הליכי חקירה ברשות ניירות ערך

התכלית האמיתית והמרכזית של תחום דיני ניירות ערך הינה הגנה על שקיפות ואמינות בשוק ההון על מנת להבטיח קיום מסחר תקין, יעיל והוגן בניירות ערך.

26.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הליכי חקירה ברשות ניירות ערך

 

על מנת להגשים מטרה זו חוקקו מספר חוקים עיקריים ותקנות המסדירים את הדין בתחום ניירות הערך, בהם :

 • חוק ניירות ערך.
 • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.
 • חוק השקעות בנאמנות.
 • חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי.

בכל מקרה בו ישנו חשד לביצוע עבירה או הפרה של הדין, קיים סיכוי ממשי, כי תיפתח חקירה ברשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך פועלת במטרה לאכוף את הדין בתחום ניירות ערך בשלוש דרכים: אכיפה מנהלית, אכיפה פלילית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית. במקרה בו נפתחה כנגדכם חקירה על ידי גורמי החקירה והאכיפה של הרשות לניירות ערך, יש לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין ניירות ערך. עו״ד ניירות ערך יעשה שימוש בניסיון ובידע המשפטי בדין הפלילי וכן בתחום שוק ההון וניירות ערך.

עבירות מרכזיות בתחום ניירות ערך

להלן עבירות פליליות מרכזיות אשר בחשד לביצוען עלולה להיפתח חקירה בניירות ערך:

 • שימוש במידע פנים - כוונת המחוקק היא למנוע קיומן של עסקאות בהן יש למקורבים, הנגישים למידע החשוב בחברה, יתרון על פני כלל ציבור המשקיעים שאין ברשותם מידע זה. מידע הפנים, שייך על פי טיבו, לחברה. איש הפנים מחזיק במידע כנאמן החברה ולכן גם חל עליו איסור לנצל אותו לטובתו האישית. שימוש במידע פנים יכול להיעשות הן על ידי מסירת המידע והן על ידי ביצוע מסחר תוך החזקה במידע.

שימוש של איש פנים בחברה או ארגון במידע המצוי בידיו תוף יצירת יתרון על פני כלל המשקיעים מהווה עבירה אשר העונש בצידה הוא 5 שנות מאסר. בנוסף, מקבל המידע שעושה שימוש במידע פנים שהגיע אליו מאיש פנים, בצורה ישירה או עקיפה, צפוי לעונש מאסר של עד שתי שנות מאסר.

 

 • תרמית בניירות ערך - עבירת התרמית בניירות ערך מעוגנת בסעיף 54 לחוק ניירות ערך. חקיקת סעיף 54  נועדה להבטיח כי מנגנון קביעת המחירים בבורסה יישאר נקי מהשפעות זרות וכי שערי ניירות הערך ימדדו פעילות כלכלית אמיתית המבוססת על הערכות המשקיעים בנוגע לשווי נייר הערך. הסעיף מציג שתי עבירות שעונש בצידן הוא מאסר של 5 שנים או קנס ליחיד או חברה.  האחת - הנעה בתרמית המתייחסת למי שניסה להניע אדם למכור או לרכוש ניירות ערך בכל דרך שהיא וזאת תוך שימוש באמרה, הבטחה או תחזית, בכתב בעל פה או בדרך אחרת, שידע שהן מטעות או כוזבות.  העבירה השנייה היא השפעה בדרכי תרמית, מדובר על עבירה של הרצת מניות שמשמעותה ניסיון להשפיע בדרכי תרמית על תנודות בשערם של ניירות ערך. מטרת ההוראה היא לשפר את יכולתו של המשקיע הסביר לקבל החלטות על בסיס כל המידע הרלבנטי, תוך נטרול עיוותים ופערי מידע הקיימים בשוק, העלולים להשפיע על קבלת ההחלטות שלו. עיוותים אלה עלולים לגרום נזק כלכלי ישיר ומידי לציבור המשקיעים באמצעות פגיעה בהשקעותיו ולפגיעה באמון הציבור בשוק ההון.

 

סימנים מנחים המעלים חשד לביצוע עבירת תרמית בניירות ערך -

 1. היקף הוראות או עסקאות של אותו גורם גבוה מסך הפעילות שבוצעה באותו יום באותו נייר ערך או מסך הפעילות בנקודת זמן במסחר.
 2. סוחר או מספר סוחרים אשר פועלים במשותף והביאו לשינוי במחיר נייר הערך או נגזרת של נייר ערך.
 3. הוראות או עסקאות בנייר או ניירות ערך אשר בוצעו בזמן קצר והיוו חלק משמעותי מהיקף המסחר באותו היום בנייר ערך או ניירות הערך מסוימים.  אותן הוראות הובילו לשינוי בשער נייר הערך לזמן קצר בלבד בטרם חזר לשוויו המקורי.
 4. אינטרס, ישיר או עקיף, בהשפעה על שער או שווי של נייר ערך.

קיימים סימנים נוספים ולרשות ניירות ערך אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור השפעות לא חוקיות על המסחר בבורסה והשפעה בתרמית על שערי מניות וכו׳.

 

 • עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך - עבירת דיווח והפרות נוספות של הוראות חוק ניירות ערך שעניינן הוא מסירת מידע רגיש ומהותי ואיסור הטעיית משקיעים. קיימים מספר סוגים של עבירות דיווח, בין היתר, הימנעות מדיווח או איחור בדיווח, הטעיה בתוכן דיווח, הטעיה בתוכן תשקיף וכו׳.

 

חשיבות קבלת ייעוץ וייצוג משפטי מאת עורך דין ניירות ערך

העבירות הפליליות בחוק ניירות ערך הן עבירות חמורות אשר העונש בצידן כולל עונשי מאסר מאחורי סורג ובריח, ענישה כלכלית חמורה וקנסות גבוהים.

עבירות בתחום ניירות ערך משתייכות לעבירות הצווארון הלבן אשר רשויות האכיפה שמו להם למטרה למגר עבירות אלה באמצעות הרתעה וענישה מחמירה שכן הן פוגעות פגיעה משמעותית, בין היתר, בקופה הציבורית. עברייני הצווארון הלבן הם לרוב אנשים מהשורה, בעלי השכלה, מעמד, הון ומוניטין שסטו מדרך הישר או כאלה שמעדו וטעו באופן חד פעמי.

כיצד מתנהלת חקירה ברשות ניירות ערך?

אם זומנתם לחקירה ברשות ניירות ערך, מדובר בהליך לא נעים אשר עלול לגרום לחשוד (קרוביו ומשפחתו) תחושות קשות, לחצים ומתחים נפשיים כבדים. בכל מקרה בו זומנתם לחקירה ברשות ניירות ערך, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי מאת עורך דין ניירות ערך מנוסה אשר יפעל להקטין את החשיפה המשפטית. עורך דין ניירות ערך, בעל ידע וניסיון בייצוג בתיקי ניירות ערך ובליווי חקירות בתחום ניירות הערך הוא כלי בידיכם להגנה מיטבית על זכויותיכם ויכול להוות לא פעם מגן יחיד לזכויותיהם מול רשויות החקירה.

חוקרי הרשות לניירות ערך הם חוקרים מיומנים אשר בעלי רקע, ניסיון ואף הכשרה משפטית וכלכלית ולכן, חשוב לפנות מבעוד מועד ולקבל ייעוץ משפטי מקיף בטרם תגיעו לחקירה אשר בסיומה ולאחר ניתוח תשובותיכם עלולה להתקבל החלטה על העמדתכם לדין. החקירה מתנהלת על ידי חוקרים ממחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר של הרשות לניירות ערך. חלק מהחקירות מנוהלות בשיתוף פעולה עם יחידות נוספות: יאח'ה, יאחב"ל, יאל"כ ועוד וזאת בליווי של פרקליטים מהמחלקה לניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

ההחלטה אם לבצע חקירה ברשות ניירות ערך או לפנות להליך של בירור מנהלי משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבותיו, בין היתר נבחנים - חומרת של המעשה, עוצמתן וטיבן של הראיות וכן מדיניות הרשות לניירות ערך. במידה ומוגש כתב אישום בתיק פלילי בתחום עבירות ניירות ערך, הרי שהתיק יידון במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי. אפשרות נוספת הינה לנהל הליך חוץ פלילי ללא מעורבות של בית משפט הכולל ענישה באמצעות עיצום כספי, הליך אכיפה מנהלי או הגעה להסדר הפסקת הליכים בין הפרקליטות לחשוד.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

 

תגובות

מומלצים