מפגעים

מבצע גניבה של טונות ענבים ועגבניות
איים על העובדים באמצעות ירי והשלכת רימונים לעבר בתיהם
התחזה לעובד ביטוח לאומי וגנב כרטיסי אשראי