תהליך הקמת תשתית דור 5 מידע כללי לציבור

11.07.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תהליך הקמת תשתית דור 5 מידע כללי לציבור

משרד התקשורת פועל בשנה האחרונה ביתר שאת לקידום פרישת טכנולוגית דור 5 למדינת ישראל פרישת תשתיות דור 5 תקדם את מדינת ישראל לחזית הטכנולוגיה יחד עם המדינות המתקדמות בעולם.

בימים אלה פועלת ועדת המכרזים לגיבוש תנאי המכרז.

במסגרת זו החלטנו לרכז מידע רלוונטי לציבור על מנת להבהיר מספר נקודות הרלוונטיות לטכנולוגיה זו.

תגובות

מומלצים