המשרד להגנת הסביבה פשט על משרדי דור כימיקלים

בפשיטה נתפסו מסמכים הקשורים לאירוע דליפת הגז הדליק בצנרת C4, המוליכה את הגז ממפעל דור כימיקלים אל תשלובת בתי זיקוק בז"ן, על החברה נאסר לחדש את העברת החומרים המסוכנים בצנרת עד לתום הבדיקה, גם אם הדבר כרוך בהשבתת המפעל.

20.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
המשרד להגנת הסביבה פשט על משרדי דור כימיקלים

צילום המשרד להגנת הסביבה

 

המשרד להגנת הסביבה פשט על משרדי חברת דור כימיקלים, ביחד עם המשטרה הירוקה במשרד וצוותי מחוז חיפה, ותפס מסמכים הקשורים לאירוע דליפת הגז הדליק בצנרת C4, המוליכה את הגז ממפעל דור כימיקלים אל תשלובת בתי זיקוק (בז"ן). במשרד מציינים כי המסמכים רלוונטיים לאירוע החמור מסוף השבוע ולנסיבות התרחשותו.

בנוסף, בהמשך להנחיות שניתנו בימים האחרונים לחברה, המשרד להגנת הסביבה העביר מכתב לגיל דנקנר, יו"ר ומנכ"ל קבוצת דור כימיקלים, שלפיו נאסר על דור כימיקלים לחדש את העברת החומרים המסוכנים בצנרת זו, עד לבחינת סיבת הדליפה וההשלכות של אירוע הדליפה.

במכתב, שעליו חתום מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, נכתב כי יש להשאיר את הצנרת ללא כל פעילות - גם אם הדבר כרוך בהשבתת המפעל או מתקניו.

המשרד להגנת הסביבה דורש מדור כימיקלים להעביר באופן מיידי תכנית לבדיקת מיקום התקלה והסיבה לתקלה; דוח של מערכת בקרת דליפה; תוצאות בדיקת תקינות ונוהל תחזוקה שוטפת של קו הצנרת וטיפול בדליפה ומסמכים נוספים.

במהלך הלילה שבין שישי לשבת, לאחר שהתקבלו תלונות רבות של תושבים בחיפה ובאזור הקריות על מפגעי ריח, כונני איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה וכוחות כיבוי והצלה, המשטרה ואנשי המשרד להגנת הסביבה, יצאו לאזור, וגילו דליפת גז בצנרת המובילה בין המפעלים של דור כימיקלים לבתי הזיקוק.

צומת חלוצי התעשייה־יגאל ידין בעיר, נסגר לתנועה בהנחיית הכוחות, לאחר שבשוחות התקשורת והבקרה ליד הרמזורים בצומת נמדדו ריכוזים גבוהים של הגז. הצומת נפתח לתנועה רק אחרי 36 שעות.

מהבדיקות שנעשו עלה כי הגז שדלף הוא גז תעשייתי מסוג C-4 שהינו כבד מהאוויר, ודומה בתכונותיו לגפ"מ (גז פחממני מעובה). חברת דור כימיקלים מזרימה גז זה לחברת בז"ן באמצעות צנרת תת-קרקעית.

עיקר הסכנה היתה בשל היותו של הגז דליק, ועל כן כל הפעולות בוצעו בפיקוח קפדני של כוחות כיבוי והצלה, ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה. הזרמת הגז בין המפעלים הופסקה באופן מיידי, ובמקומה הוזרמו מים בצינורות, במטרה לאתר את מקור הדליפה.

המשרד להגנת הסביבה מבצע תחקור של האירוע, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו.

 

תגובות

מומלצים