צו להפסקת ייצור ביטומן לבז״ן בשל זיהום אוויר חמור

בשל גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) ממפרץ חיפה, צו להפסקת פעולות ייצור, אחסון וניפוק של ביטומן המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום.

17.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
צו להפסקת ייצור ביטומן לבז״ן בשל זיהום אוויר חמור

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏למשרד הועברה עמדת משרד התחבורה כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית. כמו כן התקבלה הבהרה ממשרד הכלכלה כי הביטומן חיוני למשק וכי בתי הזיקוק הם ספק הביטומן היחיד בישראל. לנוכח הדברים ניאות המשרד לתת ארכה להיערכות המשק. עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות – אין באפשרות המשרד לתת ארכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים, והסגירה תתבצע עד 16 באפריל 2020.

השר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין: "לצערי הרב, קבוצת בז"ן – ולא בפעם הראשונה – לא עומדת בדרישות הסביבתיות של המשרד להגנת הסביבה. מתקן ייצור הביטומן של בז"ן מזהם את האוויר, לא עמד בדרישות המשרד ולא עמד בלוחות הזמנים שהצבנו להתקנת מתקנים להסדרת הפליטות. לכן, המשרד להגנת הסביבה מודיע היום על הפסקת הפעילות של המתקן בתום שלושה חודשים של היערכות, עד שהמפעל יעמוד בכל הדרישות של המשרד ויתקין את כל המתקנים הנדרשים לשם כך. 

"המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר חריגה מהדרישות המחמירות הנדרשות בהיתר הפליטה שהוגדרו באופן ברור ושקוף. עמדת הדרג המקצועי שהוצגה בפניי הייתה חד-משמעית בנושא, וכהרגלי אני נותן לו גיבוי מלא. אני מקווה שהדבר יהיה תמרור אזהרה ברור גם לקבוצת בז"ן לגבי מתקניה האחרים וגם לגבי כל המפעלים המזהמים במשק. לא נהסס בעתיד כשנידרש לפעול בנחישות מול מי שיזהם ולא ניתן לפגוע בבריאות התושבים והסביבה".

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה גיא סמט: "עתיד תעשיית הדלקים במדינת ישראל הוא נושא שנוי במחלוקת. עמדת המשרד להגנת הסביבה ידועה, ולפיה הגיע הזמן לסיים את זיקוק הדלקים בישראל וכי על הממשלה להיערך עד 2030 לכל המאוחר לסגירת המתחם הפטרוכימי בחיפה. עם זאת, כל עוד מפעל בז"ן פועל, אנחנו נדאג שיפעל בתנאים המיטביים, שלא יגרמו לזיהום אוויר במפרץ חיפה. המשרד מפקח על המפעלים בצורה הדוקה, וגם בעתיד, בכל פעם שיתגלו חריגות, נפעל להפחתת הזיהום – בחיפה ובכל מקום בארץ".

המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) ולמנהליה צו מנהלי, לפי סעיף 45 בחוק אוויר נקי, להפסקת פעילות הייצור של ביטומן (אספלט לכבישים). זאת בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז"ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

חברת בז"ן הפועלת במפרץ חיפה נדרשת, לפי הצו שעליו חתום מנהל מחוז חיפה שלמה כץ, להפסיק את פעולת הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, עד לעמידת החברה בערכים שנקבעו לה בהיתר הפליטה. כבר כעת, הורה המשרד לחברה להודיע לאלתר ללקוחותיה על הצו האמור ועל שעליהם להיערך בהקדם האפשרי. 

בעקבות הליך השימוע ובהיות מפעל בתי הזיקוק ספק הביטומן היחיד בארץ, הודיע המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה הרלוונטיים כי נשקלת אפשרות הוצאת צו לאלתר להפסקת השימוש למתקן הביטומן כדי להפסיק את ההפרה החוזרת ונשנית ומתמשכת של הוראות החוק כמו גם גרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר. 

בתגובה, הבהיר משרד הכלכלה, כי מתקן הביטומן בבתי הזיקוק חיפה הוא הספק היחיד של ביטומן למשק הישראלי בהיקף של כ-250 אלף טונות בשנה. כמו כן ציין כי מוצר זה הכרחי למשק ומשמש הן את תעשיית האיטום של מבנים, גגות ומבנים תת קרקעיים הן את ענף התשתיות.  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר כי המפעל חיוני ביותר, וכי כל תהליך ייצור האספלט במדינת ישראל תלוי בו. משרד התחבורה הוסיף כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ובכך יצירת פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית מבחינת פיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. שני המשרדים ביקשו שלא לסגור את המתקן ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונתו הנוכחית עד להקמת מתקן הטיפול בסוף שנת 2020.

אף שהמשרדים הביעו חשש עמד המשרד על שיש להפסיק את החריגות בשל חומרת הפגיעה בסביבה. המשרד בחן את עמדתם של משרד הכלכלה ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדבר חיוניות המפעל והיותו ספק יחיד של ביטומן. עוד נבחנה עובדת חיוניותיו של הביטומן אשר בלעדיו יופסק ייצור האספלט בכל המשק, דבר שעלול ליצור פגיעה קשה בפיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. המשרד יהיה מוכן לתת ארכה להיערכות המשק. עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות, אין באפשרות המשרד לתת ארכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים ולא מעבר לכך. 

הרחבה בנוגע להפרות

בהיתר הפליטה של חברת בתי הזיקוק נדרשה החברה לשדרג את מתקן הטיפול בפליטות לאוויר ממערך הייצור, האחסון וניפוק הביטומן באופן שיביא לעמידה בערכי הפליטה.

אף על פי כן בדיגומים שנערכו לגזים הנפלטים לאוויר מארובת הסקראבר, נמדדו חריגות מערך הפליטה המרבי המותר בעבור מזהם הנקרא "כלל חומרים אורגניים נדיפים" (TOC). קצתן היו חריגות משמעותיות של מאות ואלפי אחוזים מערך הפליטה שנקבע למזהם.

לחברה נשלחו התראות מספר על חריגות אלו כולל הוראה לנקוט את כל האמצעים הנדרשים להפסקת החריגות מערכי הפליטה – גם על ידי צמצום תפוקת הייצור והפסקת תהליכים. 

לנוכח הימשכות החרירות, ב-26 בדצמבר 2019 התקיים שימוע לנציגי חברת בז"ן בפני מנהל מחוז חיפה. במהלך השימוע הודו נציגי החברה כי אין באפשרות החברה לעמוד בערכי הפליטה מארובת סקראבר ביטומן, עד להתקנת מתקן חדש שיפעל בטכנולוגיה תרמית (RTO), וכי הצפי להקמת מתקן זה הוא עד סוף שנת 2020.

המשרד הבהיר לחברת בז"ן בצו כי ידעה כבר בשלב הנפקת היתר הפליטה בספטמבר 2016 כי עליה לשדרג את מתקן הסקראבר כדי לעמוד בערכי הפליטה של מערך ייצור הביטומן וניפוקו, לרבות עמידה בקצב הפליטה למזהם TOC, עד לא יאוחר מספטמבר 2018. המשרד אף התריע בפניה על כך עם קבלת תוצאות דיגום בסוף שנת 2017. ואולם החברה לא פעלה לשדרוג מתקן סקראבר הביטומן לצורך עמידה בערכים אלו עד למועד הנדרש בהיתר הפליטה, ועד היום, אף שקיבלה התראות ודרישות. 

לנוכח השפעתה של פליטת חומרים אורגניים נדיפים על הבריאות ועל הסביבה ולנוכח עמדת החברה שלא ניתן להפחית את הפליטות אלא באמצעות הקמת מתקן טיפול – הוציא היום (16/01) המשרד צו זה.
 
בשימוע בדצמבר 2019 נדון נושא נוסף הנוגע גם לבז"ן וגם לחברת גדיב תעשיות פטרוכימיה, בגין חשד להפרת תנאי היתר הרעלים והוראות חוק המים הנוגעים לתחזוקת קווי הצנרת החוץ מפעלית לשינוע חומרים מסוכנים. מדובר בסיכון סביבתי ובסיכון מקורות מים כתוצאה מליקויי תחזוקה של מערכת ההגנה הקתודית נגד קורוזיה על צינורות חומרים מסוכנים (דלק) תת-קרקעיים שבבעלות בז"ן וגדיב.

המשרד להגנת הסביבה סבור שהחברות בז"ן וגדיב התרשלו בטיפולן בפגמים שנתגלו בעטיפות הציפוי של הצינורות. עם זאת, לנוכח העובדה שמדובר בפגיעה במעטפת הצנרת ולא בצנרת עצמה, ניתנת לחברות בז"ן וגדיב שהות של חודשיים מהיום (16/01) להשלים את הליך הוצאת היתרי החפירה ולהתחיל בפרויקט השיקום של עטיפת הציפוי לאורך כל קווי הדלק המדוברים, כך שעבודות השיקום יסתיימו עד 31 במאי 2020 לכל המאוחר. לחלופין יוכלו להעביר "מולוך" חכם לבחינת עובי דופן הצנרת עד ל-31 במרץ 2020. המשרד שומר לעצמו את הזכות לנקוט צעדי אכיפה נוספים בנושא זה במידת הצורך.

 

תגובות

מומלצים