היתר הרעלים למפעל שמן בחיפה בוטל

המשרד להגנת הסביבה ביטל את היתר הרעלים של "שמן תעשיות" בחיפה לחומרים מסוכנים דליקים והורה לחברה לפנותם. המשרד להגנת הסביבה: "שמן תעשיות אינה ערוכה לטפל באירועי שריפה במעורבות חומר מסוכן. מערכות הכיבוי במפעל אינן תקינות".

19.09.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
היתר הרעלים למפעל שמן בחיפה בוטל

 

בתום שימוע שקיים מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, לשמן תעשיות ולמנהליה ולאחר היוועצות עם רשות הכבאות בחיפה, הודיע המשרד לחברה כי בנסיבות הקיימות אי אפשר להמשיך להתיר לה להחזיק ולאחסן חומרים מסוכנים דליקים במפעל. זאת, לנוכח הסכנה הממשית הנשקפת לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהיעדר היערכות של המפעל להתמודדות עם אירוע אש שיהיה מעורב בו חומר מסוכן.

המשרד להגנת הסביבה הורה לחברת שמן ולמנכ"ל החברה אייל בן סירא להתחיל מייד לפנות את כל הרעלים מקבוצת נוזלים דליקים וכן את הגזים הדליקים שמוחזקים במפעל החברה. בחומרים אלו: הקסאן, מזוט, פחמימנים נוזליים דליקים, גז מימן וגז טבעי (מתאן). ביטול היתר הרעלים לגבי הרעלים האלה ייכנס לתוקף ביום ראשון בבוקר (22 בספטמבר 2019).  
 
המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את אירוע שרפת הענק שבו במשך שעות ארוכות כילתה האש מאות טונות של תוצרת המכילה שמן וחומרים דליקים אחרים שאוחסנו בשלושה מחסנים. השרפה גרמה לזיהום אוויר בלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בשמי האזור והתפשט לכיוון הקריות. כמו כן, גגות המחסנים בשטח של יותר מ-1,000 מ"ר העשויים לוחות אסבסט-צמנט נשרפו אף הם וכתוצאה מכך נוצר מפגע אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק.
 
האירוע החמור גרם לפגיעה במערכות ואמצעי כיבוי אש במפעל באופן שהחברה כיום אינה ערוכה לטיפול באירוע שרפה, לרבות אירוע שבו יהיה מעורב חומר מסוכן. החזקת חומרים דליקים ללא מערכות כיבוי תקינות במפעל יוצרת סיכון משמעותי לסביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר הפרה של היתר הרעלים.

מפעל שמן ממצה שמני מאכל צמחיים מפולי סויה וקנולה, ולפי דברי מנכ"ל החברה בשימוע שהתקיים, לא מתקיימת במפעל פעילות ייצור מאז האירוע. 

המשרד הורה לשמן תעשיות כי פינוי הרעלים ייעשה אל אתר הפסולת הרעילה שברמת חובב או אל אתר אחר כפוף לאישור מנהל על פי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), ובאמצעות מוביל מורשה לשינוע חומרים מסוכנים. 
 
יודגש כי הליך זה של פינוי הרעלים מהמפעל ושלילת ההיתר מתנהל בנפרד ובד בבד עם הליך החקירה שמנהלים כוחות הכיבוי וההצלה, בשיתופה של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה.

 

תגובות

מומלצים