תכנית מפורטת שכונת אלואנסה לאחר תיקון מתחשבת במקורבים

מפורטת אלואנסה סקעב מספר 356-0273458 המתוקנת שיפרה ומגיע שאפו למועצה אבל מצד שני היא אוכלת את כל האדמות של האנשים שלא מקושרים, מה עם הבטחות רפיק ווהבה?

08.02.2017 מאת: פורטל הכרמל
תכנית מפורטת שכונת אלואנסה לאחר תיקון מתחשבת במקורבים

מועצת דאלית אל כרמל לקחה את התכנית המפורטת של אלואנסה סקעב, תיקנה חלקים ובחלקים אחרים כל ההבטחות של רפיק ווהבה הלכו לשווא.

ב 26 לינואר 2017 התכנית בהפקה חדשה, לאחר שינוי של התכנית, אנחנו מגלים בה דברים מעניינים. 

בגוש 11519 בחלקה 48 נשארו מעל 4 בתים מחוץ לתכנית, בעצם נשארו בשליטת המחוז כ 22 דונם שהם בבעלות תושבי דאלית אל כרמל.

חלקה 47 באותו גוש, נשארה בחוץ ללא שום תוספת.

חלקה 43 באותו גוש כל השטח הציבורי שהיה בתכנית נעלם כליל, אם בודקים מי מחזיק בבעלות על האדמה, אז מבינים כמה כוח יש לאותם אנשים.

בחלקה 46 וכאן יש הישג למועצה, למרות שרוב התושבים הם בעלי השפעה, תשעים אחוז נכנסו.

בחלקה 40 כנ"ל הוצא השטח הציבורי שהיה מתוכנן ובתכנית החדשה הכל נכנס.

בחלקות 44- 45 הוזז הכביש בין שתי החלקות, תיקון חשוב היה ובחלקה 30 רוחב הכביש הורד מ16 ל-8 מטר, לפי הדרישה ולפי הקרבה.

בחלקות 38, 36, 37, 35, 29, 33, 34, 30, 31, 32, ניתן להגדיר שזו תכנית למקורבים, כל מה ששייך לציבור נעלם.

בתכנית רואים עוד שהכביש המוביל לסקעב, צומצם ברוחב.

בגוש 11508 חלקה 82, עובר כביש עוקף שעובר מהככר הראשית לדליה מכיוון עוספיה, עובר באלואנסה עד ליד לבנים, כולל הגוש 17134 ששייך לבעלים מעוספיה, הכביש הזה ברוחב 16 מטר עובר ברוב האדמות הפרטיות ובקטע ההתחלה עובר גשר של שלושים מטר מעל הבתים, הכביש הזה מוחק מהמקום מטעי זיתים, המיוחד בכביש הזה שלא ברור איפה הוא מסתיים.

בתכנית מפורטת אלואנסה סקעב מספר 356-0273458 הלא מתוקנת, כמות האדמות עמדה על 1220 והיום היא עומדת על 1452,329 דונם.

הבטחות רבות השמיע ראש המועצה רפיק מכל מני זוויות, אבל הכל נשאר בגדר הבטחות, בפועל היום כשרואים התכנית רואים שלא נעשה כלום בחשיבה עתידית.

לפי מה שרואים שהתכנית המתוקנת הזו תבוא לאישור סופי אולי במאה הבאה.

מפרט
.
התכנית המתוקנת

בדיונים לאחר ההפקדה הראשונה לתכנית, שלושה ימים של דיונים בהתנגדויות שהגישו התושבים משכונת אלואנסה, התכנון נדרש ומקדם את האזורים החדשים, אבל כאשר המועצה מביאה תכנון מצד אחד ולא משתפת בו את הציבור, תכנון שמטיב עם חלק וחלק לא, התוצאה שמעל 210 תושבי אלואנסה הגישו התנגדות לתוכנית.

רפיק חלבי ראש המועצה ניסה לדבר ולהשפיע על כל אחד ואחד ממגישי התנגדויות, שהתכנית היא טובה וזה לא כל כך עוזר. התושבים הרגישו שהתכנית לא טובה ולא משרתת אף אחד ושהיא ממש כמו התכנית של ואדי אלפאש.

היום אחרי שרואים את התיקון, נעשו תיקונים רק למי שהרים צעקה והיה יכול להשפיע, מה עם השאר?

תכנית מפורטת שכונת אל ונסה מספר 356-0273458 עיקרי ההוראות:
1.הסדרת בניה קיימת.
2.קביעת הוראות בנייה למתחמי ומגרשי בנייה, קווי בניין, קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית.
3.קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות מרבי ומספר יח"ד מרבי לכל מגרש.
4.קביעת חזיתות מסחריות כמסומן בתשריט.
5. התווית דרכים חדשות כולל טיילת נופית.
6.שינוי מיעוד חקלאי למגורים, בנייני ציבור,מוסדות חינוך ,שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, מעברים להולכי רגל, מתקנים הנדסיים, מגורים ותיירות.
7. שינוי מיעוד מגורים א' לדרך מוצעת ולמגורים ומסחר, שימור נופי.
8. שינוי מיעוד מבני ציבור לדרך מוצעת.
9. שינוי מיעוד דרך למגורים א', מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרך משולבת, מתקנים הנדסיים.
10. שינויי מיעוד אתר ציבורי משולב לדרך מוצעת, שצ"פ, מבני ציבור ומגורים א'.
11. שינוי מדרך משולבת לדרך מוצעת, מגורים א'.
12. גישור מעל תחנת שאיבה קיימת לטובת כביש מס. 1 המחבר את השכונה לכביש 672 ממזרח.

מספר גוש סוג גוש חלק \ כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
11508 מוסדר חלק 115 1, 15 - 16, 18, 82 - 86, 90 - 93, 95, 99, 101, 103 - 107, 110
11519 מוסדר חלק 1 - 14, 20 - 24, 26 - 28, 44 - 45 15, 17 - 19, 25, 29 - 30, 32 - 33, 36 - 40, 43, 46 - 48, 50 - 51
11520 מוסדר חלק 2 - 3, 5 - 26, 28 - 32, 34 - 36, 38 - 46, 48, 75, 77, 79 - 81 4, 27, 33, 37, 47, 49, 54, 60, 62, 67, 74, 78
11523 מוסדר חלק   82 - 83, 86
11524 מוסדר חלק 51 - 75 26 - 28, 31, 40 - 41, 46 - 50
11526 מוסדר חלק   1 - 9, 16, 22
11527 מוסדר חלק   2 - 3
12652 מוסדר חלק 63 27, 64, 75, 79, 83, 108 - 114
17134 מוסדר חלק   1, 47

תוכנית תמא/ 3/ 78 תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 78 - שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה כפיפות 
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות 
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות 
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות 
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות 
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי 
תוכנית ג/ 605 פארק לאומי,אתר בית אלפא (חפצי-בה) שינוי 
תוכנית עד/ 112 דאלית אל כרמל, צפון מערב. שינוי 
תוכנית עד/ 120 שכונת מגורים בדאלית אל כרמל שינוי 
תוכנית עד/ 157 שנוי יעוד שטח חקלאי לשטח למתקן קדם לטיפול בשפכים ודרך שינוי 
תוכנית עד/ 202 שינוי בחלוקת המגרשים ובהוראות הבניה בשכונת "יד לבנים" בדאלית אל כרמל. שינוי 
תוכנית עד/ 300 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי 
תוכנית עד/ במ/ 129 שכונת צואניה צפונית שינוי 
תוכנית עד/ במ/ 130 שכונת עין אל קבליה, דלית אל כרמל שינוי.

התכנית הלא מתוקנת

 

אלואנסה

אלונסה

 

מס' סוג מתנגד שם פרטי שם משפחה חברה/תאור קובץ
1 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   אדהם חלבי   
2 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אדיב נסראלדין   
3 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אוסמה חלבי   
4 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אזהאר חלבי   
5 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי אחמד חלבי   
6 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   אחסאן חלבי   
7 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   איאד חלבי   
8 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל איוב תלחמי   
9 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמין חוסייסי אייל חסון   
10 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   איימן חלבי   
11 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד רמי חלבי איימן חלבי   
12 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי אלקאסם פאיז   
13 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אמיר אלקרא   
14 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי אמיר ווהבה   
15 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   אמיר חלבי   
16 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אמיר נסראלדין   
17 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיל כאמל אמיר עבוד   
18 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי אמל דקסה   
19 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי אמל קרא   
20 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אנוור חלבי   
21 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אנוור מקלדה   
22 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל אסאלה חלבי   
23 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   אסעד חדיד   
24 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל באדי חוסיסי   
25 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל באסם חלבי   
26 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   באסם חסון   
27 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   באשא פריד   
28 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל בדיע ג'מיל חדיד   
29 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי ביאן להיאני   
30 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל בסאם פאדל חלבי   
31 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע" ב"כ עו"ד איוב חלבי בשיר חלבי   
32 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל ג'אלב פרו   
33 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל ג'האד נסראלדין   
34 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ג'מאל חלבי   
35 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איין פרו ג'מיל זהר אלדין   
36 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   גמאל דקסה   
37 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ד"ר אמל כמאל עו"ד ב"כ המתנגדים 
38 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ד"ר חלבי כמאל   
39 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל דקסה אשרף   
40 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ספא דהראלדין דקסה ואיל קאסם   
41 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ספא זהראלדין דקסה חוסאם קאסם   
42 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי דקסה סלים   
43 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ספא זהראלדין דקסה סמיח קאסם   
44 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיל כאמל האני משילח   
45 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל הדיה ג'אלב חלבי   
46 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר חוסייסי השאם חסון   
47 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ווהבי דני   
48 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע מתכנן מרחב עסקי חיפה ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל 
49 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר וליד עלי נסראלדין   
50 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיל כאמל זהוות משילח   
51 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ספא זהראלדין זהראלדין תייסיר   
52 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   זיאד אדיב סלמאן   
53 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   זידאן תאופיק   
54 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל זייד נסראלדין   
55 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי זיידאן קבלאן   
56 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר זכיה נסראלדין   
57 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל ח'ליפה ח'ליפה   
58 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל חאתם מקלדה   
59 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמין חוסייסי חדיד מועאד   
60 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חוסאם באשא   
61 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר חוסאם סאמי חסון   
62 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל חוסיין פאדל חלבי   
63 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אויב חלבי חוסייסי מנאל   
64 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חוסיסי אדם   
65 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חוסיסי כרמל   
66 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד פורסאן פח'ראלדין חוסני משילח   
67 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי חלב פהמי ואח'   
68 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי חלבי אבראהים   
69 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי חלבי איהאב   
70 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי חלבי אכרם   
71 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי ג'מאל אלדין   
72 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי דאהש   
73 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל חלבי זיידאן   
74 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד רמי חלבי חלבי לביב   
75 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי נוהד   
76 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי סאמי ריאד   
77 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי סאמי ריאד   
78 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי סלימאן   
79 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל חלבי עטאללה   
80 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל חלבי עלי קאסם   
81 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל חלבי עמאד   
82 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי חלבי פהמי   
83 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חלבי רפיק ריאד   
84 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל חמזה נסראלדין   
85 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר חמידה עבודה   
86 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חנאני נאהד   
87 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי חסון סוניה   
88 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל חסיב נסראלדין   
89 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   חסין אלשיך   
90 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי חסין חלבי   
91 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי יוסף להיאני   
92 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל יוסף שפיק נסראלדין   
93 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי יעקב יוסף ברנהולץ חברת ספא על הר בע"מ 
94 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי יפה לב   
95 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   כרם חאלד   
96 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי כרמי חוראני   
97 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמין חוסייסי כרמל חדיד   
98 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל כרמלה ווהבה   
99 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   לוטפי נסראלדין   
100 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמין חוסייסי מאלק חוסיסי   
101 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מג'די חלבי   
102 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מג'די חלבי   
103 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל מהא נואף להיאני   
104 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מהראן נסראלדין   
105 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מונא חלבי   
106 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מוניר חלבי   
107 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר מוסלח חטיב נסראלדין   
108 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מועאד נסראלדין   
109 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר מועין סלמאן נסראלדין   
110 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מותקאל חלבי   
111 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל מזייד כמאל   
112 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי מחמד חאטום   
113 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי מחרז חלבי   
114 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד רמי חלבי מנסור באדרה   
115 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל מקלדה גמאל   
116 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל מקלדה נאדר   
117 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   מקלדה ספא   
118 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי מקלדה פאוזיה   
119 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   נאזם חלבי   
120 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נאיל חלבי   
121 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נאיף והבי   
122 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   נבילה חוסיסי   
123 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נג'אח חלבי   
124 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל נואף להאני   
125 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי נוהאד והבה   
126 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נזאר פרו   
127 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי נזיה להיאני   
128 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נזיה נסראלדין   
129 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   נסיב חלבי   
130 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נסים מונדר   
131 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נסר מקלדה   
132 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל נסר מקלדה   
133 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד א אמיר כמאל נסראלדין אלויזה   
134 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   נסראלדין נהאד   
135 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל נסראלדין שריף   
136 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   נעים סאלח   
137 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאוסן כמאל (פרו)   
138 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאלח בחסאס   
139 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאלח נסראלדין   
140 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאלח נסראלדין   
141 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאלח פרו   
142 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאמי חלבי   
143 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאמי חלבי   
144 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי סאמי להיאני   
145 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סאמי מקלדה   
146 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיל כאמל סאמי משילח   
147 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאמי קרא   
148 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאמי קרא   
149 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאפי חלבי   
150 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סאפי מקלדה   
151 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סחר חלבי   
152 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סיגלית נסראלדין   
153 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו,ד אמיר כמאל סלאח אסעל   
154 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר סלים מועין נסראלדין   
155 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי סלימאן סאלח להיאני   
156 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   סלמאן חיר חלבי   
157 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי סלמאן להיאני   
158 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סמיח חלבי   
159 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי סמיח נסר   
160 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי סמיח נסר אלדין   
161 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סמיח שאהין נושא   
162 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ספא זידאן   
163 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   ספא חמוד נסראלדין   
164 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל סרור חלבי   
165 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל עאליה ח'ליל   
166 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל עארף נסראלדין   
167 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עבדאללה אלשיך   
168 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ב"כ המתנגדים עו"ד איוב חלבי   
169 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עו"ד אמיר כמאל ב"כ המתנגדים 
170 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע בשם המתנגדים עו"ד אמיר כמאל   
171 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עווד פרג'   
172 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד תייסיר חסון עז אל דין נסראלדין   
173 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ משרד עו"ד גלנטי סודרי עימאד ארקאב   
174 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל עיתאב חלבי   
175 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עלאא חמוד נסראלדין   
176 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עלי סאלח קרא   
177 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל עמאר נסראלדין   
178 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי עמיד חוראני   
179 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי ענאן להיאני   
180 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל ענאן עלי נסראלדין   
181 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   עקאב נסראלדין   
182 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ענאן כמאל פאדי נואף להיאני   
183 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל פאדל חלבי   
184 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד רמי חלבי פארס עבוד   
185 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל פהמי חלבי   
186 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל פואד חלבי   
187 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד חסון תייסיר פואד כמאל   
188 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי פרג' חוסייסי   
189 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל קאסם נסראלדין   
190 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד ספא זהראלדין קדור השאם   
191 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי ראיד חלבי   
192 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי ראפד חוסייסי   
193 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל רביע נסראלדין   
194 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל רביע נסראלדין   
195 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד באסם כמאל רביע עארף חסון   
196 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד באסם כמאל רביע עארף חסון   
197 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי רוזי ווהבה   
198 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל רוזית פרו   
199 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   רונית אל זיר   
200 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל רושדי חלבי   
201 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי רזק חלבי   
202 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   רמזי חסיסי   
203 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   רמי דקסה   
204 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   רמי קרא   
205 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל רפיק נסראלדין   
206 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי שאדי והבה   
207 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד אמיר כמאל שאדי משילח   
208 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע   שאקר אבו חמוד   
209 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד כמיל טרודי תאמר חלבי   
210 מתנגד 100. הרואה עצמו נפגע ע"י ב"כ עו"ד איימן פרו תיימור דקסה

תגובות

1. חלבי לפני 3 שנים
ונסה

מומלצים