8 חודשי מאסר לנאשם שמכר חשיש לסוכן משטרתי

14.11.2017 מאת: פורטל הכרמל

הנאשם מכר לסוכן משטרתי 95.10 גרם נטו חשיש תמורת 2,600 ש"ח.

הנאשם הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירות של החזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית- עבירה בניגוד לסעיף 7(א) יחד עם סעיף 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), וכן העבירה של יצוא, יבוא, מסחר, הספקה סמים מסוכנים- עבירה בניגוד לסעיף 13 יחד עם סעיף 19א לפקודה.

לפי האישום הראשון לכתב האישום המתוקן, החזיק הנאשם סם מסוכן מסוג חשיש במשקל 94 גר' נטו, לצריכתו העצמית וללא היתר מאת המנהל. לפי האישום השני לכתב האישום המתוקן, התקשר סוכן משטרתי לנאשם וביקש "כמו פעם שעברה", כשכוונתו לפלטת חשיש.

הנאשם שלח הודעת טקסט ובה שאל אם יש ניירת, על כך השיב הסוכן בחיוב. הסוכן שאל אם המחיר כמו בפעם שעברה והנאשם השיב בחיוב. בהמשך, נפגשו הנאשם והסוכן המשטרתי, כאשר הנאשם סחר בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל 95.10 גר' נטו וזאת בתמורה לסך של 2,600 ₪.

הוחלט לגזור על הנאשם 8 חודשי מאסר בפועל, שני מאסרים על תנאי ופסילה בפועל ל- 10 חודשים.

תגובות

מומלצים