אין אכיפה על הבשר בכפרים

מכה קשה בכפרים, שמתגלים מקרים של בשר מלוכלך ללא כל פיקוח שמועבר ללא קירור, למרחקים ארוכים, אחרי בדיקות מתגלה אחוז חיידקים גבוה שמסכן את כל מי שצורך את הבשר הזה, גם כשהוא מבושל, בין היחידים שהתייחסה לנושא מבקרת מועצת דליה עו"ד סועאד חסון.

05.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אין אכיפה על הבשר בכפרים

 

חוסר אחריות של האחראים ברשות המקומית הדרוזית שאמורים לטפל ולפקח על המזון שמגיע לתחום שיפוטם, כמויות בשר גדולות מכל הסוגים כולל עוף, מגיעות לאזור הכפרים מבלי שאיש יבדוק מאיפה זה הגיע ובפועל אין מי שיפקח על הבשר ואין מי שיבדוק כי האחריות מוטלת על הרשות המקומית ולא על משרד הבריאות.

הבשר הלא מפוקח ממשיך להגיע לחנויות, אטליזים, אולמות שמחה ומסעדות, מדובר בעבירה שעלולה לגרום לתחלואות ולהשלכות נוספות.

יחידת הפיצוח במשרד החקלאות, מג"ב ומשטרת ישראל, פועלים מסביב לשעון לאתר את המקומות בהם סוחרים בבשר מלוכלך ותופסים כמויות גדולות של בשר לא ראוי למאכל.

יש לחדד שהטיפול במוצרי הבשר, העוף והדגים, אחסונם ושיווקם ללא התנאים הנדרשים בחקיקה, עלול להזיק לבריאות הציבור.

לטובת שמירה על בריאות הציבור, משרד החקלאות פועל ומסכל ניסיונות לשיווק פירות, ירקות, ביצים ובשר שאינם תחת פיקוח, ומהווים סכנה ממשית לבריאות הציבור; במסגרת זו, המפקחים תופסים תוצרת שאינה נושאת כל תווית המעידה על מקורה, עוצרים שחיטות שחורות שאינן תחת פיקוח וטרינרי ואוכפים עבירות הברחות מזון. 

ממשרד החקלאות נמסר, כי חל איסור על העברת מוצרים מן החי משטחי הרשות הפלשתינאית עקב חשש לבריאות הציבור וכן, חל איסור על הפעלת מפעלי בשר ללא אישור ופיקוח.

הציבור מתבקש להקפיד לרכוש ביצים ובשר, בנקודות מכירה מוכרות ומסודרות בלבד, ולא בשווקים מאולתרים או מ"דלת אל דלת". יש להקפיד על רכישת ביצים ארוזות באריזות קמעוניות סגורות בכל הצדדים.

משרד החקלאות פונה לציבור, ומחדד שאסור לקנות ביצים שנמכרות מדלת לדלת בגלל שמירה על בריאות הציבור, ביצים אלו בחלקן נדבקו בסלמולנה אלימה, ואכילתן מסכנת חיים של קשישים, ילדים, ומוחלשי חיסון. יש להשליך ביצים אלו, כולל האריזה, באופן מידי לפח הזבל, ולנקות היטב את מקום אחסונן במקרר.

יש לציין כי מבקרי מועצות בודדים התייחסו לנושא העגום הזה, נחשפנו לדו"ח הביקורת שכתבה מבקרת מועצת דאלית אל כרמל עו"ד סועאד חסון ב 2011, בקרוב עו"ד סועאד תפרסם דו"ח עדכני בסוגיה.

למרות ההתרעות שנכתבו בדו"ח הביקורת של דאלית אל כרמל שכתבה עו"ד סועאד חסון, לצערנו בשר מלוכלך ממשיך להגיע למקומות הציבוריים ללא כל מפריע.

בטיחות מפני בעלי חיים ומניעת מחלות , ביקורת זו מסוג מעקב אחר תיקון ממצאי ביקורת משנים קודמות.

המועצה לא קידמה את הסדרת הובלת בשר ראוי למאכלי אדם באמצעות הובלה מבית-מטבחיים ו/או משחטת צאן מאושר/ת, בין בעצמה כמפקח-על ובין בשיתוף בין משווקי הבשר בתחומה (אטליזים, מעדניות בשר ודגים) ובפיקוח על ביצוע השירות.

במקביל, לא נקבעה תוכנית פעולה להגברת הפיקוח והאכיפה נגד שיווק בשר מופק משחיטה שחורה שאינה מבוקרת בתחום המועצה. 

הבירור מול וטרינר המועצה העלה כי קיימת שחיטה שחורה.  ישנם מספר עסקים של מעדניות בשר ואטליזים אשר מובילים בשר משחיטה מבוקרת בקירור, לעומת זאת קיימים מספר עסקים אחרים שאינם מובילים בשר משחיטה מבוקרת בקירור. 

נוסף על כך, חלק מהאטליזים מכינים אריזות בשר ללא רישוי עסק מתאים.   

לדברי וטרינר המועצה, הוא מקיים בדיקות בתדירות של פעם עד פעמיים בחודש למסעדות, מזנונים וקיוסקים שהוא בוחר באופן רנדומאלי.

הביקורת ממליצה לקיים פיקוח שיטתי על הבשר המשווק בתחום המועצה ולפעול למיגור השחיטה השחורה.

הביקורת ממליצה לקדם טיפול מערכתי לענין הפיקוח על הבשר המשווק בתחומה, הובלתו ואחסונו, ולקדם חקיקת חוק עזר בנושא פיקוח על מכירות בשר ומוצרי בשר ומערך אכיפה עירוני.

המועצה לא ביצעה הדברה במועדים שנקבעו על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. 

הדברת מזיקים – מכרסמים וחרקים במערכת הביוב, בשטחים נגועים בהם קיימים גרוטאות ומקומות איסוף אשפה, במקומות הדגירה, עצי אורן ובמוסדות ציבור;

הדברת מאגרי מים – ניקוי וחיטוי בריכת המים.

הדברת עשביה במקומות ציבוריים  הן קדם נביטה והן קוטלי עשביה, במועדים  שנקבעו על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. 

הביקורת תעיר כי אי-ביצוע הדברה במועד מחטיא את תכלית ההדברה והיא נהיית פחות יעילה ואפקטיבית! 

הביקורת תעיר כי המועצה מחויבת למנוע מפגעים תברואתיים בתחומה. 

הביקורת ממליצה לבצע הדברה, על סוגיה השונים, באמצעות גורם מורשה במועדים ובמקומות המתחייבים על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

בדיקת הביקורת והדיווחים למוקד העירוני, העלו כי קיימים כלבים וחתולים בתחום המועצה לרבות כלבים מסוכנים, ללא רישוי ומעקב וטרינרי כדין, דבר המהווה מטרד סביבתי ואף בטיחותי.  יחד עם זאת, לא קיים פיקוח וטרינרי באמצעות פקח מוכשר לכך.

וטרינר המועצה לא הפעיל את סמכויותיו לאכיפת החוקים למניעת כלבת ומחלות;  פיקוח על הכלבים המסוכנים;  פיקוח על בשר;  וזאת למרות שהוסמך לכך במהלך שנת 2011.

הבירור העלה כי נגבית אגרה, בשיעור 120 ₪, שלא בהתאמה לאגרות המעודכנות על-ידי משרד החקלאות.

יחד עם זאת,  הבירור העלה כי לא הועמדו כלים ואמצעים לוטרינר העירוני למילוי תפקידו.  

דוגמת: פקח וטרינרי, שירותי לוכד כלבים זמינים, התקשרות מסגרת עם תחנת הסגר אזורית לכלבים, תוכנת עיבוד נתונים וניהול משרדי מעודכנת וברת-שימוש, כלוב ללכידת בעלי חיים, פנקסי קבלות, פנקסים לרישום עבירות ברירת קנס, מלאי חיסונים ושבבים נאות ומספיק.

ראוי לציין כי במהלך המחצית הראשונה לשנת 2013,  הנהלת המועצה בראשותו של ראש המועצה קיימה דיונים בנושא תקציב לשירות וטרינרי לשנת 2013 וניצול התקציב לשנת 2013 לעומת שנת 2012.   הנהלת המועצה קיבלה החלטות לשיפור תקציב השירות הוטרינרי והעמדת כלים זמינים לרשותו.  

יחד עם זאת, חשוב שוטרינר המועצה יערך מראש וישלח דרישה להנפקת הזמנה.

ואולם, על-פי דיווח  הוטרינר העירוני על תיקון ממצאי ביקורת במהלך שנת 2013– לא חל שיפור של ממש בהעמדת כלים ואמצעים לרשותו. דוגמת: שירות לוכד כלבים זמין; הסכם מסגרת עם תחנת הסגר.

הביקורת ממליצה בפני המועצה להכין תוכנית-אב בתחום השירות הוטרינרי. 

הביקורת ממליצה בפני וטרינר המועצה לאכוף את החוקים המתחייבים למניעת מחלות ופיקוח על בעלי חיים טעוני רישוי בתחום המועצה.

הביקורת ממליצה להעסיק פקח עירוני מוכשר בתחום הוטרינרי.  במקביל, למנות תובע עירוני לשם קיום אכיפה משפטית. 

בד בבד, הביקורת ממליצה להעמיד לרשות הרופא הוטרינר כלים זמינים ומתאימים למילוי תפקידו, לרבות הקצאת תקציב מתאים, כולל השתתפות בקול קורא לטיפול בחתולי רחובות (שיטת מטצ'ינג).

נוסף על כך, הביקורת ממליצה לקדם פעילות הסברה בקרב האוכלוסייה המקומית להעלאת המודעות בתחום זה.

זאת ועוד, הביקורת ממליצה לעודד יוזמות להקמת ולהפעלת תחנת הסגר/כלביה; תחנת טיפול בכלבים ובחתולי רחובות; בית מטבחיים; משחטת צאן; וזאת בין בתחומה ובין בשיתוף פעולה אזורי.

מקור

 

פורטל הכרמל

תגובות

4. מנאל לפני 8 חודשים
מפחיד מאוד
3. דניאל לפני 8 חודשים
מוכרים מגעלים בלי לב
2. דאלייה לפני 8 חודשים
אוכלי הבשר שימו לב....טוב טוב
1. منى לפני 8 חודשים
كل الاحترام للمراقبه المحاميه سعاد

מומלצים