תנועת רגבים מברכת על הפקדת תכנית המתאר ליישוב ג'וליס

הוועדה לתכנון ובניה של מחוז צפון אישרה להפקיד תוכנית מתאר חדשה ליישוב הדרוזי ג'וליס, תכנית זו כוללת תוספת של כ-3,000 יחידות דיור שייתנו מענה לצמיחת היישוב והכפלת מספר תושביו עד לכ-12,500 תושבים תוך מתן מענה לשיפור התשתיות הקיימות, ולפיתוח שירותים ומוסדות ציבור.

13.10.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תנועת רגבים מברכת על הפקדת תכנית המתאר ליישוב ג'וליס

 

חלק מיחידות הדיור ייבנו על בסיס מיצוי קרקעות קיימות והרחבת זכויות בניה, וחלקן במסגרת תכניות מפורטות להרחבת היישוב, המקודמות במוסדות התכנון.

התוכנית כוללת בין היתר תוספת של כ-300 דונם עבור שטחי תעסוקה ומסחר, וכ-100 דונם שטחים פתוחים. בין השאר, התוכנית מגדירה את גרעין היישוב ג'וליס, הכולל מבנים היסטוריים לשימור, כמרחב עבור הולכי רגל.

בתנועת רגבים מברכים על קידום התכנית. "תכנון מושכל תוך מיצוי מיטבי של משאב הקרקע ומתן מענה לצורכי פיתוח ותעסוקה, מהווה את הבסיס למדיניות תכנון מודרנית ויעילה", אומר מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים. "התנהלות כזו צריכה להוביל כל תכנון עתידי במדינת ישראל, וביתר שאת ביישובים שנבנו לאורך דורות רבים ללא יד מסדרת, והסדרתם משרתת בראש ובראשונה את התושבים עצמם, שיזכו סוף סוף לישובים מתוכננים כיאות ולתשתיות ראויות."

הוועדה המחוזית צפון החליטה להפקיד תוכנית מתאר חדשה ליישוב הדרוזי ג'וליס שבגליל התוכנית כוללת תוספת של כ-3,000 יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של כ-12,500 תושבים 

התוכנית כוללת בין היתר תוספת של כ-300 דונם עבור שטחי תעסוקה, מרכז תחבורה אזורי וכ-100 דונם שטחים פתוחים הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון, בראשות אוֹרי אילן, החליטה להפקיד תוכנית מתאר כוללנית חדשה לג'וליס שבגליל המערבי. התוכנית כוללת תוספת של כ-3,000 יחידות דיור חדשות שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של כ-12,500 תושבים.

בנוסף המליצה הוועדה למועצה הארצית לתכנון ובניה, על שינוי לתוכנית המתאר המחוזית שתאפשר את הרחבת שטח הפיתוח של היישוב בכ-600 דונם.

התוכנית מגדירה שטחי פיתוח בהיקף הישוב, אשר חלקם מקודמים לפיתוח במסגרת תכניות מפורטות. במקביל לתוכנית הכוללנית ובתיאום איתה, מתקדמות במוסדות התכנון, מספר תכניות מפורטות גדולות, להרחבת היישוב הוותיק.

התוכנית מגדירה את גרעין היישוב ג'וליס, הכולל מבנים היסטוריים לשימור, הוגדר כמרחב עבור הולכי הרגל.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית הכוללנית מוסיפה עליהן מנופי צמיחה כלכליים, לרבות פעילות כלכלית ייחודית הכוללת מנועי צמיחה מחוזיים, כדוגמת מתחם ייחודי לתעשיית עיבוד הבשר, וכן מרכז תחבורה אזורי בחלק הדרום מערבי של היישוב.

כמו כן, התוכנית מחזקת את מערך התשתיות ביישוב, ואת השירותים ומוסדות הציבור במרקם הקיים ובמתחמים החדשים, ולצדם מתחמי ספורט ונופש חדשים, הנשענים על ערוצי נחל חמרה ויסף, התוחמים את הישוב מצפון ומדרום.

בהיבט התחבורתי, התוכנית מגדירה כניסה נוספת לישוב מדרום-מערב באמצעות חיבור לצומת קיים. כמו כן, במערב הישוב יוקם אזור תעשייה שהנו המשך של אזור התעסוקה הקיים, שיהיה מוקד לפיתוח כלכלי ותעסוקתי אזורי. סה"כ התוכנית מוסיפה כ-300 דונם עבור שטחי תעסוקה.

כמו כן, התוכנית כוללת תוספת של כ-100 דונם שטחים פתוחים- לאורך ערוצי נחל חמרה ויסף, בדרום ובצפון הישוב יפותח כשטח פתוח נרחב לפיתוח נופי ולשיקום ושימור גדות הנחל בשולי היישוב. בדרום ובצפון היישוב הוגדרו שטחים לצורכי פנאי ונופש.

התוכנית, ביוזמת מינהל התכנון מחוז צפון, הינה פרי של מאמץ תכנוני רחב היקף המקודם בשנים האחרונות בהשתתפות רוב משרדי הממשלה ורשויותיה, בכל היישובים הדרוזים בצפון. תושבי ג'וליס וההנהגה של היישוב, השתתפו בתהליך התכנון לכל אורכו, ובעזרתם נוסח בין היתר חזון התכנית.

מתכנן מחוז צפון במינהל התכנון אדר' יהונתן כהן ליטאנט, ציין כי "מדובר בבשורה משמעותית ומשנה מציאות עבור הישוב, עם תכנית שמייצרת בסיס תכנוני רחב, איכותי וארוך טווח. תהליך התכנון הובל ע"י לשכת התכנון צפון, באמצעות צוות תכנון רב תחומי, בליווי ועדת היגוי בין משרדית, ובשותפות צמודה עם נציגי הרשות המקומית.

זהו חלק ממהלך רחב יותר להשלמת נדבך התכנון הכוללני לכלל יישובי החברה הדרוזית במחוז צפון – בשנתיים האחרונות אושרו כבר 4 תכניות כוללניות, ועוד 8 תכניות נמצאות בשלבים סטטוטוריים מתקדמים. התכניות מייצרות כלים לשיפור איכות החיים של התושבים, ליצירת הזדמנויות לפיתוח תוך שמירת נכסי הסביבה והנוף במרחב."

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון, אוֹרי אילן, ציין כי "תוכנית המתאר לג'וליס הינה חלק ממהלך תכנוני רחב  של תכניות המשנות את המציאות התכנונית בהם מקצה לקצה. התוכנית מניחה תשתית תכנונית לעשרות שנים קדימה, ומאפשרת את מיצוי הפוטנציאל שביישוב ושגשוג כלכלי וחברתי. ג'וליס במיוחד קרוב ללבי, בהיותו מושבו של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, השייח מוופאק טריף, שבזכותו משמש כמקום עלייה לרגל לכל תושבי ישראל ולאורחים מכל העולם. ג'וליס הוא מקום של שלום, אחווה וסולידריות ואני חש זכות גדולה להיות שותף בחיזוקו."

התוכנית תוכננה בידי צוות תכנון בראשות משה כהן קשת מ.כ ניהול פרויקטים בע"מ, וקולקר, קולקר אפשטיין, אדריכלים.

 

פורטל הכרמל

אורי אילן יו"ר הוועדה המחוזית צפון צילום יחצ

תגובות

2. אזרח לפני 6 חודשים
מי צריך את ברכת גזעניים.
1. ריאד מרזוק לפני 6 חודשים
מי הם בכלל

מומלצים