נדחתה בקשת נאשמים בעבירות תכנון ובנייה לביטול כתב האישום

עסקינן בבקשה לביטול כתב האישום בטענת "הגנה מן הצדק". כנגד המבקשים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של בניה ושימוש במקרקעין בלא היתר ובסטייה מתוכנית (סעיף 204(א) ו-(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

28.08.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון

המבקשים טענו כי כתב האישום, אינו מזכיר כלל את ההסדר המותנה עליו חתמו עם המאשימה, והוא הוגש אוטומטית, בלא לערוך כל בירור מול המבקשים באשר לקיומו של ההסדר, ובלי לזמנם לחקירה.

המבקשים הוסיפו וטענו כי את המרפסת נושא כתב האישום הרסו זה מכבר, וכי לגבי שתי הסככות הרי שהוגשו בקשות להיתר המתייחסות אליהן, ומחדלים ביורוקרטיים של המשיבה המאשימה עצמה הם שהובילו לסחבת בטיפול בהם.

בית משפט השלום דחה את הבקשה תוך שפסק כי את הטענה למחדלים מצד המשיבה יש לברר בהליך גופו.
 

תגובות

מומלצים