קורסים והשתלמויות למהנדסים

הנדסה היא תחום דינמי המעמיד גם ואולי בעיקר את מי שהוסמכו כמהנדסים להתעדכן כל העת בחידושים ולרכוש ידע בתחומים שונים בהינתן ההבנה כי הטכנולוגיה המתקדמת מחייבת הבנה, בקיאות ושליטה בממשקים שונים.

28.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קורסים והשתלמויות למהנדסים

 

העידן המדעי והטכנולוגי שבו אנחנו חיים מעמיד שורה ארוכה של אתגרים בכלל ולמהנדסים בתחומים שונים בפרט. בתחום שבו יש לכל תת-התמחות חשיבות, והיא עשויה גם להגביר את סיכויי מי שרוכש בה ידע וניסיון להתקבל למקומות עבודה בתפקיד מקצועי נחשב ונחשק, דומה כי אין צורך להדגיש את חשיבות הלימוד במסגרות לימוד והעשרה שונות.

ההיצע, עיניכם הקוראות תהיינה עדות, רב, עשיר ומגוון. מדובר הן בתחומי ליבה של מקצועות ההנדסה ( כגון חשמל) והן בתחומים נישתיים יותר, שבהם עשויים למצוא עניין העוסקים בהנדסה בתחומים ספציפיים.

מגוון קורסים, לרבות לגמול השתלמות, מוצע למהנדסים, אשר חלק ניכר מהם פותח על פי הצרכים העולים מהשטח ומתוך ההכרח לתת מענה לצרכים אלה על ידי בעלי מקצוע שרכשו את הידע המקצועי הנדרש לשם כך. בין הקורסים:

מסלול להכשרת מנתחי סיכונים בתעשייה התהליכית, קורס ציפויי הגנה למניעת קורוזיה ובקרת איכות , קורס עקרונות יסוד בבטיחות תהליכית קורס בטיחות בחשמל (תחום אשר לידע הנרכש בו עשויה להיות חשיבות מכרעת ואף קריטית למי שאמונים על בטיחותם של הנחשפים אל הסיכונים הכרוכים בחשמל.

עליהם להכיר את התקנים ואת התקנות, אשר הקפדה מרבית ומיטבית עליהם היא תנאי הכרחי לביצוע עבודות חשמל בבטיחות ובזהירות הנדרשות), קורס נושאים מתקדמים בניתוח סיכונים, קורס תכנון ובדיקות מערכות חשמל במתח גבוה, קורס תכנון ובדיקות מתקני חשמל במתח נמוך, מתקני פיקוד ובקרה, קורס בטיחות בלייזר, קורס עורכי מבדקי תכנית בטיחות מזון ובדיקת יישומה בעסקי מזון מן החי, קורס ניהול פרויקטים טכנולוגיים ( עצם ההיצע של קורס זה, לדוגמה, מעיד על חשיבות ההתמודדות המושכלת והשיטתית עם "ים" המידע והידע שמוצע ומוצף כיום.

על מנת למקסם את התועלת שניתן להפיק ולמצות מתוך השפע הבלתי נדלה הזה יש  צורך ברכישת מתודות וכלים לניטורו ולשימוש מושכל וייעודי בו), קורס הגנה קתודית והנדסת חומרים, קורס מערכות מידע,  קורס רגולציה, פיקוח, היבטים טכנולוגיים ואנליטיים בבטיחות (קורס המאפשר למהנדסים להתוודע אל השינויים הרגולטוריים שחלו באחרונה בתחומי הטכנולוגיה בכלל וטכנולוגיית המזון בפרט),היבטים משפטיים בטכנולוגיות העתיד (הטכנולוגיה המתפתחת בקצב מואץ מעמידה אתגרים, סיכויים וסיכונים ודילמות רבות. קורס זה פותח סדק, גם אם לא חלון, אל העתיד).

המשתנה היחיד - עצם השינוי

בעולם שבו עצם השינוי הוא המשתנה הקבוע הכמעט יחיד בעולם, נדרשים בעלי מקצוע בכלל ומהנדסים בפרט לרכוש ידע חדש ולהתעדכן דרך קבע. בתחום שבו דיוק הוא תנאי הכרחי ובלתי ניתן לפשרה, עשויה להיות משמעות רבה, לא אחת מכרעת וקריטית, לשיקול הדעת של המהנדסים, לכן חשוב לצייד אותם בידע ובכלים שיאפשרו להם לצמצם ככל שניתן את שולי הטעות.

על מנת לבחור קורס שיביא לכם תועלת מרבית, חשוב להתייעץ עם יועצים בתחום ההשתלמות האמונים על התכנים בקורסים השונים ויכולים לאפיין את קהל היעד הפוטנציאלי שלהם, כך שלבד מהתועלת, החשובה כשלעצמה, בעצם הזכאות לגמול השתלמות בהשתתפות בקורס ייעודי ובניקוד שהוא מקנה, יש חשיבות רבה לבחירה מושלכת בקורס, אשר יאפשר ללומדים בו להיעשות בעלי מקצוע טובים יותר.

עולם ההנדסה הוא עולם ומלואו. הוא עשיר ומרתק, מנגיש ומזמן למי שלומדים ומשתלמים בו בקביעות ולאורך זמן לגלות את היתרונות והגמולים הרבים שהוא מעניק.

 

תגובות

מומלצים