קורס הנהלת חשבונות כל האפשרויות

אחד מהמקצועות הנדרשים ביותר של ימנו הינו הנהלת חשבונות ולא בכדי - כל עסק קטן צריך להתנהל בצורה מסודרת מבחינה חשבונאית ועסקים גדולים לא יכולים להתנהל בצורה נכונה ללא מערכת ניהול חשבונות מקיפה ומסודרת.

14.06.2019 מאת: פורטל הכרמל
קורס הנהלת חשבונות כל האפשרויות

 

הצורך בשירותים אלו נובע מסיבות רבות שונות:

  • ראשית חובה לעקוב אחר ההתנהלות הכספית בעסק, קבלת כספים והוצאתם, לבצע התאמות בנק וכו'.
  • יש צורך בקבלת דיווחים שוטפים על מצב הפיננסי של העסק לטובת תכנון מהלכים עתידיים.
  • וחשוב כמובן להתנהל נכונה מול רשויות מס הכנסה ומע"מ להם מוסרים דיווחים ומשלמים מיסים שוטפים. ללא שליטה מקיפה עלולים להיגרם לכל עסק נזקים כספיים, ו/או קבלת קנסות מהרשויות.

אז היכן ניתן ללמוד את התחום?

את המקצוע ניתן ללמוד כיום במגוון מכללות ובמוסדות שונים להשכלה גבוהה ברחבי הארץ. בכל מוסד לימודים ניתן לרוב למצוא מספר קורסי הנהלת חשבונות המדורגים על פי היקף הלימודים, כך -

 

  1. קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2: קורס ברמה בסיסית ומתקדמת. נושא ראשון הנלמד במסגרתו הינו  לימודי חשבונאות פיננסית והתכנים בהם הינם: מבוא להנהלת חשבונות, התהליך החשבונאי השוטף, מע"מ, קניות ומכירות טובין, משכורות, נלוות וניכויים, מלאי, כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים, תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים, חייבים, פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך והון עצמי, עריכת דו"חות כספיים והצגתם, התקינה החשבונאית.

 תחום כולל אחר הינו תורת המסחר והמשק ובמסגרתו לומדים את התכנים הבאים: סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות ובביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל. תחום כולל נוסף הינו חישובים מסחריים ובמסגרתו לומדים את התכנים הבאים: חישובי רווח וההפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה, הפרשי שער, יחס ופרופורציה, טורים חשבונאיים והנדסיים, ניכיון שטרות ושיקים דחויים. תחום אחרון הינו חשבונית מעשית וממוחשבת.

  1. קורס הנהלת חשבונות סוג 3: במסגרת זאת לומדים חשבונאות פיננסית, שותפויות ב', שותפויות ג', עסקה משותפת ב', משגור ב', שחזור חשבונות, גישות בסיסי מזומנים, חברות א', חברות ב', חברות ג', מרכז וסניפים, יבוא ואשראי, קבלנות, תזרים מזומנים, ניתוח דו"חות כספיים, ארגון המידע החשבונאי, תורת המסחר, דיני חוזים, תאגידים, מס הכנסה – מושגים, תקציב המדינה והשלטון המקומי, תיעוד מסחרי, ניירות ערך והבורסה לניירות ערך, קופות גמל ותכניות חיסכון, חשבונאות מעשית.

 

  1. קורס חשבונאי מדופלם: במסגרתו לומדים הנהלת חשבונות, חישובי מסחריים, חשבונאות ניהולית, דיני עסקים, מיסים, עקרונות תורות המשק והמסחר. בנוסף, קיימים קורסים משולבים של הנהלת חשבונות וחישובי שכר. כל אחד מהקורסים הללו כולל מספר שעות לימוד משתנה.

לכל הבוגרים העומדים בהצלחה בדרישות הקורסים מוענקות תעודות הסמכה מתאימות. הבוגרים יכולים להשתלב במהירות בשוק העבודה הישראלי המשווע למנהלי חשבונות בכל הדרגים. ניתן להתקבל מיד לאחר הקורס הראשון והבסיסי ולהמשיך ללמוד בקורסים הבאים במסגרת העבודה או כאשר עולה הרצון והצורך בכך. 

 

תגובות

מומלצים