותי התכנון המקדמים תכנון מפורט, ועוד.

בנוסף לאמור, הוחלט להקים צוות יישום, על מנת לקדם המלצות הצוות הבין-משרדי הטעונות תיקוני חקיקה, ליישום ולמעקב אחר מימוש ההמלצות הנוגעות להיבטים המקצועיים.

כמו כן, תוקם ועדת היגוי מקצועית, אשר במסגרתה יידונו וילובנו סוגיות תכנוניות עקרוניות העולות במסגרת קידום התכניות בחברה הלא יהודית, לרבות סוגיות העולות ביחס לתכנון בקרקעות המדינה.

יש לציין כי אלמלא הירתמותם של נציגי החברה הלא יהודית לנושא חשוב זה, לא היה ניתן לגבש את ההמלצות הללו.

הישיבות הרבות שהתקיימו עמם הובילו להבנת החסמים האמיתיים הקיימים בתחום הדיור ביישובי החברה הלא יהודית.

משרד המשפטים: "מצאנו להודות לוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ולמר ראדי נג'ם ראש מועצת בית ג'ן. בנוסף, ראוי להודות לשיח' מוואפק טריף המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, לסגן השר במשרד ראש הממשלה, חה"כ פטין מולא, לחברי הכנסת מהרשימה הערבית המשותפת, וכן ליו"ר הוועדה המיוחדת למיגור האלימות בחברה הערבית חה"כ מנסור עבאס, אשר יזם דיון בוועדה בעניין".

 

פורטל הכרמל

תגובות

3. אזרח לפני 4 חודשים
אשליות
2. אמיר לפני 4 חודשים
אולי יהיה סדר סוף סוף
1. רמי לפני 4 חודשים
דלית אל כרמל כפר דרוזי?

מומלצים