התקבל ערעורו של בעל זכויות בחלקה בשפרעם

התקבל ערעורו של בעל זכויות בחלקה בשפרעם על ההחלטה כי עליו למכור לבעלי הזכויות הנוספים את זכויותיו- נמנע בירור ממצה של האפשרות לחלוקה בעין

09.09.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
התקבל ערעורו של בעל זכויות בחלקה בשפרעם

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגיש בעל זכויות במקרקעין בשפרעם על החלטת בית המשפט קמא לפיה פירוק השיתוף במקרקעין בינו לבין בעלי הזכויות הנוספים יתבצע בדרך של מכירת זכויותיו לבעלי הזכויות הנוספים.

נקבע כי החלטת בית המשפט לכפות על בעל הזכויות למכור את חלקו לבעלי הזכויות הנוספים, ללא ביצוע התמחרות כלשהי, אינה יכולה לעמוד ויש לבטלה וככל שלא ניתן לבצע את פירוק השיתוף בדרך של חלוקה, שומה על בית המשפט להורות על מכירה, בין פומבית ובין בדרך של התמחרות.

 

תגובות

מומלצים