תזכיר חוק המקרקעין

להלן קישור לתזכיר חוק המקרקעין (תיקון מס'.התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולרית בבית משותף התשע"ט - 2018, שהוכן במשרד המשפטים.

15.11.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תזכיר חוק המקרקעין

לקבלת הערותיכם עד ליום כ"ח בכסלו התשע"ט (06/12/2018), באמצעות קישור הכחול

 

 

תגובות

מומלצים