ניהול עסק במציאות העכשווית

ניהול עסק אינו עניין של מה בכך. על כתפיו של אדם שפותח עסק קטן או חברה בכל תחום של עשייה, מוטלת אחריות רבה של שגשוג כלכלי, יצירת הכנסות, עמידה בכל ההוצאות ותשלום במועד של המשכורות לעובדים, התשלומים לרשויות, לספקים ועוד.

11.11.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ניהול עסק במציאות העכשווית

 

זו הסיבה שאדם שאין לו ידע של ניהול עסק חשוב שילמד זאת באחד מהמוסדות האקדמאים, או לחלופין בקורסים ממשלתיים. גם אם יש לאדם זה חזון של מכירת מוצרים מסוימים, פיתוח טכנולוגיה, או מתן שירות מסוים, הוא חייב להכיר את מלוא המעטפת כדי לנהל את העניינים הפיננסיים והתפעולים כראוי ולאורך שנים רבות.

 

מי שמבצע ניהול עסק בצורה הנכונה, לאחר שקיבל ייעוץ מקצועי ברבדים השונים מאנשי מקצוע מובילים כמו רואה חשבון, עורך דין, יועץ עסקי וכו', מבצע לאורך השנים את כל הצעדים הנכונים על פי השלבים המתאימים לפיתוח העסקי של העסק הספציפי. בעסק שגדל באופן מדורג לאורך שנים נוצר צורך לשלוח את העובד המתאים לכך לאופציה של קורס ניהול ידע כדי שירכז את כל הנושא הזה בחברה. לקורס זה יש מטרות רבות ובעיקר שמירה של רמת הידע כיצד לנהל את כל אחת מהמחלקות וכיצד לבצע כל אחד מהתפקידים במערך הניהולי. כאשר כל הידע נרשם באופן מדויק ומפורט, כל אדם יוכל לבצע תפקיד חדש כאשר הוא יידרש לכך.

 

ניהול עסק בהיבט הפיננסי

אחד ההיבטים החשובים ביותר בכל ניהול עסק הוא ההיבט הפיננסי. בהתאם לפעילות הנורמטיבית של כל עסק, סניף הבנק קובע לו את מסגרת האשראי. בעל העסק עובד על פי תזרים המזומנים שנקבע לכמה חודשים קדימה ועושה כל שניתן כדי לא לחרוג ממנו. הוא יודע בכל יום אילו כספים אמורים להיכנס לחשבון הבנק מהלקוחות השונים, אילו תשלומים אמורים לרדת מחשבון הבנק בימים השונים כתשלומים לספקים, לרשויות או שכר לעובדים.

בניהול כלכלי נכון אין חריגה ממסגרת האשראי, עם זאת יש גם מקרים לא צפויים שבהם לקוח לא העביר תשלום, או שהיו בחודש מסוים הוצאות בלתי צפויות ולכן העומס הכלכלי הוא רב.

 

היערכות כלכלית

כאשר יש תקלה, יש לפתור אותה מבעוד מועד ולמצוא תוכנית חלופית וזאת כדי שלא יוצר מצב שסניף הבנק יחזיר חיובים או המחאות. לכן כמה ימים לפני כן מבקשים מנציג הבנק מסגרת אשראי מוגדלת לכמה ימים, מבצעים ניכיון של המחאות דחויות, או מעבירים כספים מחשבון בנק אחר כדי לאזן את המצב הפיננסי לימים הקריטיים הללו.

 

חשיבה לטווח הרחוק

ניהול עסק כולל חשיבה לא רק ליום יום, אלא גם לטווח הארוך. לכן אם במהלך ניהול עסק נתקלים שוב ושוב בבעיה של תזרים מזומנים, העסק זקוק לכספים עבור הון חוזר או לחלופין עבור פיתוח עסקי והשקעות, יש למצוא לכך פתרון. במקרים הללו כדאי לפנות לבנק ולבקש הלוואה בערבות מדינה שהיא בתנאים כלכליים טובים ותוביל את העסק לדרך המלך.

 

 

תגובות

מומלצים