שימוע לגדיב תעשיות מקבוצת בז"ן בשל ליקויים

המשרד להגנת הסביבה קיים שימוע לחברת גדיב תעשיות פטרוכימיה מקבוצת בז"ן עקב ליקויים משמעותיים בקווי הצנרת של המפעל. בסיומו הותיר המשרד בתוקף את האיסור להשתמש בקווי הצנרת האלה עד לקבלת אישורו שתוקנו כנדרש.

12.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שימוע לגדיב תעשיות מקבוצת בז"ן בשל ליקויים

 

המשרד להגנת הסביבה קייםשימוע לחברה גדיב תעשיות פטרוכימיה מקבוצת בז"ן עקב ליקויים משמעותיים שהתגלו בקווי הצנרת של המפעל. את השימוע קיים מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה שלמה כץ

זהו הליך המשך לשימוע שקיים המשרד לחברה בסוף דצמבר 2019, בעקבות ליקויים שהתגלו בבדיקות שביצעה החברה לקווי הצנרת במארס 2019. בבדיקות אלו נחשפו הפרות של דרישות המשרד בהיתר הרעלים ותקנות מכוח חוק המים. למשרד התברר כי קיימות בדיקות שעליהן החברה לא דיווחה בשימוע בדצמבר 2019. 

על קיום הבדיקות ועל הליקויים שהתגלו נודע למשרד בעקבות בקשה להיתר חפירה שהגישה החברה לעיריית חיפה לצורך החלפת מקטעי הצנרת האמורים, ולאחר ישיבה שהתקיימה בעירייה ב-28 בינואר 2020 שבסיומה הודיעה החברה על משיכת בקשתה לביצוע השלמות. 

אחרי הישיבה הוציא המשרד לחברה דרישה להעברת תוצאות בדיקת התקינות של הצנרת. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה והליקויים המשמעותיים שעליהם הצביעה הבדיקה, מצא המשרד לנכון להזמין את החברה לשימוע נוסף טרם ביטול היתר הרעלים לצנרת החומרים המסוכנים. 

עוד לפני השימוע ולאחר הודעת החברה על השבתת קווי הצנרת לצורך תיקונם, עיגן המשרד בהיתר הרעלים של החברה את איסור הזרמת החומרים המסוכנים בקווי הצנרת – אלא אם יתקבל אישור המשרד להגנת הסביבה. 

לקראת ישיבת השימוע, העבירה החברה תוכנית עבודה, שהוכנה על ידי חברה בין-לאומית מוסמכת לאחר מתן התנאים על ידי המשרד, ובה פירטה את התיקונים הנדרשים לטיפול מיידי ומועדי תיקון לליקויים נוספים. 

בישיבת השימוע הבהירה החברה כי השלימה את ביצוע התיקונים המיידים, וכי במסגרת הערכת הסיכונים שנערכה על ידי החברה הבין-לאומית נמצא כי אפשר להשלים את הזרמת החומרים המסוכנים בקו הצנרת ולהשלים את ביצוע שאר התיקונים עד לחודש מארס 2021. עם זאת, ציינה גדיב, כי בכוונתה לבצע את שאר התיקונים בהקדם האפשרי ומייד עם קבלת היתרי חפירה מעיריית חיפה. 

בסיכום ישיבת השימוע הבהיר מנהל המחוז כי כדי לאשר את המתווה יפנה המשרד לקבלת הבהרות בכל הנוגע לתוכנית העבודה המוצעת ולמידת התאמתה לדרישות מקצועיות ולתקינה הבין-לאומית הקיימת בנושא זה. המשרד פנה לחברה הבין-לאומית בבקשה להבהרות הללו.

עוד הובהר למפעל כי איסור השימוש בקווי צנרת אלו נשאר בתוקף עד שהמשרד ייתן אישור להפעלתם וכפוף לכך שתוכנית העבודה תניח את דעתו של המשרד. 

כמו כן נדרש המפעל להיערך למצב שבו השבתת הקווים תתארך ולהעביר למשרד חלופות למצב זה, ובמסגרתן תיבחן גם השפעתן על פליטות אחרות לסביבה.

 

תגובות

מומלצים