קשורות בכניסה לבית השר זאב אלקין

אזרחים הגיעו לביתו של השר להגנת הסביבה זאב אלקין בקריאה ודרישה לעצור את הפעלת אסדת הגז לוויתן, ולבחון מחדש את הזיהום האמיתי שיפלט, חלק מהמפגינים קשרו עצמם לכניסה, המשטרה הרחיקה את המפגינים.

21.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קשורות בכניסה לבית השר זאב אלקין

בפתח ביתו של השר להגנת הסביבה זאב אלקין עמדו מפגינים וקראו לעצור את הפעלת  אסדת לוויתן ודרשו מהשר לבחון מחדש את הזיהום האמיתי שיפלט, שצפוי לפגוע במאות אלפי אזרחים.

המפגינים ביקשו מהשר לצאת אליהם כדי למסור לו מכתב המוכיח שהפליטות שאושרו בהיתר הפליטה גדולות בהרבה ולכן חובה לעצור את הפעלת האסדה,כדי לבחון את הזיהום האמיתי.

חנה קופרמן: "לאחר משא ומתן ארוך עם המשטרה שהגיעה למקום, הסכמנו להתפנות מרצון לאחר שמסרנו את מכתב הדרישה בידי המאבטח האישי בביתו של השר, שהבטיח למסור אותו אישית לאלקין".

המכתב פורסם ע"י "הפורום הישראלי לשמירה על החופים" וקבוצת "סוף להסתרה" וארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות", בשם אזרחי המדינה המודאגים.

לכבוד: השר להגנת הסביבה, מר זאב אלקין
באמצעות מייל— sar@sviva.go.il
פקס-  02-6535958

              הנדון-  עצור את ההרעלה ההמונית בהיתר הפליטה של אסדת לוויתן
א,נ,

1.    אסדת לוויתן החלה בתהליכי הרצה לאחרונה. האסדה ממוקמת כ- 9 ק"מ מהחוף וקיימות לה השלכות על אזורים נרחבים. 

2.    מיד עם תחילת ההרצה, התגלו חריגות בזיהום אוויר חלקיקים נשימים עדינים (2.5 PM). אלו הם מזהמים שע"פי ארגון הבריאות העולמי נחשבים למסרטנים וודאיים לאדם וגורמים לשלל מחלות נוספות: מחלות לב, אסתמה, מחלות נשימה, פגיעה בעוברים, הגדלת התמותה בימי הזיהום בקרב חולים, הגדלת האשפוזים ועוד. על החלקיקים יושבים חומרים מסרטנים אחרים גם, כדוגמת מתכות כבדות (כספית, ארסן, קדמיום וכו'), תרכובות אורגניות נדיפות (בהם בנזן), בנזן ועוד מזהמים הצפויים להפלט לאוויר בתהליכי הזיקוק של הגז הגולמי. 


3.    נכון לשעה זו, המשרד להגנת הסביבה לא דרש מנובל אנרג'י בהיתר הפליטה לנטר מזהמים אלו, לא בסביבת המגורים ולא  על האסדה (בין המזהמים שנבדקים בתחנה של חברת נובל אנרג'י, לא נמצאים החלקיקים)- דבר שמשחרר את נובל מאחריות לזיהום הקולוסלי הצפוי. 

4.     לחלקיקים נשימים עדינים אין סף בטוח. גם כמויות קטנות מעלות סיכון לתחלואה, ועל אחת כמה וכמה כמויות גדולות באזור תעשייה פטרוכימי . החלקיקים הנשימים הם מעין "מוניות" זעירות שמכניסות את החומרים המסרטנים הישר לריאות ולמחזור הדם ובכך מגבירות את הנזק לבריאות. 


5.    אסדת לוויתן הממוקמת כ- 9 ק"מ מהחוף הנה מפעל פטרוכימי לכל דבר ועניין. בהיותה מתקן מסוג זה, היא יכולה לפלוט חלקיקים נשימים הן באופן ישיר (במידה ומתקיימים בה הליכי שריפה) וכן גם כמזהמים משניים – ככל שהיא פולטת תרכובות אורגניות נדיפות, לאלו קיימות ריאקציות המשך באטמוספרה- בסביבה עתירת כימיקלים הנפלטים מהאסדה הצפויות לייצר כמויות אדירות של חלקיקים נשימים עדינים (2.5 PM) באופן משני.


6.    כפי שפורסם לציבור, בתקופת ההרצה וכן בשגרה לאחר מכן, תתקיימנה פליטות גדולות של תרכובות אורגניות נדיפות ולפיכך בוודאות יווצרו חלקיקים נשימים עדינים (2.5 PM) בתגובות משנה, למשל כמו תגובת משנה עם חנקן (חומר שנמצא גם כן בסביבת האסדה, בגז הגולמי וכו'). 

7.    בחוות דעת המצ"ב של משרד הבריאות  נכתב (בעמ' 2) כי היווצרות חלקיקים נגרמת גם כתוצאה מתהליכים כימיים בין מזהמי אוויר אחרים, כמו פחמימנים ותחמוצות חנקן. 


8.    העובדה שהמשרד להגנת הסביבה לא דרש מנובל אנרג'י לבחון ולהציג בטרם לאישור היתר הפליטה מודל אשר מחשב את כמויות החלקיקים הנשימים העדינים הצפויות להיפלט, מאפשרת להקים בפועל בקרבת החוף אסדות מזהמות הפולטות תרכובות אורגניות נדיפות בכמות של יותר מסה"כ המפעלים במדינת ישראל. 

9.    והנה עוד רגע ואוכלוסייה נרחבת המשתרעת בקו החוף בצפון (בנוסף לקיים מול חופי אשדוד ואשקלון בדרום- שם יש עליה בתחלואה מאז הקמת "תמר") תיחשף הן לחומרים האורגאניים הנדיפים והן לחלקיקים, ואין כלל התייחסות למדידת הזיהום ו/או לחומרת הנזק הבריאותי שיתקיים. וכשאין נתוני אמת- יכול המשרד להגנת הסביבה לטעון בבית המשפט שלא נשקפת סכנה לבריאות הציבור. 

10.    לכן, אנו דורשים לאלתר מהמשרד להגנת הסביבה לעצור את הפעלת האסדה, עד לבדיקת כמויות הזיהום האמיתיות שנפלטות ממנה. 

11.    בעוד שרוב תשומת הלב מופנית לזיהום הצפוי בבנזן, חלה התעלמות גורפת מפליטות החלקיקים הצפויות מהאסדה כמו גם לדיגומים של החלקיקים מסוג (2.5 PM) ומניטור ייעודי שלהם כזה שיכול לבחון בוודאות אילו חומרים נפלטים מהאסדה. במצב זה, ייגרם אסון: אוכלוסייה נרחבת של מאות אלפי איש תיחשף לרעלים מסרטנים, מבלי שיש דין או דיין לנזק שייגרם. 


12.    לעניין הבנזן, על אף בקשותינו החוזרות ונשנות בדיונים בהיתר הפליטה של "לוויתן" ו"תמר" ולמרות ההבטחות שקיבלנו מנציגי המשרד להגנת הסביבה, עד לרגע זה לא פורסם מהו ההרכב המדויק של הגז הגולמי הן ב"לווייתן" וב"תמר" ובכלל זה מה אחוז נפט הקונדנסט בתוך הגז הגולמי, נתונים שיכולים לשפוך אור על כמות פליטות הבנזן הצפויות כתוצאה מהזרמת קונדנסט בכמויות גדולות בשלב ב' של הפיתוח ועל ממדי התעשייה הפטרוכימית המתוכננת לקום עבורו על פלטפורומות בים (תחת השם "איים מלאכותיים"), בנוסף לאסדה ובעשרות ישובים בדרך למפרץ חיפה כדי לקלוט כמויות אלו אותן חייבים להזרים ולפנות באופן שוטף מהאסדה כחלק בלתי נפרד של הפקת הגז הטבעי. 

13.    אנו מצטרפים למסקנות המחקר של 5 המומחים הישראלים   אשר הוגשו למשרד להגנת הסביבה לפיהן יש הערכת חסר גסה של הפליטות הצפויות באסדת לוויתן ולכן אין לאשר את הפעלת האסדה עד שתתבצע הערכה מחודשת ובלתי תלויה של רמת הזיהום הצפוי ממנה. כפי שקבע מבקר המדינה בדו"ח שעסק בזיהום במפרץ חיפה, המשרד להגנת הסביבה נסמך על גופים אינטרסנטיים ומסקנותיהם, והציבור נותר מול שוקת שבורה לעניין נזקיו בזיהום ובריאות. 

14.    לעניין ההרצה, פליטות של חומרים אורגניים נדיפים בסדר גודל של שנתיים (48 טון NMVOC ו- כ 150 ק"ג בנזן), כמפורט בתכנית ההרצה של נובל, שתיעשנה בסה"כ ביומיים (8 שעות בכל נישוב) מבלי לבחון את כמויות החלקיקים הנשימים הצפויים להיפלט, זהו מתן אור ירוק של המשרד להגנת הסביבה להקריב את בריאות הציבור על מזבח של אינטרסים כלכליים בכל מחיר של פגיעה. 

15.    לפי תכנית ההרצה, בזמן כניסת הגז הגולמי מהמאגר, הגז ידחק את החנקן המצוי בצנרת, דבר הצפוי ליצור ראקציה כימית בין התרכובות האורגניות הנדיפות לחנקן להיווצרות חלקיקים, וזאת מבלי שכמויות החלקיקים הנשימים הצפויים להיפלט לאוויר ייבחנו. 

16.    לאור כל האמור לעיל,  אם האסדה תפעל בלי לבחון מחדש את כמויות הזיהום האמיתיות הצפויות, הן בזמן ההרצה והן בשגרה, הפעלת האסדה תהפוך מאות אלפי אזרחים לשפני ניסיון במעבדה של הרעלה המונית. אין ספק שייגרם נזק כלכלי כבד שתביא העליה בתחלואה.

17.    במדד החלקיקים כבר ישנן עליות חריגות בתקופה האחרונה: ביום 24.11.2019 באופן ספציפי, נמדדו רמות חריגות בחלקיקים נשימים עדינים בתחנת הניטור "שרון כרמל-2" שבקיבוץ נחשולים: ניתן לראות בגרף שלהלן שיא חריג של מעל 130 מיקרוגרם למ"ק כשהתקן היממתי עומד על 37.5 מק"ג למ"ק - זאת בזמן ההרצה עוד לפני כניסת הגז הגולמי. ביום זה כיוון הרוח הגיע מהאסדה. 

לסיכום
הזיהום המשני של התרכובות האורגניות הנדיפות, הן בתקופת ההרצה והן בשגרה, צפוי לייצר חלקיקים נשימים בכמויות אדירות ברשות ובסמכות המשרד להגנת הסביבה מבלי שהסיכונים של  כמויות אלו ייבחנו טרם אישור היתר הפליטה.
כך גם חוסר השקיפות לגבי הרכב הגז הגולמי והכמויות המדויקות של המזהמים בתוכו, בכלל זה אחוז הקונדנסט- המקור לבנזן,  מאפשר מצב של יצירת זיהום בממדים קולוסלים בלי שהסיכונים האמיתיים לבריאות ולסביבה יילקחו בחשבון. 
לעליה זו בזיהום ישנו מחיר בריאותי כבד, הניתן גם לכימות כלכלי. הפעלת אסדת לוויתן בלי בחינת הסיכונים האמתיים הופכת מאות אלפי תושבים לשפני ניסיון במעבדה. ההצדקה להקריב את בריאות האזרחים בקנה מידה כה נרחב עבור אינטרסים כלכליים צרים בתואנה של "חשיבות לאומית", הינה איום אסטרטגי המערער את החוסן שלנו כחברה. אנו קוראים לך בבהילות, לעצור את המשך ההרצה וההפעלה, עד יובהר כיצד מדינת ישראל מתכוונת להגן על תושביה מנזקי הזיהום החדש המיידיים וארוכי הטווח.  


חנה קופרמן 
יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים (ע.ר.580579290)
כנרית 39 קיסריה, ת.ד. 5572  3079938   טל' 052-5869229
בשם העמותה וארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"
וקבוצת "סוף להסתרה"
בשם אזרחים מודאגים 
              
העתק                                              
ראש הממשלה ושר הבריאות- מר בנימין נתניהו
מבקר המדינה- מר מתניהו אנגלמן
יו"ר איגוד ערים שרון כרמל – מר יעקב אדרי        
ראש מועצת חוף הכרמל- מר אסיף איזק
ראש מועצת זיכרון- מר זיו דשא
ראש מועצת עמק חפר- ד"ר גלית שאול
ראש עיריית חדרה- מר צבי גנדלמן
ראש מועצה אזורית מגידו- איציק חולבסקי
ראש מועצת יקנעם- מר סימון אלפסי
ראש מועצת פרדס חנה- גב' הגר פרי יגור
יו"ר איגוד ערים חיפה- עו"ד שרית גולן שטיינברג
ראש העיר חיפה- ד"ר עינת קליש רותם

 


 

הודעת משרד האנרגיה על מתן אישור להזרמת הגז ממאגר לוויתן

משרד האנרגיה נתן היום (19.12.19) את האישור הסופי להפעלת אסדת לוויתן והזרמת הגז הטבעי. בארות הגז הטבעי ייפתחו ביום שני בשעה 02:00 בבוקר והגז הטבעי יגיע למערכת ההולכה של נתג"ז באותו היום בשעה 15:00 בצהריים ומשם לכל הצרכנים, ביום הזרמת הגז הטבעי יהיו צוותים מקצועיים של המשרדים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור. 

שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ: "עשור לאחר גילוי אחד מאוצרות הטבע הגדולים ביותר במדינת ישראל, מאגר לוויתן, הגז הטבעי יתחיל לזרום ממנו אל החוף. זהו יום היסטורי במדינת ישראל, מדובר בציון דרך משמעותי ביישום מתווה הגז הטבעי שיאפשר את הסבת תחנות הכח לשימוש בגז טבעי להפחתת זיהום האוויר ולהפיכת מדינת ישראל למעצמת גז עם ייצוא הגז למצרים ולירדן".

מרגע פתיחת הבארות בשעה 02:00 בבוקר תחל זרימת גז בצנרת הימית. כ-5 שעות לאחר מכן צפוי להיפלט לאוויר חנקן ובהדרגה חנקן מעורב בגז טבעי, וזאת למשך מספר מצומצם של שעות ובהיקף מוגבל ומפוקח (נישוב).

משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מדגישים, כי בתקופת הרצת האסדה, לרבות הנישוב, ריכוזי הפליטות ינוטרו באופן רציף. על פי הערכות המומחים ובהתבסס על המודלים המקובלים בעולם, שינוי באיכות האוויר, ככל שיהיה, צפוי להיות קטן ולא לחרוג מערכי הסביבה וערכי היעד הקיימים באזורים אחרים בארץ. 

מאגר לוויתן שהתגלה בשנת 2009, מכיל כ-500 BCM וממוקם 110 ק"מ מהחוף בעומק של כ-1650 מטר בעומק המים הכלכליים של ישראל. 

צנרת ההפקה של מאגר לוויתן מתפרסת על פני מאות קילומטרים ותחילת ההפקה תתבצע מ-4 קידוחי הפקה.

חיבור לוויתן למשק מעניק למשק האנרגיה הישראלי את היתירות הנחוצה במקורות אספקת הגז הטבעי, יוביל להפסקת השימוש בפחם, מאפשר ייצוא גז טבעי למדינות שכנות ומשפר את קידום התחרות במשק.

 

פורטל הכרמל

תגובות

5. תמי לפני 11 חודשים
אלוהים. פונה אליך עשה נס שיעיף את האסדה למעמקי הים
4. תושב הכפר לפני 11 חודשים
חייבים לפסרם את הדבר הזה
3. תמיר רונן לפני 11 חודשים
מלחמה על הבית החיים והמדינה
2. אזרח החוף לפני 11 חודשים
מאבק צודק
1. בועז לפני 11 חודשים
אגדת הסרטן

מומלצים