מדריך מקיף לחברי ועדות מקומיות נבחרים

מדריך לחברי ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, תכנון, רישוי בנייה, ישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובניה וסמכויותיה, עיקרי חוק התכנון והבנייה והכלים ליישומו ואכיפתו.

26.11.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מדריך מקיף לחברי ועדות מקומיות נבחרים

מטרת המדריך לסייע לחבר הוועדה המקומית למלא את תפקידו מתוך הבנת האחריות הכבדה המוטלת על כתפיו.

המדריך מציג את תחומי הפעילות של הוועדה המקומית ואת מנגנוניה השונים, הן מבחינת סמכויות הדרג הנבחר והן מבחינת סמכויות הדרג המקצועי, וכן את האחריות הציבורית של חבר הוועדה בכל תחום.

המדריך מעודכן נכון לנובמבר 2018 ומשקף את העדכונים האחרונים בחוק התכנון והבנייה.

 

קישור מינהל התכנון

 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים