הרחבת שטח שיפוט בעוספיה שאושרה ע"י נתניהו אישית!

החלטה מספר 59 של ממשלת ישראל ה 34 בראשות בנימין נתניהו מיום 7/6/2015, בסעיף 13 הרחבת שטח שיפוט מועצת עוספיה, חשוב שהציבור בעוספיה ידע את זה ויציג את זה איפה שצריך, לדברים.

22.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הרחבת שטח שיפוט בעוספיה שאושרה ע"י נתניהו אישית!

 

מאז כינון מועצת עוספיה בשנת 1951 זו פעם ראשונה שממשלת ישראל ומשרד הפנים כוללים שטחים חדשים בתכנית המתאר של עוספיה חתום על ההרחבה ראש הממשלה בנימין נתניהו, למפה ולגושים החדשים שנכללו

מבט לשטחי שיפוט הכפרים הדרוזיים, דאז פרסמנו כתבה שנגעה לתוכניות המפורטות והרחבת שטחי שיפוט עפ"י תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2020 החלטה מספר 59 של הממשלה ה - 34 בראשות בנימין נתניהו, מיום 07.06.2015

סעיף 13: הרחבת שטחי שיפוט - קם צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים ונציג מטעמו ובהשתתפות נציג משרד ראש הממשלה, לבחינת צורכי היישובים הדרוזיים לשינוי תחומי שיפוט של יישובים הנכללים בתוכנית, הצוות הגיש את המלצותיו לשר הפנים כבר בתאריך 1.12.2015.

על ההרחבה חתום בנימין נתניהו ראש הממשלה מתאריך ט"ז בטבת התשע"ו 28 בדצמבר 2015.

"צו המועצות המקומיות א' עוספיא, תיקון התשע"ו 2016- בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו– 2 לפקודת המועצות המקומיות 1, אני מצווה לאמור בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות א' ".

פרטים חשובים על מועצה המקומית עוספיא, תאריך הקמתה: ג' בשבט התשי"א  10 בינואר 1951 תחום המועצה גושים וחלקות רישום קרקע.

בכלל הגושים 17130 , 17131 , 17151 , 17153 עד 17157 , 17177 בשלמותם; גוש 17132 חלקות 1 עד 3, 7 עד 13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 עד 27 , 29 עד 31 , 33 , 35 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה והחתומה ביד שר הפנים ביום ג' באלול התשס"ט 23 באוגוסט 2009 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, ובמשרד המועצה המקומית עוספיא.

להלן - המפה

גוש 17133 - חלקות 1 עד 5, 7 עד 9, 11 עד 15 , 17 עד 31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 40 וחלק
מחלקות 38 , 39 כמסומן במפה;
גוש 17134 - חלקות 4, 45 , 55 עד 60 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;
גוש 17142 - פרט לחלקה 54 ;
גוש 17143 - חלקות 2 עד 5, 7, 9 עד 14 , 16 עד 18 , 20 עד 24 , 26 , 32 , 35 , 37 , 39 עד 46 ,
48 , 53 , 54 וחלק מחלקות 1, 36 כמסומן במפה;
גוש 17146 - חלקות 28 עד 42 , 44 עד 55 , 57 עד 73 , 76 עד 85 , 88 עד 93 , 95 עד 121 ,
123 , 125 עד 127 , 130 עד 132 , 134 עד 136 וחלק מחלקות 122 , 124 כמסומן במפה;
גוש 17149 - חלקות 8, 16 , 18 וחלק מחלקות 9, 17 כמסומן במפה
גוש 17150 - חלקות 4, 5, 11 עד 13 , 16 עד 21 , 23 עד 134 וחלק מחלקות 10 , 22 כמסומן במפה תיקון תקנה 497 ב 1.

בתוספת הראשונה

קובץ התקנות 7615 , כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016 719 גוש 17158 חלקות 1 עד 21 , 23 עד 29 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה גוש 17159 חלקות 1 עד 5, 8, 11 , 27 , 28 וחלק מחלקות 24 , 26 כמסומן במפה גוש 17165 חלקות 1 עד 9, 11 עד 19 , 23 עד 25 , 49 וחלק מחלקות 21 , 27 כמסומן במפה.

גוש 17166 חלקות 1 עד 8, 19 , 20 , 22 עד 44 וחלק מחלקות 21 , 54 , 55 כמסומן במפה.

גוש 17170 חלק מחלקה 8 כמסומן במפה השטח הבנוי התחום על ידי הגושים 17130, 17131 , 17154 , 17155.

ההרחבה כללה בתוכה שטחים רבים שהיו מוגדרים מחוץ לתכנית ומהמקום הזה ניתן לקבל היתרי בניה וכל אישור דרוש לצורך בניה או עסק.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

27. אורי לפני 5 ימים
מה כבר ביטלו את צווי ההריסה
26. למגיבה 25 לפני 6 ימים
אישה חושבת
25. אישה לפני 6 ימים
זו החלטה שזכותה קמה ועדת קלעגי
24. מנסור עבאס לפני 6 ימים
החלטה מספר 59 של ממשלת ישראל מ 2015
23. חמדי לפני 7 ימים
מה שנכון נכון
22. תושב הכפר לפני 7 ימים
ה אמת אבל מה לעשות עם ראשים סתומיים
21. ל18 +19 אותו מגיב בשם גבי לפני 7 ימים
דביל
20. מהכרמל לפני 7 ימים
מה אנחנו מצפים ממתלמד כמו בהיג שלא יודע כלום
19. עוד לפני 7 ימים
אין גבול לטיפשות וחוסר ההשכלה של העדה הזו
18. sm לפני 7 ימים
אני לא מצפה מהעם הדרוזי שיהיה נאור זה עם של עדר בלי חשיבה
17. למגיב 16 גבי לפני 7 ימים
טמבל בריבוע
16. גבי לפני 7 ימים
דרוזים זה עם מפגר
15. מבין עניין לפני 7 ימים
נתניהו לא מוסמך לזה אפילו שהוא ראש ממשלה
14. זכי לפני 7 ימים
תעמולת בחירות( הרחבת שטח מ2015)
13. ענן חסון לפני 8 ימים
תפנו תפנו לבגייץ יש תכנית מואשרת מביבי
12. דרוזי לפני 8 ימים
הכל משחק
11. עיספאוי לפני 8 ימים
אני לא מצפה מבהיג עבוד רק דבורי סרק
10. מואטן לפני 8 ימים
בהיג תעבוד נכון
9. יוסף לפני 8 ימים
לחשוב תכנון ולדעת יותר מה קורה מסביב
8. תושב לפני 8 ימים
הבעיה שיש בעוספיא מנהיגות כושלת ולא חושבת
7. תושב לפני 8 ימים
כתבה ישנה
6. עספאוי לפני 8 ימים
המשאיבה והמקסר היו בתחום השיפוט
5. אידיוט לפני 8 ימים
על החתום בנימין נתניהו
4. אזרח לפני 8 ימים
ישן
3. תושב דליה לפני 8 ימים
מענין כמה מהם באמת יהיו לדרוזים
2. من البلد לפני 8 ימים
مفاجأة سارة لاهالي عسفيا
1. עוספיא לפני 8 ימים
נתניהו אישית ؟؟؟למה עכשיו

מומלצים