תכנית סקעב ואלואנסה שאושרה תקעה את חיבורי החשמל

דרך ללא מוצא שמחייבת בדיקה נוספת איך אפשר לצאת מהמצב שנקלעו אליו שכונות אלואנסה וסקעב, בכל המשתמע בפיתוח תשתיות, ברגע שעוד לא התחילו באיחוד וחלוקה ובינתיים יש צורך לספק שירותים חיוניים למאות דירות. התשובה של מתכננת המחוז פלד לא מביא בשורה טובה.

08.02.2021 מאת: חסין חלבי
תכנית סקעב ואלואנסה שאושרה תקעה את חיבורי החשמל

ארכיון מ-2017

 

באלואנסה סקעב ישנם מאות בתים חלקם מחובר לרשת החשמל עם שנאים לא תת קרקעיים שלא רחוקים עשרות או מאות מטרים מהבתים שיש להם הזמנה לחיבור בחברת החשמל.

בשנת 2018 בזמן השר כחלון תושבי השכונות סקעב ואלואנסה בדאלית אל כרמל קבלו מכתבים שהם יכולים להתחבר לרשת החשמל, כי התכנית אושרה, התושבים הלכו ושילמו את דמי ההתחברות לפי הדרישה ומאז ועד היום לא חוברו הבתים לרשת החשמל, חוץ ממספר קטן של דירות שהתחברו לקווים עם שנאים על עמודים באוויר בניגוד לתכנית שאושרה.

בינתיים המועצה המקומית דאלית אל כרמל קידמה את תכנית סקעב ואלואנסה והתכנית אושרה, ברגע שאושרה התכנית לא שמו לב במועצה לדרישות שנקבעו לפי תב"ע, ששתי השכונות סקעב ואלואנסה אושרה בהן הקמת חדרי שנאים טרפו שיכולים לחבר עשרות בתים לחשמל.

אבל מה שקרה בפועל שבתכנית כתבו חדרי שנאי ולא שמו לב להקמת חדרי שנאים טרפו, שהמשמעות שרשת החשמל תהיה תת קרקעית לשכונות הנ"ל.

בתכניות יש הוראות תב"ע ויש מה שנקרא תכנית יעודי ובתכנית סקעב ואלואנסה יעדו באזורים של התב"ע מתקנים הנדסיים וציינו שחדרי טרפו יהיו בחדרים הנדסיים וקבעו להקים בשכונות כמה כאלה.

מה שקורה בפועל שמתקנים הנדסיים צריכים להיות בשטחים מופקעים ובשכונות הנ"ל אין שטח ציבורי לצורך הצבת חדרים הנדסיים, המועצה החליטה להציב את החדרים בכל מני מקומות בחלקות של אנשים פרטיים מבלי לבצע הפקעה.

שהציבור בא להתחבר לרשת החשמל, חברת החשמל דרשה שהשנאים יוצבו בחדר טרפו ואז היו התנגדויות של אנשים שיוצב חדר הנדסי בחלקות שלהם.

חשוב לציין כאשר מכינים תוכנית מפורטת מפרישים שטחים ציבוריים אז הכבישים ואותם חלקות הופכים לרכוש הרשות המקומית. זה בא בפני ביטוי שהשטחים הופכים להיות באחריות הרשות, אז ניתן לתכנן ולקבל תקציבים עבור אותם תשתיות מה שלא קורה היום בפועל.

מאז ועד היום היה צריך לפרסם מכרז בעלות 6 מיליון ש"ח לצורך איחוד וחלוקה באותם שכונות. ובינתיים זה תקוע ולא בוצע עד היום, בכך התכנית שהוגשה של 900 דונם לשתי השכונות תקועה ולא ניתן להתקדם ולקבל היתר לביוב והיתר לחיבור לחשמל, מים, פיתוח כביש ועוד, משרדי המדינה לא מתקצבים פיתוח תשתיות שאין בהם היתרים.

בינתיים תושבים וראש המועצה רפיק חלבי וראסם נטור, פנו למתכננת המחוז ליאת פלד ולחברת החשמל וביקשו לאשר הצבת שנאים על עמודים. מתוך המכתב עולה שמצד אחד פלד אומרת שזה אפשרי ובסעיף האחרון היא מחויבת לאישור התכנית.

האם מותר להמשיך בהעמדת קווי חשמל ושנאים בהסכמת הבעלים כפי שמציינת גב ליאת פלד במכתבה לראש הרשות מר רפיק חלבי בסעיף 2 ו 3 ?,  או שצריך ללכת לפי הוראות התב"ע שקבעה כי חדרי טרפו יהיו במתקנים הנדסיים ספציפיים המחייבים הפקעה? .

ראסם נאטור: "שני דברים אינם סותרים אחד את השני, כי אם נלך לפי המכתב של ליאת פלד מתכננת המחוז, כי הוראת התוכנית אינה מונעת קווים עיליים אז לא צריך ללכת להוראה התב"ע כי חדרי טרפו יהיו במתקנים הנדסיים".

ראסם: "המציאות מחייבת ללכת לקווים עיליים אם יתאפשר קווים תת קרקעיים אז  נלך לפי הוראות התב"ע  שמחייבת כי חדרי הטרפו יהו במתקנים ספציפיים מאחר והרשות אינה מעוניינת בהפקעות ולא תעשה כך כי מדובר בתוכנית שכל כולה קרקע פרטית והמציאות יותר חזקה מכל נוהל. מעיון מקצועי בהוראות התכנית, התוכנית אינה מחייבת הטמנת קווי חשמל, אבל היא כן מתייחסת לכך כי חדרי טרפו יהיו במתקנים הנדסיים שנקבעו".

ראסם: "זה ברור במכתבה של פלד לראש הרשות. חברת החשמל אינה מתאמצת לפרש בראש פתוח ומתוך ראייה רחבה לטובת הצרכנים שלה שמחזיקים בהזמנות מזה שלוש שנים ותקועה עם הפרשנות שלה. למרות שחברת החשמל התקינה שנאים מעל פני הקרקע באותה שכונה, וגם חברת החשמל השכילה להתנגד לתכנית הכוללנית של דאלית אל כרמל, לחייב אותה בקביעת אופן צורת חיבורי הרשת שיהיו ביישוב" .

ראסם: "אני פונה לאחראים לדון ולתת מענה לדיירי השכונה שנראית בלי חשמל מחנה פליטים וקווי חשמל פיראטיים מקשטים ומסכנים כל עוברי האורח ,וילדים ונשים בשכונה".

 

לתוכן המכתב של מתכננת המחוז ליאת פלד

"לכבוד רפיק חלבי - ראש המועצה המקומית דאלית אל כרמל

שלום רב, מענה לפנייתכם החוזרת

הנדון: חיבורי חשמל - לפי תכנית אלוונסהוראות תכנית מס' 356-0273458 אינן מחייבות הקמת רשת חשמל בתת, הקרקע בלבד, על כן לא נדרשת הקלה בנושא זה. הסעיפים אליהם הפנית במכתבך מאפשרים בין היתר הקמת התשתיות בתת הקרקע ומנחים בנושאי חשמל כלליים אך אינם מונעים את אפשרות הקמת קווי המתח העיליים בתחום התכנית.

בנושא מיקומים ספציפיים להקמת חדרי שנאים/טרפו תכנית אל וונסה אכן מחייבת מיקומים ספציפיים, בשצ"פ או במתקנים הנדסיים כפי שהוראות ותשריט התכנית קבעו.

בכדי לקדם את חיבור השכונה לרשת החשמל, מוצע שהוועדה המקומית תפעל להפקעת השטחים בתחום התכנית הנדרשים עבור תשתיות החשמל או להגיע להסכמות עם בעלי הקרקע. באופן זה, חברת החשמל תוכל להציב את הרשת וחדרי השנאים הנדרשים בכדי לספק את מענה החשמל הנדרש לצרכי התושבים בשכונה.

מהתכתבותך עם עו"ד אבו מערוף, יועצה המשפטי של חברת החשמל התרשמתי כי חברת החשמל עושה כל שביכולתה בכדי לקדם את הטיפול בחיבורי חשמל לתושבי דלית אל כרמל ובכלל.

כאמור, נושא מיקום רשת החשמל על פני הקרקע אינו נמנע בשל הוראות תכנית אל וואנסה האמורה לעיל, אך נושא חדרי השנאים כן, שכן תכנית אל וואנסה מחייבת מיקומים ספציפיים עבורם.

כמו כן, התרשמתי כי קיימים נושאים נוספים שטרם טופלו, המונעים מחברת החשמל את קידום חיבורה של השכונה לרשת החשמל כנדרש.

לאור האמור לעיל, אציע שוב, כי תפעלו להפקעת השטחים בתחום התכנית עבור תשתיות החשמל הנדרשות, בהתאם להוראות התכנית.

בכבוד רב,
ליאת פלד
מתכננת מחוז חיפה

העתק:
וויסאם אבו מערוף - יועץ משפטי חברת החשמל
נסרין דקסה - מהנדסת רשות
ארווה חלבי - רפרנטית רכס הכרמל
רונן סגל, הלית גונן, סלע לב ארי - לשכת תכנון מחוזית חיפה".

 

ניתן לשלוח הערות דרך וואטסאפ בטל מס' 0545823934 או במייל המערכת editor@karmelp.co.il 

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

21. תושב לפני 26 ימים
טוחנים מים
20. من البلد לפני 26 ימים
مجلس محلي دالية الكرمل
19. ריאד מעוספיא לפני 26 ימים
חשמל ותשתיות אחרות
18. מועצה כושלת תעודת עניות לפני 27 ימים
מהכפר חלבי קוח
17. חלבי לפני 27 ימים
לא תומך ברפיק ולעולם לא תמכתי
16. אישה לפני 27 ימים
זו הרמה של מועצת דליה
15. אזרח לפני 27 ימים
התנהלות רפיק חלבי
14. לדן חלבי לפני 27 ימים
דליה
13. לסמי היקר לפני 27 ימים
אתה חי בתקופת האבן
12. דניאל לפני 27 ימים
שקרים רודפים שקרים רפיק מה זה בדיוק?
11. מדליה מכיר טוב לפני 27 ימים
רפיק חלבי 000 מעשים
10. סמי לפני 27 ימים
לפחות יש עבודה ולא כמו תקופת החושך והליצנים
9. חלבי לפני 27 ימים
רפיק חלבי
8. לכל המתלוננים לפני 27 ימים
יש כתובת
7. לדן חלבי לפני 27 ימים
זו הבחירה שלכם
6. תושב השכונה לפני 27 ימים
רפיק רק עושה פוזות
5. דן חלבי לפני 27 ימים
אני צוחק
4. דלאויי לפני 27 ימים
לא להיות מופתעים שזה קורה אצלנו
3. מהנדס לפני 27 ימים
זה יכול להסתדר בהמשך
2. חלבי מסקעב לפני 27 ימים
ידעתי שהם משקרים
1. תושב השכונה לפני 27 ימים
אני בהלם

מומלצים