שרט"ג לא יתעלם ויאמץ פתרון קבע לאדמות בית ג'אן

ראש מועצת בית ג'אן עו"ד ראדי נגם גיבש מסמך עמדה שמגיש אותו למשרד הפנים, בו מציע פתרון קבע לאדמות זאבוד שנמצאות בשטח שיפוט הר מירון, ראדי: "רט"ג לא הסיקה לקח מהעבר, שהכפר טיפל בנגיף הקורונה רט"ג עם כיסוי משטרתי תוך התעלמות מהרשות התגרו בחקלאים באדמתם".

27.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שרט"ג לא יתעלם ויאמץ פתרון קבע לאדמות בית ג'אן

 

הדברים שעו"ד ראדי נג'ם מעלה במכתב הצעה, היא סקירה היסטורית כללית על מצב האדמה והתכנון מבחינה חוקתית, מאז קום המדינה ועד היום.

עוד מציין עו"ד ראדי שמשרד התכנון רשאי לאשר בשטח מוגן תכנית המאפשרת המשך עיבוד חקלאי ללא מבנים.

יש לציין שהסוגייה היא מורכבת וקשה ומחייבת חקיקה חדשה, במיוחד שמדובר בשטח שיפוט שנמצא במחלוקת, בין מירון לבית ג'אן.

למכתב ששיגר עו"ד ראדי נגם, ראש המועצה המקומית בית ג'אן.

מפת דרכים המבוססת על הצעה לפתרון קבע לסוגיית אדמות אל-זאבוד בבית ג'אן

בית ג'אן הינו כפר שיושב לו על  פסגות הרי הגליל העליון מזה מאות שנים. תושביו חיו ועדיין חיים בשלווה ושלום עם העצים, הצמחים ובעלי החיים, תוך שמירה על כולם מתוך אהבת האדמה ומתוך כבוד "לחמדת אבות " והסבים.

במשך עשרות שנים סבלו תושבי בית ג'אן מהתגרות והתעמרות מצד הרשות הטבע והגנים, תוך התעלמות מזכויות אדם בסיסיות חוקתיות בכוונת תחילה לנתקם מזיקתם לקרקע.

להזכירכם את מאבקי העבר של תושבי בית ג'ן בשנת 1987 באל-זאבוד ובשנת 1997, הסתיים בתביעות משפטיות ומתן תוקף של פסק דין על ידי בג"צ להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים ( מועצה מקומית בית ג'ן ורט"ג ).

בהצטער על כך, שהרשות ( רט"ג ), לא הפיקה לקח מהעבר ובנוסף בנסיבות הקשות שעוברת המדינה ותושבי בית ג'אן במצב קורונה, רשות הטבע והגנים עם כיסוי משטרתי, תוך התעלמות מהרשות המקומית באופן פרובוקטיבי התגרו בחקלאים באל-זאבוד בטענה של הדבקת צווי הריסה .

וכמנהגינו, כאיש אחד התקוממנו בזעם למען הכבוד שלנו כבני אדם וכבעלי זכויות על אדמותינו כדי למנוע כל פגיעה הן באדמה והן באדם.

נחושים אנו להמשיך במאבק שלנו בדרכים החוקיות עד להכרה במבנים החקלאיים ועד לאישור הבנייה אשר תימשך על אדמתנו.

נחושים אנו בהחלטותיה של המועצה המקומית יחד  עם ראשי הדת ונכבדי הציבור בעניין הקרקעות החקלאיות: שינויי ייעודן, זכויות בכל המחסנים החקלאים והבנייה שאינם מאושרות על קרקעות אלה תאושר.

לציין כאן כי הקמת המחסנים החקלאיים באה כדי לשרת את החקלאים כמקור פרנסה וכדי לתמוך בכלכלה המקומית החלשה בגלל היעדר ומיעוט מקורות פרנסה אחרים.

הצעה לפתרון:
כידוע הישוב בית גן מוקף בשטח המיועד לשמורת טבע ואדמת אל-זאבוד נכללת בתוך השמורה, לפי תמ"א 1 ולפי תמ"א 8 ( גנים לאומיים ושמורות טבע) ולפי הכרזת שמורת טבע ש/24/1, אשר הודעה בדבר אישורה בילקוט הפרסומים מס' 1805 ביום 2/12/1965.

בתוך השטח המיועד לשמורת טבע יש להבדיל בין אדמה המשמשת לשמורת טבע לבין אדמה מעובדת שמשמשת לחקלאות בפועל, כך שלא יתכן שאדמה חקלאית המשמשת לעיבוד חקלאי בפועל תהיה תחת יעוד סטטוטורי שהינו שמורת טבע !! על כן צריך להביא למצב שיהיה תיאום בין הקיים בפועל לבין המצב הסטטוטורי.  

אדמת אל-זאבוד ואדמות נוספות השייכות לתושבי בית גאן הנמצאת בתוך השטח המוכרז כשמורת טבע רובם ככולם משמשות כקרקעות חקלאיות, והיעוד הסטטוטורי שלהם צריך להיות לכול היותר כיער נטע אדם . 

סעיף 6.2. בפרק מוגנים בתמ"א 1 קובע באילו תנאים ניתן לשנות יעוד משטח מוגן לשטח מוגן אחר :
" מוסד התכנון רשאי לאשר תכנית המשנה יעוד שטח מוגן לשטח מוגן אחר, לאחר ששקל את   ערכי השטח, תנאי ותפקודיו, כמפורט במטרות ובעקרונות דלעיל(סעיפים 1 ו- 3 בפרק זה ) ובתנאים הבאים : 

1. בשינוי ייעוד של יער: לאחר התייעצות עם קק"ל.
2. בשינוי שמורת טבע או גן לאומי: לאחר התייעצות עם רט"ג    ומועצת הגנים הלאומיים ושמורת הטבע .
3. בשינוי ייעוד של שטח מוגן ליער נטע אדם או שינוי יעוד מיער טבעי ליער פארק: התקבל אישור המועצה הארצית.
4. בשינוי ייעוד של שמורת טבע או גן לאומי ליער נטע אדם או יער פארק, בהיקף העולה על 15% משטחם: התקבל אישור רט"ג." 

סעיף 4.2.3. בפרק מוגנים בתמ"א 1 קובע כי ניתן לקיים פעילות חקלאית ובין היתר הקמת מבנים חקלאים בתוך שטח המיועד ליער נטע אדם. להלן נוסח הסעיף : 

"חקלאות ומרעה 

מוסד התכנון רשאי לאשר בשטח מוגן תכנית המפשרת המשך עיבוד חקלאי ללא מבנים
על אף האמור בסעיף קודם, מוסד התכנון רשאי לאשר ביער נטע אדם או יער פארק תכנית הכוללת שימוש לחקלאות במקרים הבאים : 

בשטח המצוי בלב היער ניתן לאשר עיבוד חקלאי וכן רשתות ומנהרות עבירות.

בשטח המצוי בשולי היער ניתן לאשר עיבוד חקלאי לרבות מבנים הנדרשים במישורין לעיבוד חקלאי, וזאת בתנאי ששוכנע כי לא תיפגע רציפותו של השטח המוגן.

על תכנית כאמור בסעיף קודם לא יחולו הוראות סעיף 6.1.1 לפרק זה, והיא תועבר להתייעצות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לעניין הפעילות החקלאית.

אין בתכנית זו כדי למנוע מרעה בשטחים המוגנים ככל שנעשה בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ששקלו את כושר הנשיאה של השטח והבטיחו צמצום הפגיעה בערכים אקולוגיים ."

תמ"מ 2 תיקון 9, תכנית המתאר המחוזית של מחוז הצפון, מסווגת את האזור המדובר כשמורט טבע לפי תשריט יעודי קרקע, ולפי תשריט הנחיות סביבתיות, השטח נמצא באזור רגישות 1 ( מוגן מפיתוח) .

הפתרון המוצע להסדרת הסוגייה הוא הגשת תכנית ברמה מקומית שמשנה את היעוד של האדמה המדוברת משמורת טבע ליער נטע אדם עם זכויות בניה להקמת מחסן חקלאי ובבד בבד להגיש תיקון לתמ"מ 2 תיקון 9 שמשנה את היעוד משמורת טבע ליער נטע אדם וכמובן להעלות את רמת הרגישות מ- 1 (מוגן מפיתוח) ל- 3 (שטח לפיתוח מוגדר) בתשריט הנחיות סביבתיות שך התמ"מ המוצעת.

הצעות נוספות : 

גריעת הקרקעות המעובדות מקדמת דנא הממוקמות בזאבוד ובשטח המוכרז בבעלות פרטית מתחום סמכויותיה של רשות הטבע והגנים.

תקצוב להכנת תוכנית מתאר למבנים חקלאים שתחול על הקרקעות בבעלות פרטית על מנת להעניק לחקלאים את הזכות לשוב ולנצל את אדמתנו בדרכים ואמצעים מודרניים.

הצעת שינויים בתוכנית המתאר המחוזית ( תמ"מ 2/9), מרמת רגישות 1 לרמת רגישות 5 ומעלה.

אישר בקשת המועצה לשינוי גבול השיפוט המוגש לשר הפנים.

הסכמת הרשות הטבע והגנים לתכנון המוצע  להרחבת שכונה החדשה למחוסרי דיור.

פעולה עם המועצה המקומית לייעד שטח לאזור תעסוקה/תעשייה עתירת ידע המשתלבת עם ערכי הטבע למתן פתרון לאבטלה הגואה ביישוב בית ג'ן .

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים