סערת תוכנית המתאר בעוספיה הולכת לשלב האחרון

הועדה הציבורית בעוספיה שעומד בראשה ריאד מרזוק שיגרה מכתב לבהיג למשלב ולאיתמר, שהם לא יעמדו בשקט אם התכנית תקודם בועדה המחוזית, פורטל הכרמל חושף שהתקיימה ישיבה בין חברי הועדה והנהלת משטרת חוף בעניין, בה הובהרו ההשלכות לדבר, לדברים

14.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
סערת תוכנית המתאר בעוספיה הולכת לשלב האחרון

 

חברי הועדה הציבורית, ריאד מרזוק חבר בצוות הסדר הקרקעות, זידאן עטשי חכ"ל, שריף אבו רוכן ראש מועצה לשעבר, אחמד והב מחנך, מתרעמים ומתנגדים להפקדת תוכנית המתאר הכוללנית, שהוועדה המחוזית ניצלה את העובדה שאין עדיין ממשלה והזדרזה לעשות מחטף ולקבוע עובדה בהפקדתה, שלפיה קוי המתאר יוצרים מין גיטאות לשנים רבות ולא יאפשרו התרחבות.

בנוסף יש בעיתיות בהרבה חלקות כמו בחלקה 18 הגובלת במתחם בית ספר תיכון דתי אלאשראק, ששם 77 תושבי עוספיה מתבקשים לפנות את בתיהם, תושבים קנו קרקעות, סללו כבישים וקבלו אישורי בניה מועדת רכס הכרמל דאז, חלקם גם מחובר לחשמל, וביום אחד התגלה, שהקרקע שהם בנו את בתיהם עליה, לא שלהם.

חברי הועדה הציבורית מתריעים והבהירו בישיבה בעניין במשטרת חוף שהפקדת התכנית תהיה הצהרת מלחמה מצידם ומצד כלל חברי הוועדה המחוזית והשותפים בה כולל רשות הטבע והגנים כנגד תושבי עוספיה.

למכתב שנשלח ע"י חברי הועדה הציבורית, לבהיג מנצור-ראש מועצת עוספיא, איתמר בן דויד- יו"ר הועדה המחוזית לתכן ובנייה, אלוף במיל מר יוסף משלב- יו"ר הוועדה המרחבית רכס הכרמל, בעניין תוכנית מתאר כוללנית מס: 3560166520.

"הרינו להביא בזה את עמדתינו כנציגי ציבור ועדה ציבורית שייחים באשר לתוכנית האמורה. תוכנית המתאר הכוללנית הנ"ל והיזומה ע"י מינהל התכנון והועדה המחוזית איננה מקובלת עלינו נימוקינו הם כדלמן:

 1. תוכנית זו הוחל בעריכתה בשנת 2010. בשנת 2014 נעצרה הפקדתה לאור הרבה ליקויי תכנון ובגלל אי-הסכמתנו להפקדתה כפי שנערכה. הפרוגרמה מתבססת על עיבוי תב"עות מאושרות דבר שאינו ניתן למימוש בשום פנים ואופן שהתשתיות והגישות ואופי הבנייה אינם מתאימים, כמו גם הריסת שכונות שלמות אינה ריאלית ואינה מוזכרת בפרוגרמה. כל מתבונן שעיניו בראשו מבין שנעשתה עבודה חובבנית רק בשביל להצדיק את קוי המתאר היוצרים לנו גיטאות לשנים רבות. זוהי מדיניות בולשיבקית ולא תכנון ארוך-טווח שיגאל אותנו ממצוקתנו.
 2. היה ברור בטרם הכנת תוכנית המתאר, ועל-פי ההגיון התכנוני המתבקש לדון תחילה בהרחבת תחום השיפוט של הישוב עוספיא ולאחר-מכן להחל בעריכת תוכנית מתאר חדשה שהקו הכחול שלה יהיה חופף לקו תחום השיפוט שהוגש לוועדה הגאוגרפית במשרד הפנים ולעומד בראשה מר עמרם קלעגי.
 3. בשנת 2007 נחתם הסכם הבנות מלווה במפות בין הוועדה המחוזית ורשות הטבע והגניםלבין פרנסי היישוב. השטחים שבהסכם ההבנות אמורים להיות כלולים בכל תוכנית מתאר של הישוב עוספיא שיכללו שטחים חקלאים במעמד גלילי, וזאת ע"מ למנוע התפשטות בנייה ע"ח פארק הכרמל, לצורך זה הוקמה וועדה ע"י שר הפנים, השר לאיכות הסביבה וראש מינהל התכנון. מפת ההבנות נחתמה ע"י כל המעורבים שהם הוועדה המחוזית, רט"ג, נציגי הישוב, ועריית הכרמל. הסכם ההבנות אף הוצג במועצת הגנים הירוקים ואושר על-ידה.
 4. לאור האמור בסעיף 3 נערכה בקשה להרחבת תחום השיפוט שנדונה בפני הוועדה הגיאוגרפית, הוועדה בחנה אותה במשך זמן רב ואושרה על-ידה והומלצה בפני שר הפנים לאישור. יש לציין ששר הפנים עדיין לא חתם עליה משום שהינו מנוע לעשות זאת במהלך תקופת הבחירות לכנסת.

הוועדה המחוזית ניצלה את העובדה שאין עדיין ממשלה חדשה ובשל-כך שר הפנים מנוע מלאשר את תחום השיפוט החדש והזדרזה לעשות מחטף ולקבוע עובדה על-ידי הפקדת תוכנית המתאר מבלי להתחשב בהסכם ההבנות ומבלי לעשות חשבון לרצון, לא נבחרי הציבור (המעוצה המיקומית), ולא נציגי הציבור. הוועדה המחוזית וראשיה פעלו בחוסר תום לב ובינגוד להסכם חוקי שהיא חתומה עליו והמושתת על הגיון וצדק.

 1. יש לזכור ולתמיד שהמחוז פעל בחוסר תום לב עת אישר את תוכנית ג 1209 המגדילה את שטח הגן הלאומי בכרמל ב 3200 דונם. וזאת תוך כדי העלמת המהלכים הללו מעיני הציבור הדרוזי בכרמל שהוא בעל הקרקע האמורה. התוכנית הופקדה בשנת 1997 בהסתר וללא ידיעת הישובים עוספיא ודליית-אלכרמל. מכתב מאת מנכ"ל רט"ג מאשר את העובדה הנ"ל.
 2. לתוכנית הכוללנית מונתה וועדת היגוי שלא שיתפו בה אף נציג מהיישוב כולל מהנדס המעוצה.
 3. התוכנית הכוללנית איננה כוללת את כל שטחי ההסכמות ואיננה מקובלת עלינו. העיזים שנשתלו במלל הנלווה למפה בדרכי מרמה אינם יכולים לרוקן את ההסכמות מתוכן היות והמפה מדברת בעד עצמה, כמו-כן עשרות פגישות עבודה תועדו בידיעת כל המשתתפים.
 4. האם עלה בדעתו של עורך התוכנית והמנחה שלו שהשארת עשרות בתים מעבר לקווי המתאר יביאו אותנו להתפשר על אותם בתים ובזה להכריע את התוכנית, כנראה שטעה והיטעה בגישה זו.
 5. מערכת הדרכים מעלה הרבה תהיות ותמיהות. השאלה הנשאלת האם דרך העוברת בתוך שכונת מגורים בנוייה שרוחבה 10 מטר יכולה לתת מענה תחבורתי ראשי לשני הישובים בכרמל ולמטרופולין שלהם. זאת ועוד לדרך זו קוראים כביש עוקף, דבר זה לדעתינו הינו קוריוז שלא ניתן להבנה, כמו-כן נשאלת השאלה האם דרך הטבעת הצפונית בתוכנית ובחירת קוו הגובה שלה וכן התחלתה וסופה המתחבר לדרך הראשית עם הפרשי גובהה תהומיים הינה ראלית בכלל? שני הדרכים הנ"ל והמוצעים בתוכנית המתאר הם כישלון מהדהד לוועדה המחוזית היות ואין אפשרות מעשית שיבצעו אותם. אי-צירוף חתכים לאורך ולרוחב ובחינת עלות הביצוע מביאה אותנו למסקנה אחת ויחידה, והיא המשך מדיניות ההשתקה ומדיניות ההתעמרות, הזלזול וההתנשאות מהיותה ריקה מתוכן ומצוצה מהאצבע.
 6.  עוד בשנות ה-90 ותחילת ה-2000 רוב שטחי המדינה שהיו מיועדים לבנייה לזוגות הצעירים נדונו בוועדה המחוזית. שטחים אלה היו אמורים לתת מענה לבנייה עד שנת יעד 2020, וכפי שהוחלט בוועדה המחוזית דאז כל התוכניות תם הטיפול בהם, חלק הגיע להפקדה עוד בשנת ה-90 ותחילה ה-2000. בתוכנית הכוללנית המוצעת היום לפתע פתאום רוב השטחים הפכו לשטחים פתוחים, ובזה נסתם הגולל לייעד את שטחי המדינה הללו לשטחי בנייה לזוגות צעירים ולחיילים המשוחררים. עוד פעם ראייה מפוכחת מביאה אותנו למסקנות שבסעיף הקודם.
 7. כל מתבונן בתוכנית כוללנית על רקע מצב קיים מבין שאין בה שום בשורה, לא לטווח הקצר וברור לא לטווח הארוך.
 8. התוכנית איננה כוללת שטחי תעסוקה, מסחר, ותיירות, שיכולים לתת מענה לתושבי המקום כמו-גם כן אין בה בשורה שהופכת את המעוצה המקומית מראשות תלותית לראשות עצמאית.
 9.  תוכנית כוללנית זו מתבססת על 87% קרקע בבעלות פרטית והיתרה 13% בבעלות המדינה, כאשר חלק מאותם אדמות מדינה מיועדים כשטחים ירוקים. זו היא גישה גזענית ופשע נגד בנינו החיילים המשוחררים, ונגד משפחות החללים. זכות בנינו לא נופלת במאומה מזכות הצעירים היהודים. אנו דורשים בתוקף שבנינו יבנו 80% מבתיהם על אדמות מדינה.
 10.  לאור פרק הזמן הרב מאז עריכת תוכנית בולשביקית זו משנת 2010 ועד היום כל הפרוגרמה השתנתה. אנו לא מבינים מדוע לקח לוועדה המחוזית פרק זמן רב משנת 2014 ועד היום כדי להחליט על סגירת הטיפול בתוכנית חרף הזמן הרב שלא טופלה. האם כאשר מוגשת תכנית לוועדה המחוזית ולא מתוקנת כנדרש הטיפול בה נסגר לאחר חודשים ספורים.
 11.  תוכנית כוללנית זו כפי שהוכנה והוכוונה על-ידי הוועדה המחוזית מביאה אותנו למחשבה אידיולוגית מחודשת באשר לזכות שלנו לחיות בכבוד. השימוש הציני בקרקעותינו הפרטיות ומדיניות הנישול כפי שעולה מתוכנית זו מעביר בנו צמרמורת דאגה ומחשבה באשר להמשך קיומנו בישובינו ובמדינתנו.

לאור האמור לעיל ובלי לכנס יותר לעובי המשמעות של תוכנית זו, הננו מודיעים בזאת שאם המחוז יחליט לחדש את הפקדתה זו תהיה הצהרת מלחמה מצידם ומצד כלל חברי הוועדה המחוזית והשותפים בה כולל רשות הטבע והגנים.

מסקוניתנו ברורה לנו יותר מכל זמן אחר והיא נסיגה מהסכם ההבנות והגריעות ואי ייעוד שטחי מדינה לבנייה לזוגות צעירים. מסקנה זו תגבש אותנו כאיש אחד יד-ביד עם הורינו ובנינו וכל החפץ לבנות את ביתו על הקרקע שבבעלותו בכל איזור ומקום גם אם הדבר יעלה לנו בנפש. כל הגורמים הרלוונטיים מכירים אותנו די טוב, אל תביאו אותנו בפני שוקת שבורה, הפעם הנסיון לא יצליח כי הגענו לנקודת האל חזור הכל ברור לנו כשמש.

העתקים מהמכתב נשלחו ל

 • מר בנימין נתניהו: ראש הממשלה.
 • שיח מופק טריף: ראש העידה הדרוזית.
 • מר משה כחלון: שר האוצר.
 • הרב אריה דרעי: שר הפנים.
 • מר גלעד ארדן: השר לביטחון הפנים.
 • מר זאב בלסקי: יו"ר מינהל הדיור.
 • גב דליה זילבר: ראש מינהל התכנון.
 • מר שאול גולדשטיין: מנכ"ל ראשות הטבע והגנים.
 • מר פאיז חנא: הממונה על המחוז במשרד הפנים.
 • ד"ר אכרם חסון ח"כ לשעבר .
 • מר רפיק חלבי ראש מועצת דלית אל כרמל.
 • מר והיב חביש יו"ר ראשי הרשויות הדרוזיות.
 • מר אבי כהן: הממונה על הפיקוח לבנייה.

בברכה בשם הועדות הציבוריות והשייחים".

 

פורטל הכרמל

תגובות

9. مرحبا לפני 1 שנה
وجيه كيوف عسفيا بتناديك
8. עספאוי לפני 1 שנה
אין מזל
7. מואטן עספאוי לפני 1 שנה
צריך להוציא צו בית נגד הועדה המחוזית
6. עמאר לפני 1 שנה
די לפחדים
5. נפגע תכנון לפני 1 שנה
אין לנו עתיד כאן
4. עוספיה מזרח לפני 1 שנה
איפה וגיה
3. בכיר לפני 1 שנה
לא צריך תוכנית מתאר
2. עלי לפני 1 שנה
סערה בכוס מים...
1. ריאד מרזוק לפני 1 שנה
תיקון קטן

מומלצים