מועד הדיווח והתשלום למע"מ נקבע ל-25.1.2021 לכלל העוסקים

לאחר שקיים שיח עם ראשי הלשכות המקצועיות, החליט מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן ארכה עד ה- 25 בינואר 2021 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020. מועד זה יחול גם על מדווחים בדווח חד חודשי עבור חודש דצמבר 2020.

08.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מועד הדיווח והתשלום למע"מ נקבע  ל-25.1.2021 לכלל העוסקים

 

ההחלטה נועדה לסייע ולהקל על המגזר העסקי, בדגש על עסקים קטנים, בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים וההשלכות של ההגבלות האחרונות שהוטלו על המשק.

אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים.

 

תגובות

מומלצים