מועצת עוספיה לא עמדה בצו לשמירת הניקיון

המועצה המקומית עוספיה לא עמדה בצו לשמירת הניקיון שהוציא המשרד להגנת הסביבה: המשרד החל בפעולות הניקיון של 3,500 קוב פסולת שהושלכה ברשות הרבים מתחנת מעבר שהמועצה מפעילה, ויחייב את המועצה בכפל ההוצאות.

19.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון

פעילות ניקיון בעוספיה צילום אורן הרמן, המשרד להגנת הסביבה

 

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הרשויות המקומיות צריכות לדאוג לתושביהן ולסביבה שבתחומן. לא ייתכן שהרשויות יתנו יד להשלכות פסולת בהיקף כזה ברשות הרבים, ואף יתעלמו מדרישות המשרד לפי חוק. ננקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבה נקייה לאזרחי ישראל".

המשרד להגנת הסביבה התריע בפני המועצה המקומית עוספיה במשך מספר חודשים על כמויות הפסולת הרבות שמושלכות ברשות הרבים מתחנת המעבר שהיא מפעילה. בסיורים שערכו נציגי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה עלה, כי הצטברה פסולת מחוץ לשטח התחנה ולכל אורך הדרך המובילה אליה.

ערימות הפסולת כוללות פסולת גושית, גזם וכן פסולת עסקים מעורבת שנראית שהגיעה משווקים למכירת פירות וירקות.

עוד עלה בסיורים, כי שער הכניסה לתחנת המעבר שבור ואינו ניתן לסגירה כך שגם הפסולת הנמצאת בתוך התחנה נגישה לציבור, ולפיכך נמצאת ברשות הרבים. מהערכה שנעשתה במקום עלה, כי כמות הפסולת עומדת על כ-3,500 קוב.

המשרד להגנת הסביבה הוציא למועצה המקומית עוספיה צו לשמירת הניקיון, אך מסיורים שנערכו במקום עלה, כי המועצה לא מילאה את הצו ולא ניקתה את השטח כנדרש. המועצה טענה, כי התחילה בעבודות פינוי פסולות, אך מהסיורים בשטח עלה כי פינוי הפסולת הוא חלקי בלבד, מתוך תחנת המעבר, ולא פסולת שהושלכה ברשות הרבים שהיא נושא הצו.

כאשר לא התקבלה התייחסות עניינית מהמועצה המקומית, ובשל המפגעים החמורים שנגרמים כתוצאה מאי פינוי הפסולת והסכנה לבעירת הפסולת, החליט המשרד להגנת הסביבה לבצע את הפינוי באמצעות קבלן מטעמו, ולחייב את המועצה בכפל ההוצאות. 

המשרד להגנת הסביבה ימשיך בפעולות האכיפה במידת הצורך, על-מנת להבטיח את הסרת המפגעים ואי הישנותם.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים