מדור נפטרים

تعزية بفقدان المرحوم الشيخ ابو زيدان ناظم زيدان حلبي
تععزية بفقدان المرحوم الشاب ابو فارس شادي فرح عيسمي
تعزية بفقدان المرحومه ام نزيه نبيهه أحمد نصرالدين
تعزية بفقدان المرحوم الشيخ ابو أمير وليم شروف
تعزية بفقدان المرحوم الشيخ ابو كامل محمد مبدا نصرالدين