פוליטיקה

בית המשפט החליט שמועצת דליה תקיים ישיבה חדשה בעניין התאגיד
עאמר
כניסת דאלית אל כרמל לתאגיד המים והביוב מוצקין
הקואליציה בדליה בדיונים לכניסה לתאגיד