חלוקת קרקעות באזורי תעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות מינהל אזורי תעשייה מודיע כי, בכפוף לקבלת החלטת ממשלה, אשר תאפשר את המשך הסבסוד לשנת 2019, מקצה התעדוף הראשון לשנה זו יתקיים במהלך חודש ינואר 2019.

14.01.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חלוקת קרקעות באזורי תעשייה

הודעה על מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז פרסום עבור מקצה ראשון 2019

במקצה זה יידונו הבקשות שהוגשו עד ליום 7 לינואר 2019 והדיונים בבקשות אלו יתקיימו בהתאם להוראת המנכ"ל המפורסמת כיום. 

מקצה התעדוף הראשון, אשר יערך בינואר, יכלול את הבקשות שהתקבלו לגבי אזורי התעשייה הבאים. להלן רשימת אזורי התעשייה:

בראון
גוש עציון (למעט מגרשים מספר 201ב, 500א, 502א, 1003-2,1003-1 לגביהם יתקיים מקצה נפרד כפי שפורסם באתר היחידה)
ציפורית – שלב ב
דימונה
ירוחם – דרום בלבד (אזור המלאכה)
מישור רותם
מעלה אפרים
מצפה רמון
נאות חובב  (למגרשים באזור שבו ביצוע עבודות פיתוח באחריות מינהל אז"ת)
נ.ע.ם – שלב ג'
עמנואל
עפולה תדיראן
ערד
צפת 
קדמת גליל
קצרין
קרית ארבע
שלהב ספיר
שילה
שמעה מיתרים
שקד / שח"ק הרחבה

בנוסף למקצה זה יתקיימו במהלך שנת 2019 שישה מקצים נוספים, בכפוף להוראות הנוהל ולקיומו של תקציב כאשר יזמים המוותרים על תקציב יידונו בשיטת כל הקודם זוכה, אלא אם כן הוגשו יותר מ-5 בקשות לאותו מגרש.

הכללים המלאים והמחייבים מופיעים בהוראות המנכ"ל 6.2 באתר האינטרנט של מינהל אזורי תעשייה.

 

תגובות

מומלצים