משתכרים הכי פחות בענף האוכל

בשנת 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,474 ₪, עלייה של 3.6% לעומת שנת 2017 כאשר בענף מידע ותקשורת הייתה העלייה הגדולה ביותר 8.3%, הענף הכלכלי עם השכר הממוצע הנמוך ביותר ב-2018 הוא ענף שירותי האירוח והאוכל.

10.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
משתכרים הכי פחות בענף האוכל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, שנת 2018 - על פי נתונים מקוריים (ממוצע לחודש) עובדים ישראלים:

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועיםהיה 9,966 ₪, עלייה של 2.8% לעומת שנת 2017.

מספר משרות השכיר היה 3.665 מיליון, עלייה של 2.0% לעומת שנת 2017.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים.

מחירים שוטפים: בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-%9.2 בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של %8.3 בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018 .

מחירים קבועים: בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-%3.2 בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של %9.2 בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018.

בענף אמנות, בידור ופנאי עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-%9.5 בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018 ,בהמשך לעלייה של %1.7 בחישוב שנתי בחודשים יולי- ספטמבר 2018 .

בענף פעילויות בנדל"ן ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-%1.5 בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 , בהמשך לירידה זהה בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018

עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עלה מספר משרות השכיר ב-%7.1 בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה דומה בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018.

בענף פעילויות בנדל"ן עלה מספר משרות השכיר ב-%9.4 בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 ,בהמשך לעלייה של %0.5 בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018 .

בענף חקלאות, ייעור ודיג ירד מספר משרות השכיר ב-%8.1 בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018, בהמשך לירידה של %1.5 בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018 

בשנת 2018 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 360.2 מיליון משרות שכיר %4.64 מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 150,11 ש"ח. 

עובדים מחו"ל: מספר משרות השכיר היה 132.6 אלף, עלייה של 5.0% לעומת שנת 2017.
השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 6,260 ₪, עלייה של 5.6% לעומת שנת 2017.

השכר הגבוה ביותר בענף המידע והתקשורת, בשנת 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר עמד על 22,657 שקל – עלייה של 5.2% לעומת שנת 2017 – 21,542 שקל.

בתחום ההייטק השכר הממוצע הגדול ביותר בשנת 2018 היה בענף המחקר המדעי והפיתוח – 26,890 שקל אך הנמוך ביותר היה בענף שירותי התקשורת (הכולל אספקת שירותי תקשורת ושירותים נלווים) – 14,713 שקל.

מספר משרות השכיר בהייטק עמד בשנת 2018 על 312.6 אלף משרות – עלייה של 3.3% לעומת שנת 2017 – 302.5 אלף משרות. משרות השכירים בתחום ההיי-טק היוו 8.5% מכלל משרות השכירים במשק, שיעור דומה ל-2017, שעמד על 8.4%.

הענף הכלכלי עם השכר הממוצע הנמוך ביותר ב-2018 הוא ענף שירותי האירוח והאוכל, שם עמד השכר על 4,941 שקל.

 

תגובות

מומלצים