שלוש משאיות ושופל נתפסו משליכים פסולת בניין

במסגרת פעילות סמויה של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה והמשטרה, נתפסו שלוש משאיות ושופל בשפיכת פסולת בניין בתחנת מעבר פיראטית בזיתן. מנהל תחנת המעבר ובעל הכלים עוכבו לחקירה.

22.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שלוש משאיות ושופל נתפסו משליכים פסולת בניין

 

לאחר פעילות סמויה של צוות מרכז במשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה ומשטרת לוד, נתפסו שלוש משאיות ושופל בזמן פעילותם בתחנת מעבר לא חוקית. מנהל תחנת המעבר ובעל הכלים נעצרו לחקירה.

שלוש המשאיות תועדו כשהן פורקות במקום פסולת בניין, ונצפה שופל בעת מיון הפסולת.

צוותי האכיפה ביצעו אכיפה פלילית גלויה, עיכבו לחקירה את מנהל תחנת המעבר ובעל הכלים, והכלים הועמסו על מובילים. בהמשך, יינקטו פעולות לניקוי השטח.

המשרד להגנת הסביבה יפעיל את סמכויותיו על-פי חוק לפינוי הפסולת ולהחזרת המצב לקדמותו. בהתאם לממצאים שיעלו מחקירת המשטרה הירוקה, יוחלט על המשך הטיפול בתיק, לרבות הגשת כתב אישום פלילי. 

המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויפעל למיצוי הדין עם עבריינות סביבתית תוך הפעלת כל הסמכויות המוקנות לו, לרבות סמכויות האכיפה הפליליות המוקנות למשטרה הירוקה. תפיסת הכלים שבאמצעותם בוצעו העבירות הסביבתיות מהווה כלי הרתעה מיידי המביא למניעת הישנות העבירות.

 

תגובות

מומלצים