עיצום כספי בסך 2.2 מיליון שקל על מפעל בגין הפרת היתר הפליטה

המשרד להגנת הסביבה הטיל על מפעל "תדביק" ממשגב שבגליל עיצום כספי בסך 2.2 מיליון שקל, לאחר שגילה בבדיקות פתע כי המפעל פלט חומרים אורגניים נדיפים מעבר למותר והפר את היתר הפליטה.

04.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עיצום כספי בסך 2.2 מיליון שקל על מפעל בגין הפרת היתר הפליטה

 

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 2,200,560 שקל על מפעל תדביק מאזור התעשייה תרדיון במשגב, המייצר אריזות ומדבקות, בעיקר לתעשיית המזון והשתייה. 

העיצום הכספי הוטל בגין שלוש הפרות, אשר כל אחת מהן חמורה ועומדת בפני עצמה: חריגה מערך הפליטה של TOC (חומרים אורגניים נדיפים) מהארובה; אי-דיווח על דיגום ארובה שחרג ואי-תפקוד מערכת הבקרה וההתראה.

הפרות אלו עלולות להוביל לפגיעה בציבור ובסביבה.

ההפרה הראשונה, חריגה מערך הפליטה, התגלתה בבדיקת פתע למזהמים הנפלטים לאוויר מהארובה שערך המשרד להגנת הסביבה באמצעות מעבדה מוסמכת, שהייתה גבוהה בלא פחות מ-500% מערך הפליטה המרבי המותר ל-TOC. 
ההפרה השנייה, אי-דיווח על הדיגום בארובה, התגלתה באירוע שבו נציגי המשרד, המפעל והמעבדה הדוגמת ראו ערכים גבוהים ביחס ל-TOC במכשיר המדידה - ואולם המפעל לא העביר את דוח הדיגום כנדרש ובו החריגות, ובכך הפר את ההיתר.

ההפרה השלישית, של חוסר תפקוד מערכות הבקרה וההתראה, התגלתה באותה בדיקת פתע שנערכה במפעל, במהלכה התברר כי מפוח היניקה למתקן הפחם הפעיל לא עובד. אלא שמערכות הבקרה וההתראה לא גילו זאת ולא התריעו על החריגה, וגם בכך הפר המפעל את הוראות היתר הפליטה.

בתום הליך האכיפה שניהלו מחוז צפון ואגף איכות אוויר במשרד מול חברת תדביק, הטיל המשרד עיצום כספי זה - לאחר הפחתה של 20% לפי תקנות ההפחתה, שכן החברה לא הפרה את הוראות החוק בחמש השנים האחרונות.

המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה אירועי חריגות ואי-דיווח מסוג זה, וימשיך לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לשמור על הסביבה ועל בריאות הציבור.

 

תגובות

מומלצים